onsdag 27 september 2023

Vad är ett kreditbetyg och hur påverkar det dig - Ta reda på ditt kreditbetyg gratis

Vad är egentligen ett kreditbetyg och hur påverkas vi av dessa? Lär dig mer om kreditbetygens innebörd samt hur du gratis kan ta reda på ditt kreditbetyg.
Ja vad är egentligen ett kreditbetyg, varför är de viktiga och vad kan man göra för att förbättra det?

Kreditbetyg är ett viktigt verktyg som kan påverka din ekonomiska situation på många sätt. Med en god förståelse för kreditbetyg och genom att utföra vissa åtgärder kan du höja ditt kreditbetyg. Därmed kan du bland annat öka dina chanser att få lån och krediter till bättre villkor. Om du inte vet hur ditt kreditbetyg ser ut kan du ta reda på det helt gratis.

Även företag och länder tilldelas kreditbetyg av olika kreditvärderingsinstitut. Det betyg som tilldelas ett företag kan ha betydande påverkan på dess lönsamhet och är därför av stort intresse i investeringssammanhang.

I dagens inlägg förklarar jag kreditbetygens betydelser för privatpersoner, företag och länder samt dess påverkan. Jag skriver också om en smidig tjänst där du kostnadsfritt får se ditt kreditbetyg och ger tips på hur du kan förbättra det.

Innehåller annonslänkar till uScore och Lendella

Kreditbetygets påverkan på din ekonomi och hur du kan förbättra det


Vad är kreditbetyg och varför är de avgörande

Kreditbetyg utgör ett mått på förmågan att hantera och återbetala skulder. Vare sig det rör sig om individer, företag eller länder. Dessa betyg har en direkt inverkan på möjligheten att erhålla lån, kreditkort, abonnemang och andra finansiella tjänster som kräver en kreditprövning. Vidare påverkar kreditbetygen även räntesatserna på lån och kreditgränserna som beviljas.

Vad påverkar ditt kreditbetyg

Kreditbetyg baseras på en mängd olika faktorer, bland annat:

 • Inkomst: Hur mycket du tjänar och hur stabil din inkomst är.
 • Betalningshistorik: Hur ofta du har betalat dina räkningar i tid.
 • Skuldsaldo: Hur mycket skuld du har.
 • Ålder och civilstånd: Din ålder och om du är gift eller sambo.
 • Långsiktiga krediter: Hur länge du har haft dina lån och krediter. 

Olika kreditupplysningsföretag kan använda varierande metoder och skalor för att bedöma kreditbetyg – det kan vara bokstäver (A, AA, AAA), siffror (1, 2, 3) eller poäng (0-100).

Varför är kreditbetyg så viktiga

Kreditbetyg har en central roll då de speglar risken för att låntagaren inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden. Ju högre kreditbetyg, desto lägre risk för ekonomiska problem. Å andra sidan, med ett lägre kreditbetyg, är risken högre för potentiella betalningsanmärkningar, skuldsanering eller konkurs.

Inte nog med det, kreditbetygen kan även påverka förmågan att säkra förmånliga försäkringspriser, hyresavtal för bostäder eller till och med att starta ett företag.

Låt oss säga att du vill köpa en båt och att du behöver ett lån för att finansiera köpet. Om du har ett lågt kreditbetyg kan ditt lån få en högre ränta än om kreditbetyget varit högt. Detta kan göra att det blir dyrare att äga båten. För att hitta lån med lägst räntor kan man använda sig av en jämförelsetjänst för lån likt Lendella

Lendella erbjuder en kostnadsfri låneansökan för lån upp till 600 000 kr via upp till 40 olika långivare och banker. Ansökningarna görs på enbart en kreditupplysning och tjänsten presenteras i samarbete med Sambla. 

https://lendella.se

jämför låneräntor

En annan konsekvens, om du har ett lågt kreditbetyg kan det vara svårare att hyra en bostad eller rent av skaffa diverse abonnemangstjänster.

Ett högt kreditbetyg kan ge dig följande fördelar

 • Lägre räntor på lån och krediter.
 • Bättre kreditvillkor.
 • Ökad möjlighet att få lån och krediter.
 • Större chans att få hyra bostad och skaffa abonnemang.

Ta reda på hur ditt kreditbetyg ser ut gratis

Uscore är en tjänst med över 600 000 medlemmar som syftar till att hjälpa privatpersoner att förbättra sin ekonomiska situation genom att ge dem insyn i sin egen kreditinformation. 

Att bli medlem hos uscore.se är helt kostnadsfritt och som medlem får du tillgång en noggrann överblick över din egen kreditvärdighet, kreditscore och eventuella betalningsanmärkningar. Du får också förklarat vad som ligger till grund för din kreditscore och hur attraktiv du som låntagare anses vara av olika banker. Det erbjuds också en privatbudget funktion som kan hjälpa dig få bättre kontroll över din ekonomi.

https://uscore.se

Få tillgång till ditt kreditbetyg gratis men tjänsten uScore

Hur kan man förbättra sitt kreditbetyg?

Det finns flera åtgärder man kan vidta för att stärka sitt kreditbetyg och förbättra sin ekonomiska situation. Här är några användbara tips:
 • Skapa en översikt över din ekonomi: Genom att granska din inkomst, utgifter, tillgångar och skulder kan du utarbeta en budget och hålla dig till den.
 • Betala räkningar i tid: Använd tjänster som autogiro eller e-fakturor för att undvika förseningar, inkassokrav och betalningsanmärkningar.
 • Överväg skuldsanering: Om din skuldsituation är ohållbar, kan du söka hjälp från en budget- och skuldrådgivare eller Kronofogden för att ordna en skuldsanering.
 • Spara pengar till en buffert. En buffert ger dig trygghet om du får en oväntad utgift.
 • Låna smart: Jämför olika lånealternativ och välj lån med lägre ränta och överkomliga månadskostnader. Undvik dyra snabblån och sms-lån.
 • Använd kreditkort med omsorg. Betala hela fakturan varje månad för att undvika räntekostnader. Hitta det kreditkort som passar dig bäst.
 • Kontrollera ditt kreditbetyg: Ta reda på hur ditt kreditbetyg ser ut på https://uscore.se, se till att dina uppgifter stämmer och korrigera dem vid behov.

Kreditvärderingsinstitut och deras roll

Kreditvärderingsinstitut är organisationer som bedömer kreditvärdigheten hos företag och länder som emitterar obligationer och liknande finansiella instrument. Deras bedömningar baseras på faktorer såsom finansiell styrka, stabilitet och återbetalningsförmåga.

Tre av de mest inflytelserika globala kreditvärderingsinstituten är Fitch Ratings, Moody's och S&P Global Ratings. Dessa institut använder liknande, men ej identiska, betygsskalor för att uttrycka sina bedömningar.

Olika kreditbetygsklasser för kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody´s och S&P

Kreditvärderingsinstitut har stött på kritik för bristande oberoende och misstag i att förutse stora finansiella kriser. Exempelvis för hur de agerade innan finanskrisen runt 2007-2008 då den amerikanska bostadsmarknaden kollapsade. De har även anklagats för att vara partiska gentemot vissa länder och alltför förlåtande gentemot andra.

Kreditbetyg för Företag

För företag fungerar kreditbetyg på ett liknande sätt som för oss privatpersoner. Företagets kreditbetyg bedömer dess förmåga att återbetala företagsskulder, inklusive företagslån och obligationer. Bedömningen baseras på företagets ekonomiska hälsa, finansiell stabilitet, betalningsförmåga och andra företagsspecifika faktorer. Med ett lågt betyg får företaget helt enkelt betala högre räntor för lån och obligationer vilket påverkar deras finansiella resultat och gör det även svårare att få lån beviljade. SBB fick exempelvis tidigare i år sitt kreditbetyg sänkt vilket jag skrev om i veckorapporten för vecka 19.

Kreditbetyg för Länder

Kreditbetyg för länder, även kallat suveräna kreditbetyg, bedömer en nations förmåga att betala tillbaka sina statsskulder. Dessa bedömningar beaktar nationens ekonomiska prestanda, finansiella stabilitet och politiska faktorer. Länders kreditbetyg påverkar deras förmåga att erhålla internationella lån och påverkar också investerarnas förtroende för landets obligationer.

Så sent som i början på augusti fick USA sitt kreditbetyg sänkt, något jag skrev om i veckorapporten för vecka 31

Eventuella konsekvenser ett land kan få av sänkta kreditbetyg

 • Högre räntor - När ett lands kreditbetyg sänks måste det betala högre räntor för att låna pengar. Detta beror på att investerare kräver en högre avkastning på sina investeringar när de anser att det är en större risk att investera i ett land med ett lägre kreditbetyg, detta kan leda till en svagare ekonomi.
 • Svagare ekonomi - Högre räntor kan leda till en svagare ekonomi eftersom företag och hushåll har mindre pengar att spendera. Detta beror på att de måste betala mer för sina lån, vilket lämnar mindre pengar över till andra utgifter, detta kan leda till försämrad tillväxt.
 • Försämrad tillväxt - En svagare ekonomi kan leda till en försämrad tillväxt eftersom företag är mindre benägna att investera och anställa när de inte tror att ekonomin kommer att växa. Detta kan leda till högre arbetslöshet och/eller lägre löner.
 • Ökad volatilitet på finansmarknaderna - En sänkning av kreditbetyg kan också leda till ökad volatilitet på finansmarknaderna eftersom investerare blir mer osäkra på framtiden. Detta kan leda till stora rörelser i aktiekurser och valutor, vilket kan göra det svårare för företag och hushåll att planera för framtiden.

Likheter och olikheter

Det finns alltså flera likheter för kreditbetygens betydelser, vare sig det gäller dig som privatperson, ett företag eller ett land.

En av dessa är att det handlar om en riskbedömning, hur hög eller låg sannolikheten är att skulderna kommer att kunna betalas tillbaks i tid. Dess inverkan på lån och räntor är också lika, ju bättre kreditbetyg desto lättare tillgång till lån och lägre räntesatser.

Det som skiljer kreditbetygen åt är att ditt personliga kreditbetyg inriktar sig främst på din ekonomi medans företag och länder också ofta bedöms med hänsyn till det politiska läget.

Sammanfattning

Kreditbetyg kan vara avgörande för ens ekonomi och livsstil, då de bland annat påverkar tillgången till finansiella tjänster och räntesatserna man erbjuds. För att stärka ditt kreditbetyg är det viktigt att hantera din ekonomi väl, betala räkningar i tid och vara ansvarig med ditt låneutnyttjande. Genom att skaffa dig en god förståelse för kreditbetyg och genom att vidta åtgärder för att förbättra ditt kreditbetyg kan du öka dina chanser att få lån och krediter till bra villkor. Du kan kostnadsfritt ta reda på ditt personliga kreditbetyg hos https://uscore.se.

Likheterna mellan kreditbetyg för privatpersoner, företag och länder är att de alla handlar om att bedöma betalningsförmågan. Olikheterna ligger i de specifika faktorer som används i bedömningen och vilka subjekt som betygsätts.

*Disclaimer: Informationen som presenteras i detta blogginlägg är av allmän karaktär och mina egna åsikter. De ska inte betraktas som professionell ekonomisk rådgivning. Kontakta alltid en kvalificerad ekonomisk rådgivare för att få skräddarsydda råd baserat på din unika situation*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg