söndag 3 september 2023

Överväger du att köpa bostad under stigande eller höga räntor? - Hur vi påverkas samt för- och nackdelar

Köpa bostad när räntorna är höga, för- och nackdelar
Att köpa en bostad är ett stort ekonomiskt beslut som påverkar din långsiktiga ekonomi och livsstil. I dagsläget är räntorna för bolån relativt höga och det finns risk att de höjs ännu mer. Detta kan påverka ditt beslut av bostadsköp och osäkerheten kring räntornas framtida utveckling skapar många frågor och funderingar. Även säljare av bostäder och fastigheter påverkas i sina beslut under rådande ränteläge.

I detta inlägg kommer jag att ta upp några viktiga faktorer att tänka på om du överväger att köpa en bostad och ta bostadslån när räntorna har stigit kraftigt. Jag diskuterar också för- och nackdelar med ett bostadsköp när räntorna befinner sig på en hög nivå, har ökat markant på kort tid och där framtida ränteutveckling är osäker.

Att köpa en bostad i högränteläge: Viktiga överväganden och för- och nackdelar

Det finns mycket att tänka på och beakta när man ska köpa bostad. Kanske är det extra viktigt att förstå innebörden av bostadsköp under det rådande ränteläget med relativt höga räntor som stigit kraftigt på kort tid. 

Det är svårt att förutsäga hur räntorna kommer att förändras i framtiden, både på kort och lång sikt. Det finns många faktorer som påverkar ränteläget, såsom inflation, konjunktur, politik och globala händelser.

Går du i tankarna att sälja din bostad under rådande ränteläge kan inläggets diskussioner vara användbara även i ditt beslutsfattande.

Hur högränteläget kan påverka ditt köpbeslut

Hur påverkas du av den höga räntan vid ditt beslut av bostadsköp

Budget och ekonomisk möjlighet: När räntorna är höga, är det viktigt att noggrant bedöma sin budget och vad man har råd med. Högre räntor resulterar i högre månadskostnader för ett bostadslån, vilket i sin tur kan påverka ens förmåga att hantera andra utgifter och ekonomiska mål.

Amortering och räntebetalningar: När räntan är hög tenderar en större del av dina bostadslånebetalningar att gå mot räntan snarare än amorteringen av bolånet. Detta påverkar hur snabbt du kommer att betala av din bostad och kan även påverka din ekonomiska strategi på längre sikt.

Bunden eller rörlig ränta vid bostadslån

Bunden ränta: Att säkra en fast ränta när räntorna är höga låter kanske inte idealiskt. Men då det finns risk att räntorna höjs ännu mer kan det vara lockande eftersom det ger förutsägbarhet i dina utgifter och ekonomi. Om räntorna stiger ytterligare kommer man ändå att betala det avtalade räntebeloppet. Å andra sidan, om räntorna sjunker får man betala mer i ränta jämfört med de som tar lån när räntorna blivit lägre eller har en större del rörlig ränta.

Rörlig ränta: Att välja en rörlig ränta under en period när räntorna riskerar att fortsätta höjas kan vara riskabelt, eftersom dina månatliga räntebetalningar ökar om räntorna går upp. Detta alternativ kan dock vara fördelaktigt om räntorna förväntas sjunka på sikt. Man bör ha en god ekonomisk marginal eller en buffert för att klara betala räntorna på bolånet om räntorna höjs ännu mer med rörlig ränta.

Bostad som långsiktigt hem eller kort investering

Långsiktig planering: Om man planerar att bo i sin bostad under en längre tid och inte är beroende av en försäljning inom kort, kan högränteläget vara mer överkomligt. Priserna på bostäder sjunker i regel när räntorna höjs vilket kan öppna för en bra affär på längre sikt. Priserna på bostäder har gått ned i takt med räntehöjningarna, även om de kanske inte sjunkit i den omfattning blivande fastighetsinvesterare hoppats på hittills. Det inflationsjusterade fastighetsprisindex ligger idag runt samma nivåer som 2019:

Historisk inflationsjusterat fastighetsprisindex

Källa: Ekonomifakta

Kortsiktig planering: Men planerar du att köpa bostad som en investering eller funderar på att sälja eller flytta inom något/några år, kan en fortsatt hög/stigande ränta vara mer problematiskt. Högre räntor kan påverka efterfrågan på fastigheter och göra det svårare att sälja till ett bra pris.

Börsens fastighetsbolag

Tittar vi på några av börsens noterade fastighetsbolag kan vi tydligt se hur räntehöjningarna, lägre värderade fastigheter samt svalare fastighetsmarknad har påverkat deras börsvärden. Sedan toppen 2021/22 när inflationen drog igång och räntorna började höjas har bolagens börsvärden kommit ner ganska rejält i flera fall. Flera av bolagen är nu åter nere på börsvärden likt 2019.

börsnoterade fastighetsbolag historiska kursutveckling

Gör en marknadsanalys

Marknadsanalys: Det är viktigt att utvärdera den nuvarande fastighetsmarknaden i din region och räntetrenderna. Att förstå hur fastighetspriser och räntor har förändrats historiskt kan hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut. Enligt mäklarstatistik har priset på villor i riket sjunkit med drygt 10% de senaste 12 månaderna och för bostadsrätter endast ca 2,5%:

Svensk mäklarstatistik prisutveckling på bostadsrätter och villor

För- och nackdelar med fastighetsköp när räntan är hög


Fördelar med att köpa bostad under högränteläge

Potentiellt lägre köpeskilling: När räntorna är höga kan fastighetspriserna ibland vara lägre. Detta kan ge dig en möjlighet att förhandla fram ett bättre pris för din drömbostad.

Lägre konkurrens: Många potentiella köpare kan skrämmas bort av höga räntor och välja att vänta med att köpa. Detta kan minska konkurrensen på fastighetsmarknaden och öka dina chanser att hitta en bostad som passar dig till ett rimligt pris.

Långsiktig investering: Om du planerar att bo i din bostad under en längre tid och har råd med de högre räntorna, kan du se din bostad som en långsiktig investering. Över tid kan fastighetspriserna fortfarande öka, och du kan dra nytta av detta när du säljer din bostad i framtiden.

Nackdelar med att köpa bostad under högränteläge

Högre månadskostnad: Höga räntor innebär att dina månatliga bostadslånekostnader kommer att vara höga. Detta kan belasta din budget och påverka förmågan att spara eller investera när det blir mindre pengar över.

Mindre utrymme för rörlighet: Väljer du att köpa en bostad under högränteläge och sedan upptäcker att du vill byta boende efter några år, kan det vara svårt och kostsamt att sälja eller refinansiera om räntorna har stigit ytterligare sedan köptillfället.

Osäkerhet om framtida räntor: Räntemarknaden är svår att förutsäga. Om räntorna sjunker efter att du köpt din bostad och bundit räntan på lånet, kan du hamna i en situation då du får betala mer i ränta än vad du skulle ha gjort om du hade väntat med köp eller valt rörlig ränta.

Svårigheter att kvalificera sig för lån: Högre räntor kan göra det svårare att kvalificera sig för ett bostadslån, särskilt om din kreditvärdighet inte är perfekt. Det kan begränsa dina möjligheter att köpa en bostad eller kräva att du betalar högre räntor på grund av din riskprofil.

Sammanfattningsvis

Att köpa bostad under högränteläge är en viktig beslut som kräver noggrann övervägning. Även om det finns fördelar som att bostadspriserna kan vara lägre måste du även beakta de ökade månadskostnaderna och den minskade rörligheten ett bostadsköp kan innebära. Innan du tar ett beslut är det klokt att överväga din nuvarande ekonomiska situation, framtida planer och långsiktiga mål.

Slutligen, oavsett ränteläge, är det alltid klokt att konsultera med en ekonomisk rådgivare eller fastighetsmäklare innan du tar några stora ekonomiska beslut. Detta hjälper dig att fatta ett informerat beslut som passar dina individuella omständigheter och mål.

*Disclaimer: Informationen som presenteras i detta blogginlägg är av allmän karaktär och mina egna åsikter. De ska inte betraktas som professionell ekonomisk rådgivning. Kontakta alltid en kvalificerad ekonomisk rådgivare för att få skräddarsydda råd baserat på din unika situation*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg