onsdag 9 augusti 2023

Investmentbolaget Lundbergföretagen - En långsiktig investering med potential

Långsiktig investering med potential - Lundbergföretagen

Lundbergföretagen är ett av Sveriges största investmentbolag med ett brett och stabilt ägande i flera framgångsrika bolag. Lundbergföretagen har en långsiktig och aktiv ägarstrategi som syftar till att skapa värde för aktieägarna och bidra till bolagens utveckling. 

I det här inlägget berättar jag mer om Lundbergföretagen och varför jag tror en investering i bolaget med dagens substansrabatt kan ha långsiktig potential.

Varför investera i investmentbolaget Lundbergföretagen?

Jag tycker Lundbergföretagen är ett attraktivt alternativ för den som vill investera i ett diversifierat och kvalitativt portföljbolag med en långsiktig horisont. Lundbergföretagen har i dagsläget en förhållandevis hög substansrabatt på cirka 11%. Substansrabatt för ett investmentbolag innebär att marknadspriset på bolagets aktier handlas till ett lägre pris än värdet av dess innehav i olika tillgångar, såsom aktier i andra företag, fastigheter eller andra investeringar. Med andra ord, substansrabatt uppstår när marknaden värderar bolaget lägre än det faktiska värdet av de tillgångar som bolaget äger. Historiskt sett brukar Lundbergföretagen handlas runt sitt substansvärde även om det har varierat över tid och aktien har handlats både till substansrabatt och substanspremie.

Lundbergföretagen har en erfaren och kompetent ledning som drivs av familjen Lundberg, som äger cirka 40 procent av aktierna. Lundbergföretagen är ett bolag som jag tror kommer att fortsätta att skapa värde för sina aktieägare och vara en stabil investering i många år framöver.

Lundbergföretagen ägarstruktur

Lundbergföretagen innehav

Lundbergföretagen äger en hel del fastigheter, både genom sitt onoterade innehav i Lundbergs fastigheter och börsnoterade Hufvudstaden. En av anledningarna till den relativt höga substansrabatten beror nog till viss del på grund av att marknaden inte värderar Lundbergs fastigheter så högt i dagsläget. De höjda räntorna har påverkat många fastighetsbolag.

Lundbergföretagen har också större innehav i Industrivärden, Indutrade och Holmen. Genom att köpa Lundbergföretagen till substansrabatt får man alltså också ett ägande i investmentbolaget Industrivärden som i sin tur handlas till substansrabatt. Några av industrivärdens större innehav är: Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Ericsson, Skanska och Alleima. 

Lundbergföretagen har även mindre innehav i bland annat Sandvik, Skanska, Husqvarna och Handelsbanken. 

Lundbergföretagens innehav

Stabil och mångsidig portfölj

Lundbergföretagen har en diversifierad portfölj med innehav inom fastighetssektorn, industrier och finansiella tjänster. Denna diversifiering bidrar till att minska risken och skapar en stabil grund för långsiktig tillväxt. Dessutom har bolaget visat sig vara en pålitlig aktör på marknaden, med långsiktiga investeringar och en stark affärsmodell.

Stark finansiell ställning och långsiktighet

En av de största anledningarna som talar för långsiktigt ägande i Lundbergföretagen är att bolaget har en stark finansiell ställning. Lundbergföretagen har ett högt eget kapital och en låg skuldsättning. Detta ger bolaget en god uthållighet i tuffa ekonomiska tider.

En annan anledning till att Lundbergföretagen kan vara en bra investering är att bolaget har en långsiktig investeringshorisont. Lundbergföretagen investerar inte i kortsiktiga trender, utan i företag som har en stark konkurrensposition och som kan generera stabil avkastning under lång tid.

Fokuserar på hållbarhet och långsiktighet

Ett av de mest imponerande aspekterna av Lundbergföretagens affärsstrategi är deras starka engagemang för hållbarhet och långsiktighet. De strävar efter att integrera hållbarhet i alla sina verksamheter, vilket inte bara gynnar samhället utan också bidrar till att minska framtida risker för företaget och dess investerare.

Stark utdelningshistorik

Lundbergföretagen har historiskt sett levererat en hög avkastning på eget kapital och en god totalavkastning för aktieägarna. Lundbergföretagen har också en sund finansiell ställning med en låg nettoskuld i förhållande till substansvärdet. Lundbergföretagen har en stabil utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Lundbergföretagen har en bra utdelningshistorik där utdelningshöjningar är vanligt förekommande. I dagsläget har aktien en direktavkastning på cirka 0,9%, vilket inte är så högt i sig, men totalavkastning har varit hög de senaste 20 åren jämfört med OMXS30, återinvesterade utdelningar, i grafen nedan.

Lundbergföretagen aktieutveckling

Köp och sälj Lundbergföretagen till gratis courtage

Lundbergföretagen handlas på Nasdaq Stockholm large cap. Använder du investeringsplattformen Levler kan du köpa och sälja aktien utan att betala courtage, likt alla andra aktier på Nasdaq Stockholm.

Gratis courtage och låga fondavgifter hos Levler

Sammanfattningsvis

Lundbergföretagen är ett företag med en solid grund, ett diversifierat innehav och ett långsiktigt fokus på hållbarhet. Deras starka ledande företag och stabil utdelningshistorik gör dem till en intressant aktie för investerare som vill ha stabil och hållbar tillväxt i sin portfölj. Innan du gör några investeringsbeslut, rekommenderar jag dock alltid att göra din egen grundliga analys eller konsultera med en finansiell rådgivare.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg