tisdag 25 juli 2023

Aktier och fonder för nybörjare - En kom igång guide

Steg för steg nybörjarguide för aktier- och fondinvesteringar

Min nybörjarguide för dig som vill lära dig om aktier, fonder och komma igång med ett sparande på börsen. Att investera i aktier och fonder kan verka överväldigande för nybörjare, men med rätt kunskap och en strategi kan det bli en spännande och lönsam resa. I det här inlägget kommer jag att ta dig genom en del grundläggande om aktier och fonder samt ge mina tips på hur du kommer igång med dina aktie- och fondinvesteringar på ett enkelt och informativt sätt. 

Ta dina första steg mot en förhoppningsvis stabilare och balanserad ekonomisk framtid. 

Följ gärna min sida på Facebook för att få uppdateringar när jag publicerar något nytt på bloggen: https://www.facebook.com/alltidbalans

Aktier och fonder för nybörjare

Innehåll:

Varför ska man investera på börsen?

Låt oss börja med att utforska några anledningar till varför det är fördelaktigt att investera en del av ens besparingar på aktiemarknaden.

Historiskt hög avkastning

Börsen har historiskt sett gett betydligt högre avkastning på investerat kapital än de flesta andra sparformer. De senaste 20 åren har Stockholmsbörsen haft en snittavkastning på cirka 9% per år.

Stockholmsbörsen historisk utveckling

Börsen är en diversifierad och global sparform

Dagens teknologi och online-mäklare har gjort det väldigt enkelt att investera kapital på börsen och sprida sina investeringar i ett brett utbud av företag. Inte bara på nationell nivå, många av dagens investeringsplattformar erbjuder aktiehandel på många marknader i olika länder. Utöver aktier finns det också en mängd olika fonder som sprider sina investeringar i företag över hela världen.

Börsen kan ge ett visst inflationsskydd

Aktiemarknaden har visat sig fungera som ett bra skydd mot inflation över tid. När inflationen stiger, tenderar även företagens vinster och tillgångarnas värde att öka. Hög inflation kan dock även påverka räntorna, vilket vi upplevt det senaste året. Höga räntor är generellt sett inte så positivt för börsen då det påverkar företagens förmåga att skaffa kapital och lånen blir dyrare när räntan höjs vilket kan påverka företagens vinster negativt.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde

Att investera på börsen innebär aldrig någon garanterad avkastning. Även om börsen historiskt gett hög avkastning betyder det inte att framtida avkastning är garanterad. Värdet på investeringar kan både öka och minska, och i värsta fall kan ett företag där du äger aktier gå i konkurs, vilket kan resultera i att aktiernas värde blir noll kronor.

Det är viktigt att förstå att det alltid finns risker involverade. Det är ditt eget ansvar att noggrant undersöka de risker som finns och analysera bolagen du överväger att investera i.

Lär dig grunderna om aktier och fonder

Först och främst är det viktigt att förstå grundläggande terminologi inom aktier och fonder. Några vanliga termer inkluderar aktier, fonder, ETF'er, courtage, aktieportfölj, indexfond, diversifiering, aktiv förvaltning och passiv förvaltning. Genom att förstå dessa termer kan du läsa och förstå investeringsrelaterade artiklar och böcker på ett mer meningsfullt sätt.

Vad är en aktieportfölj?

En aktieportfölj är en samling av olika aktier som en investerare äger. Det är ett sätt för individer eller institutioner att diversifiera sina investeringar genom att hålla flera olika aktier från olika företag och branscher. En aktieportfölj är alltså kontot där du har dina aktier och fonder på. Målet är vanligtvis att öka värdet på investeringarna över tiden genom att dra nytta av potentiell tillväxt och utdelningar från de olika företagen som ingår.

Vad är courtage?

Courtage är den avgift eller provision som en mäklare eller ett finansiellt företag tar ut när de genomför en handel åt en investerare. Det är kostnaden för att använda mäklarens tjänster för att köpa eller sälja värdepapper som aktier, obligationer eller ETF-fonder. Courtage kan vara en fast summa eller en procentuell andel av det totala handelsvärdet och varierar mellan olika mäklarföretag. Avgiften kan påverka investerarens totala avkastning och bör beaktas vid planering av investeringar.

Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett företag som du kan köpa och äga. När du äger en aktie blir du delägare i företaget och kan potentiellt få utdelning och kapitalvinst beroende på företagets framgångar på marknaden.

Vad är en fond?

En fond är en samling av pengar från olika investerare som förvaltas gemensamt av en professionell fondförvaltare. Dessa pengar investeras i olika tillgångar som aktier, obligationer och andra värdepapper. Genom att äga andelar i fonden kan investerare dra nytta av diversifiering och professionell förvaltning utan att behöva hantera investeringarna själva. Fondens resultat delas sedan mellan andelsägarna beroende på deras andel i fonden.

Skillnaden på en vanlig fond och en ETF

En vanlig fond är en samling av pengar från investerare som förvaltas av en professionell förvaltare och handlas en gång om dagen. En ETF är också en fond, men den handlas som en aktie på börsen under hela handelsdagen och kostar courtage. Lär dig mer om diversifiering, bolagsrisk och vad en ETF är - Investeringsstrategi del 1.

Vad innebär diversifiering?

Diversifiering innebär att sprida sina investeringar över olika tillgångar, branscher eller företag för att minska risken. Genom att diversifiera dina investeringar, istället för att satsa allt på en enda tillgång, minskar du risken för att en negativ händelse har en alltför stor påverkan på din portfölj. Diversifiering syftar till att skapa en mer stabil portfölj och kan bidra till att balansera ut eventuella förluster med vissa vinster, vilket i slutändan kan förbättra avkastningen över tid.

Vad innebär spread?

I aktiesammanhang syftar "spread" på skillnaden mellan köp- och säljkursen för en aktie. Är spreaden stor beror det ofta på att det är dålig omsättning av aktien, det är inte så många som köper och säljer. Det är bra att känna till då det kan påverka din avkastning samt vara svårare att köpa eller sälja större volymer av aktien.

Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder

I aktivt förvaltade fonder försöker fondförvaltaren slå marknadens genomsnittliga avkastning genom att aktivt välja vilka tillgångar (t.ex. aktier eller obligationer) som ska ingå i fondens portfölj. Förvaltaren tar aktiva beslut baserade på analyser, prognoser och egna bedömningar för att försöka överträffa marknadens prestation.

I passivt förvaltade fonder strävar förvaltaren efter att replikera en specifik marknadsindex avkastning (t.ex. S&P 500). Istället för att aktivt välja tillgångar, köper fonden alla eller en representativ del av tillgångarna i det valda indexet. Målet är inte att överträffa marknaden utan att spegla dess avkastning. Denna typ av förvaltning har oftast lägre avgifter än aktiva fonder och brukar kallas indexfonder.

Hitta en investeringsplattform som passar dig

Det finns en uppsjö av investeringsplattformar att välja bland när man vill börja investera. De skiljer sig ofta i vilket utbud av aktier och fonder de har, hur tekniskt utvecklad och användarvänlig deras plattform är samt deras avgifter för exempelvis courtage. Nedan är de investeringsplattformar jag rekommenderar för nybörjare samt deras, i mitt tycke, starka sidor.

Vill du investera i fonder

Savr för en enkel fondportfölj med låga fondavgifter

För fondinvesteraren brukar jag rekommendera Savr. De har bland de lägsta fondavgifterna, ett relativt brett utbud av fonder och en enkel och överskådlig plattform: Bygg en fondportfölj - Enkelt och med rabatterade fondavgifter. Jag har tidigare jämfört fondavgifter på några populära investeringsplattformar, du kan läsa detta inlägg här: Vem har lägst fondavgifter 2023 - Investeringsplattformar.

Vill du investera i aktier

Avanza eller Nordnet? Varför inte använda båda?För aktieinvesteraren tycker jag både Avanza och Nordnet
 är bra val. De skiljer sig en del men prismässigt, tekniskt och användarvänligheten på plattformarna tycker jag är ganska likvärdiga. Utbudet av marknader de erbjuder aktiehandel på skiljer sig något men är generellt sett stort. Givetvis har dessa båda aktörer förutom aktiehandel också ett stort fondutbud, men avgiftsmässigt finns det bättre alternativ för fondsparande tycker jag. Här har jag skrivit om de största svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet: 
Avanza eller Nordnet, vem är bäst? - Utnyttja bådas starka sidor

Vill du kombinera aktie- och fondsparande

För ett kombinerat aktie- och fondsparande kan Levler vara ett alternativ. Plattformen passar dig som vill ha alla dina aktier och fonder på samma ställe och inte använda mer än en plattform. Levler erbjuder i dagsläget bara aktiehandel på svenska börsen men fler marknader är på gång enligt bolaget. Levlers fondavgifter är lägre än både Avanzas och Nordnets om än utbudet är något mindre. Plattformen erbjuder gratis courtage för aktiehandel på svenska börsen fram tills den 31 mars 2025 och därefter är det sagt att deras courtage kommer att ligga 25% under nuvarande nätmäklares nivåer. Gratis courtage - Levler sätter press på övriga aktie- och fondplattformar med courtagefri aktiehandel

Gratis courtage och låga fondavgifter hos Levler

Passar inte någon av ovan investeringsplattformar dina behov kan du läsa om samtliga investeringsplattformar jag skrivit om här: Vilken investeringstyp är du? - Hitta en investeringsplattform som passar dig

Välj den kontotyp som passar dig

När du väl valt en investeringsplattform du tycker passar dina behov är det dags att öppna ett konto på investeringsplattformen. Det finns tre olika kontotyper som är aktuella för en nybörjare att använda sig av. De flesta väljer ett ISK-konto för enkelhetens skull, du slipper deklarera alla dina affärer, vilket kan vara värt en hel del att slippa. Nedan ger jag en övergripande beskrivning av hur de olika kontona beskattas och listar några av deras fördelar. Om du önskar en mer detaljerad genomgång av de olika kontona rekommenderar jag att du besöker Skatteverkets hemsida. Där hittar du omfattande information om varje konto.

Investeringssparkonto

ISK: En sparform där du kan spara i till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Du deklarerar inte de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto. Den exakta uträkningen för schablonskatten hittar du på skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/investeringssparkontoisk.4.5fc8c94513259a4ba1d800037851.html 

Fördelarna med kontot är att du slipper betala 30% vinstskatt, du slipper deklarera dina köp och försäljningar samt betalar en relativt låg skatt.

Kapitalförsäkring

KF: Likt ett ISK-konto betalar du en schablonskatt på det totala kapitalet på kontot. Du slipper även på denna kontotyp att deklarera dina affärer och betalar inte 30% vinstskatt. På ett KF-konto dras schablonskatten kvartalsvis från ditt konto, den kommer alltså inte en gång om året på deklarationen som för ett ISK-konto. En annan skillnad mellan ISK- och KF-konto är att det är banken som står som formell ägare på dina innehav i ett KF-konto. Detta är förmånligt om man exempelvis äger aktier i utländska företag som ger utdelning. Utländska utdelningar beskattas med en källskatt som dras automatiskt från din utdelning. Eftersom banken står som formell ägare på dina aktier i en kapitalförsäkring begär banken tillbaks denna källskatt eftersom svenska skattebetalare inte ska beskattas med utländsk källskatt. Denna skatt får du på egen hand kräva tillbaks om du istället har innehaven på ett ISK-konto. Eftersom banken står som formell ägare på dina aktier har du heller ingen rösträtt i bolagen och dina aktier kan användas för utlåning: Vem lånar ut aktier till blankare och varför - Aktielån och blankning.

Aktie- och fonddepå

AF: Den traditionella kontotypen. Här betalar du 30% skatt på all vinst och utdelningar. Eventuella förluster kan vara avdragsgilla. Med denna kontotyp måste du själv deklarera alla dina affärer. Skatten på vinster är hög men å andra sidan betalar du ingen skatt vid förlust och kan eventuellt kvitta vinster mot förluster på deklarationen.

Använd en investeringsstrategi

Att ha en investeringsstrategi är avgörande när man investerar i aktier och fonder. Det finns ett oändligt antal strategier att välja mellan, men det behöver inte vara komplicerat eller svårt. Som nybörjare tycker jag det viktigaste är att diversifiera sin portfölj och tänka långsiktigt vilket jag skriver om lite mer nedan bland några av de olika investeringsstrategierna man kan använda sig av.

Värdeinvestering

En strategi där investerare söker efter undervärderade aktier eller tillgångar och tror att de kommer att stiga i värde över tid. Investeraren letar efter aktier med ett lågt pris-till-vinst (P/E) -förhållande eller andra nyckeltal som tyder på att marknaden underskattar företagets verkliga värde. Fördelen med värdeinvestering är att det kan ge möjlighet till köp av kvalitetsaktier till ett rabatterat pris. Nackdelen är att värdeaktier kan vara undervärderade av en anledning, till exempel att företaget har problem som påverkar dess framtida tillväxt.

Tillväxtinvestering

En strategi där investerare fokuserar på att hitta företag med potential för snabb tillväxt i framtiden. Dessa företag kan vara i tidiga skeden av sin expansionsfas och kan erbjuda hög avkastning på investerat kapital. Fördelen med tillväxtinvestering är att det kan generera betydande avkastning när företaget lyckas växa. Nackdelen är att tillväxtaktier kan vara övervärderade och har högre risk i jämförelse med etablerade företag.

Utdelningsstrategi 

Denna strategi innebär att investera i aktier eller fonder som regelbundet betalar utdelningar till sina aktieägare. Det ger en inkomstström och kan erbjuda stabilitet, pålitlighet och potential för både inkomst och kapitaltillväxt. Genom att återinvestera utdelningarna kan man få en ränta-på-ränta effekt som jag skrivit mer om här: Ränta-på-ränta effekten - Världens åttonde underverk. Det är viktigt att analysera företagens utdelningshistorik och diversifiera portföljen för att hantera risker. Även om det finns risker med förändrade utdelningar, kan en utdelningsstrategi vara lockande för investerare som söker passiv inkomst och potentiell avkastning över tid.

Diversifiering och långsiktighet

Som nybörjare kan strategin helt enkelt vara att investera långsiktigt och diversifierat: Riskhantering i en instabil ekonomi eller volatil aktiemarknad - Lär dig riskminimera. Det är också vad jag rekommenderar de flesta att göra. Det finns mycket data och forskning som visar att merparten av investerare hade fått bättre avkastning på sin portfölj genom att endast investera i indexfonder istället för att själv aktivt förvalta sin portfölj. Man kan också diversifiera sig genom att till exempel äga aktier i investmentbolag. I detta inlägg skriver jag om mina tips till nybörjare på börsen: Investera i aktier och fonder som nybörjare på börsen 2023 - Tips för att öka dina chanser att lyckas

tips på hur du som nybörjare kan öka chanserna att lyckas med investeringar på börsen

Aktiv portföljförvaltning

Om du trots allt vill förvalta din portfölj aktivt kan det vara nyttigt att under en tid testa din strategi på en fiktiv portfölj eller något demokonto där du inte handlar med riktiga pengar. Det är förstås inte samma sak som när det handlar om riktiga pengar, framför allt psykologiskt. Det är också viktigt att lära sig göra fundamentala aktieanalyser om du planerar att aktivt förvalta din portfölj: Ta välgrundade investeringsbeslut - Lär dig göra fundamental aktieanalys.

Lär av dina misstag och framgångar

Det finns många, poddar, bloggar, aktie- och börsböcker att läsa och lyssna på där du kan lära dig mycket om börsen. Men när det gäller investeringar så måste man ta vissa risker, du kommer att begå misstag och gå på nitar oavsett hur påläst du än är. Det gäller att lära sig av misstagen man gör längs vägen för att undvika att upprepa dem: Hur jag lär mig av mina misstag och framgångar som investerare

Det finns inget facit för vad som är rätt eller fel och ingen kan vara säker på vad som ska hända i framtiden.

Min investeringsstrategi

Kanske kan min egna investeringsstrategi inspirera dig, den finns att läsa här: min investeringsstrategi. Jag går också igenom min strategi lite mer grundligt och förklarar hur jag applicerar den, användandet av olika investeringsinstrument och hur dessa fungerar:


Investeringar är en långsiktig process

Att hoppa in och ut ur marknaden baserat på kortsiktiga svängningar kan vara riskabelt. Många tror att de är smartare än resten av marknaden men så är sällan fallet.

Låt tiden göra jobbet

Fokusera istället på att bygga en diversifierad portfölj och håll fast vid din investeringsstrategi över tid. Kom ihåg att tålmodighet och disciplin ofta är nyckeln till framgångsrika investeringar.

Lär dig mer om börsen

Jag har skrivit flera inlägg som handlar om hur börsen fungerar och kan bete sig. Förhoppningsvis kan de öka din förståelse för börsen och hjälpa dig att undvika några av de vanliga fallgroparna:

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


2 kommentarer:

  1. Väldigt enkel och pedagogisk för mig som kan väldigt lite om börsen. Hittat mycket användbart material och lärt mig massor med nya saker och mer ska det bli. Ser fram emot fler intressanta och lärorika inlägg.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kul att höra. Jag ska göra mitt bästa framöver. Lycka till med investeringarna.

      Radera

Populära inlägg