tisdag 14 februari 2023

Nyemission, Ordet många fruktar - Lär dig vad nyemission innebär

Nyemission är ett ord som många fruktar och innebär att ett företag vill ta in mer aktiekapital från ägarna

Vad är en nyemission och vad innebär det? 

Det finns flera olika typer av nyemissioner och många krångliga termer associerade med nyemissioner som kan vara viktiga att känna till. Exempelvis teckningsoptioner, teckningsrätter, units, garanter, utspädning och lock-up. 

Många skräms av att höra ordet nyemission, men det behöver inte alltid vara något negativt och det är trots allt en del av vad börsen handlar om. Detta och mycket annat förklarar jag innebörden av i inlägget.

Vad är en nyemission

Många förknippar ordet nyemission med något negativt. När ett bolag genomför en nyemission innebär det att de trycker fler aktier och sedan säljer till investerare i utbyte mot kapital. 

Anledningen till att bolaget behöver kapital kan vara många. Det kan till exempel handla om ett mindre bolag som är i utvecklingsstadiet och behöver kapital till fortsatta investeringar för att ta fram sin produkt eller tjänst. Det kan också vara ett stort och etablerat bolag som vill växa genom att genomföra ett större förvärv eller kanske betala tillbaks ett lån. 

Utspädningseffekt

Eftersom bolaget trycker fler aktier innebär det en viss utspädning för befintliga aktieägare som väljer att inte delta och teckna sin andel i nyemissionen eller om det är en riktad emission. När det totala antalet aktier ökar blir din andel mindre procentuellt sätt.

Priset per aktie sjunker i de flesta fall vid nyemissioner, framförallt om nyemissionen endast avser fortsatt drift av bolaget utan några större nyheter. Oftast behöver bolaget också ge en viss rabatt på dessa nya aktier jämfört med vad aktiekursen tidigare stått i för att det ska finnas intresse att teckna dessa.

Börsen är till för att sammanföra investerare med bolag i behov av kapital

Det är trots allt en grundfunktion för börsen att sammanföra bolag i behov av kapital med investerare som hoppas att investeringen kommer att ge framtida avkastning. Utan möjligheten att ta in pengar genom nyemissioner hade många stora bolag vi idag har aldrig existerat. För faktum är att de flesta bolag startar smått och växer genom att investera kapital, utan kapital har de inga möjligheter att investera och växa. Alternativen hade varit banklån eller andra finansieringsmöjligheter. 

Om man har investerat i ett bolag som inte har någon färdig produkt att sälja eller inte går med vinst är risken hög att bolaget förr eller senare kommer behöva göra en nyemission. Gillar man inte nyemissioner bör man alltså undvika att investera i bolag som inte går med vinst. Det är såklart högre risk att investera i bolag som inte går med vinst eller har någon färdig produkt att sälja, men som jag nämnt i del 1 av investeringsstrategin kan en högre risk också betyda potentiellt högre avkastning.

Det finns flera typer av nyemissioner, jag tar upp några av de vanligaste nedan och förklarar vanligt förekommande begrepp man kan läsa i texter relaterade till nyemissioner.

Företrädesemission:

En nyemission där befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sin andel av de nya aktierna i emissionen. Tecknar man sin andel slipper man utspädningseffekten. Äger man inga aktier i bolaget den dagen aktien handlas utan rätt till teckningsrätter men ändå vill teckna aktier i nyemissionen får man förlita sig på att befintliga ägare är villiga att sälja sina teckningsrätter eller avstår från att nyttja dessa. Tecknar man aktier för sin tilldelade andel av teckningsrätter undviker man alltså utspädning men det innebär också att man satsar mer pengar i bolaget när man tecknar fler aktier.

Unit emission:

Fungerar som andra typer av emissioner fast en unit kan ses som ett paket. En unit kan till exempel innehålla både rätter att teckna aktier och teckningsoptioner. 

Spridningsemission:

Spridningsemission är ofta ett ord som används när bolaget vill bredda sin aktieägarbas. Detta innebär i princip att det är en nyemission utan företrädesrätt. Vem som helst får teckna intresse för de nya aktierna som ska säljas. Priset för de nya aktierna säljs ofta med en rabatt mot det volymviktade aktiepriset, exempelvis, de senaste 10 dagarna innan teckningen sker. Eventuell tilldelningen av de nya aktierna beslutas sedan oftast av styrelse och det finansinstitut som hjälper bolaget att genomföra emissionen. I detta fall kommer du med stor sannolikhet att bli utspädd om du redan innan emissionen ägde aktier i bolaget och emissionen blir fulltecknad.

Riktad emission:

En riktad emission handlar ofta om att en större investerare, fond eller liknande har anmält intresse att förvärva nya aktier i utbyte mot kapital till bolaget. Det kan även vara en mindre grupp av investerare. Detta innebär att din aktieandel kommer bli utspädd men å andra sidan behöver du heller inte skjuta till mer kapital till bolaget. En riktad emission kan vara mer eller mindre positiv beroende på vad kapitalet ska användas till, vem investeraren är och vad denna har för syfte att göra med aktierna senare. Då aktierna oftast tecknas till en rabatt mot aktiekursen finns risk att investeraren bara är ute efter en snabb vinst och säljer aktierna på marknaden en kort tid senare till ett högre pris än vad investeraren betalade. Detta kan i sin tur pressa aktiekursen nedåt. Ibland ingår investeraren ett avtal om lock up på aktierna, vilket innebär att investeraren inte får sälja aktierna under en viss tid. Detta för att öka förtroendet att syftet med investeringen är långsiktigt och inte handlar om att göra en snabb vinst. Detta leder oss in på så kallade garanter.

Garanter:

Ibland stöter man på garantiåtaganden eller garanter. En emission kan vara garanterad till en viss procent. Detta innebär alltså att det finns vissa investerare som garanterat att teckna en viss del av emissionen utifall att den inte blir fulltecknad. Detta får garanterna ofta ganska bra betalt för att göra. Garanter kan vara kortsiktiga och vara ute efter att tjäna snabba pengar. Det vill säga, det är inte ovanligt att garanter ofta säljer aktierna direkt efter att de fått dessa tilldelade för att göra en snabb vinst om nu aktiekursen skulle vara högre än priset de betalade för de nyemitterade aktierna. Även om aktiekursen är lägre än vad garanterna fått betala finns det risk att de säljer eftersom de också fått viss betalning för att vara garanter och således gör en vinst i alla fall.

Teckningsrätt: Ger dig rätt att teckna nya aktier för ett visst pris vid en viss tidpunkt.

Uniträtt: Fungerar som en teckningsrätt fast det ingår ofta mer än bara rätt att teckna aktier, kanske ingår det också teckningsoptioner.

Teckningsoption: En option där du får rätt att teckna ännu fler aktier längre fram i tiden, till exempel ett år efter nyemissionen.

Med detta har jag gått igenom de vanligaste typerna av nyemissioner och förklarat innebörden av vanligt förekommande termer. Det ska tilläggas att ibland kan det vara väldigt svårt att förstå vissa nyemissionsprospekt även för de mer erfarna. Vid sådana fall kanske man ska fråga sig själv varför bolaget har gjort det så komplicerat att förstå upplägget.

2 kommentarer:

  1. Låter som det är bra att köpa aktier vid en spridningsemission även om man inte tidigare äger aktier i bolaget, eftersom de blir rabatterade?

    SvaraRadera
  2. Nja, det viktiga är att kolla upp bolagets historik och personerna bakom det. Vad pengarna ska användas till och hur har tidigare emissioner samt kapital från dessa spenderats. Ibland kan jag tycka att spridningsemission används som svepskäl, egentligen behöver bolaget bara få in mer kapital och de är kanske medvetna om att en företrädesemission inte skulle vara populär eller fulltecknas.

    SvaraRadera

Populära inlägg