söndag 12 februari 2023

Lär dig mer om mini futures, turbowarranter och optioner - Investeringsstrategi del 6

Lär dig mini futures, turbowarranter och optioner

I den sjätte och avslutande delen av min investeringsstrategi kommer jag att gå igenom och förklara hur instrument som mini futures, turbowarranter och optioner fungerar. Detta är komplexa instrument som kräver kunskap och de ingår därför i min aktiva del av portföljen som jag kallar alfadelen. Som nybörjare bör man läsa på noga innan man investerar i denna typ av instrument.

Mini futures, turbowarranter och optioner


Vidareutveckling av investeringsstrategin del 1-5

I del 1-3 av investeringsstrategin har jag gått igenom grunderna i min portfölj. Den del av portföljen jag kallar betadelen. Där har jag bland annat förklarat innebörden av bolagsrisk, diversifiering, Etf'er, marknadsrisk, och utdelningsaktier. I del 4 och 5 av investeringsstrategin, den aktivare delen av portföljen som jag kallar alfadelen har jag bland annat gått igenom och förklarat stop-loss, blankning, bear- och bullcertifikat, urholknings- och hävstångseffekt. 

Möjligheter att spekulera i både upp- och nedgång

Jag följer i detta sjätte och sista inlägg om min investeringsstrategi upp med fler möjligheter till att spekulera i tillgångar för både upp- och nedgång. Det är kanske just möjligheten att tjäna pengar även på nedgångar, eller i alla fall minska förlusterna under nedgångsperioder som är av intresse för min portfölj.

Komplexa finansiella instrument

Börsen har många finansiella instrument, namn och begrepp. Det kan vara svårt att förstå vad allt innebär. Jag kommer förklara några av dessa. Man ska vara väl medveten om att handla med hävstång innebär hög risk, instrumenten är relativt komplexa och inget man bör använda sig av som nybörjare. Läs på ordentligt först så att du fullt förstår instrumentet du eventuellt tänker använda.

Mini Futures:

En mini future är ganska lik de bear- och bullcertifikat jag beskrev i del 5, men det finns skillnader. Mini futures är börsnoterade värdepapper som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Det finns mini futures för att spekulera både i upp- och nedgång. Vill man spekulera i en tillgångs nedgång kallas värdepapperna för Mini S eller Mini Short. Short (kort), betyder precis som bear att du tror tillgången kommer gå ned i pris. För uppgång kallas värdepapperna Mini L eller Mini Long (lång) vilket är detsamma som bull. Det framgår inte direkt i en mini futures namn hur stor hävstång den har utan man får leta upp detta i informationsbladet där man även hittar information om stop-loss och finansieringsnivå. Finansieringsnivån anger den belånade delen och stop-loss nivån är det pris då ditt instrument automatiskt säljs och avslutas. Mini futures har alltså en inbyggd stop-loss nivå som jag har beskrivit innebörden av i del 4. Detta innebär att om den underliggande tillgången i din mini future går åt ”fel håll” så säljs den automatiskt vid ett visst pris och värdepappret kommer inte gå att handlas med längre. Efter några dagar får du tillbaka den del av din investering som blev kvar utöver finansieringsnivån, mellanskillnaden av stop-loss nivån och den finansierade delen av insatsen. Detta kräver dock att den underliggande tillgången inte till exempel direkt vid börsens öppning, öppnar under finansieringsnivån så att stop-lossen redan har passerats utan att det varit handel. Precis som med bear och bull certifikat kan du inte bli skuldsatt när du använder mini futures. Du kan förlora hela ditt investerade kapital, men inte mer än så. Hos Nordnet vet jag att man i alla fall tidigare handlade mini futures courtagefritt från Nordnet Markets om beloppet man investerade var minst ett tusen kronor. Vet inte om så fortfarande är fallet. Även om det inte kostar courtage får man vara uppmärksam på hur stor spread mini futuren har, det vill säga skillnaden mellan priset för att köpa och sälja. Eftersom instrumentet innehåller en viss belånad del så betalar man även ränta och kanske någon annan avgift som automatisk räknas av i värdepapprets utvecklingskurva.

Nordnet markets minifutures


Skillnaden på bear och bull certifikaten och mini futures är att man inte drabbas av samma urholkningseffekt som jag beskrev i del 5  . Enkelt förklarat har en mini future har en dynamisk hävstång vilket innebär att hävstången ökar ju närmre stop-loss nivån den handlas för. Den är alltså inte konstant som är fallet vid bear och bull certifikat. Detta gör att en mini future är ett bättre alternativ om man planerar att äga värdepappret under lite längre tid. Räntekostnader är dock fortfarande inbakade i värdepapprets prisutveckling vilket innebär att ju längre tid du äger den desto mer ränta kommer du också att betala. Nedan är en bild hur Nordnet Markets sida ser ut och visar den information jag har pratat om som man behöver känna till.

Nordnet markets mini futures viktiga aspekter


Turbowarranter:

En turbowarrant fungerar ungefär likadant som en mini future. Skillnaden är att en turbowarrant har ett slutdatum (om den inte når sin stop-loss nivå innan detta slutdatum) vilket en mini future inte har, den handlas till dess att den når sin stop-loss nivå.

Optioner:

Det finns olika typer av optioner, jag ska förklara de två vanligaste, att köpa köp- och säljoptioner. Köper man en köpoption innebär det att du köper rätten till att köpa exempelvis en viss aktie, till ett visst pris vid ett visst datum i framtiden. Men du är inte skyldig att använda din option. En köpt köpoptions värde ökar när aktiepriset på tillgången stiger. Du kan välja på inlösendagen om du vill använda den eller inte. Det är givetvis lönsamt att utnyttja sin köpoption om aktiepriset har utvecklats positivt och du nu äger rätten att köpa aktier till ett lägre pris än vad aktiekursen står i. Har aktiepriset däremot gått ned under det pris din option ger dig rätten att köpa aktier för är det inte lönsamt att utnyttja optionen, det är billigare att köpa aktierna direkt över marknaden. En köpt säljoption fungerar då likadant fast omvänt. Du köper rätten, men är inte skyldig att utnyttja din rätt vid det förutbestämda datumet. Värdet på en köpt säljoption stiger om den underliggande tillgångens pris sjunker. Säljoptionen ger dig rätten att sälja aktien till ett visst pris och om den underliggande tillgången har sjunkit i pris är säljoptionen värd att nyttja eftersom du då kan sälja till ett dyrare pris och motparten är skyldig att köpa dessa. Man kan se dessa 2 optionstyper som en sorts försäkring där man betalar en viss premie, priset optionen kostar, för att äga rätten att i framtiden kunna köpa eller sälja aktier till ett visst förutbestämt pris. Du kan alltså bara förlora premien du har betalat om du inte utnyttjar din option. Din eventuella vinst blir köp- eller säljpriset på optionen (det förutbestämda priset på underliggande tillgång) minus premien (optionens kostnad) minus den aktuella tillgångens kurs.

Vanligt förekommande är att man får teckningsrätter tilldelade när ett bolag genomför en nyemission. Det vill säga du får rätten att teckna nya aktier till ett visst pris vid en viss tidpunkt. Detta är alltså en typ av köpoption. Jag har tagit upp nyemissioner i ett separat blogginlägg som finns att läsa här.

Kom ihåg att de instrument jag tar upp är relativt komplexa och man behöver läsa på grundligt för att förstå hur de fungerar, det är inget en nybörjare bör kasta sig in i utan att fullt förstå innebörden och riskerna. Jag har försökt att förklara på ett enkelt sätt instrumentens funktioner och när man kan tänkas vilja använda sig av dessa. Med denna sjätte del av min investeringsstrategi och som också blir den sista har jag förklarat de instrument och värdepapperstyper jag kan komma att använda mig av i min alfadel av portfölj.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


2 kommentarer:

  1. Spännande! Man kanske skulle våga sig på en mini-Futures och se hur det går!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Mini futures kan ses som ett sätt att öka potentiell avkastning genom hävstången om man känner sig säker på i vilken riktning tillgången kommer röra sig eller för att eventuellt kunna göra vinst under nedgångsperioder. Om du vill testa rekommenderar jag i så fall att använda en mini future med låg hävstång och upplyser än en gång om att risken är att hela insatsen går åt skogen, det måste man vara medveten om.

      Radera

Populära inlägg