fredag 4 augusti 2023

USA får sänkt kreditbetyg - Vad händer nu? - Veckorapport v.31

Veckorapport vecka 31, USA får sänkt kreditbetyg, vad händer nu?

Den senaste veckan har varit en prövande tid för den svenska börsen. Investerare har hållit andan efter en nedåtgående trend som sträckt sig över fem negativa handelsdagar i rad. Idag inleddes börsen positivt men har krupit allt närmre nollan. Ett par timmar återstår tills börsen stänger, ska vi få en sjätte negativ börsdag på raken? 

I detta inlägg tar jag som vanligt en titt på OMXSPI's utveckling under veckan som gått och jämför med OMXS30. Jag tar också upp nyheten om att USA fått sänkt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Fitch, hur det kan komma att påverka ekonomin och börsen. Det har också publicerats arbetsmarknadsstatistik från USA som fortsatt visar tecken på en ganska stark arbetsmarknad. 

I föregående veckorapport skrev jag bland annat om att svensk BNP minskar samt de nya räntehöjningarna om du missat den artikeln.

Sänkt kreditbetyg för USA


Börsutveckling och veckan som gått

Sedan förra fredagens veckorapport har svenska börsen haft en påfrestande period. Hela fem negativa dagar på raken. Veckan har varit relativt nyhetsfattig för svensk del och handelsvolymerna på börsen har varit låga. Dagen inleddes positivt men börsen har rört sig allt närmre nollan under dagen, USA's börsöppning kommer förmodligen att avgöra hur den svenska börsen stänger idag. Det återstår ett par timmars handel, inte ska vi väll få ytterligare en negativ börsdag? I grafen nedan syns OMXSPI's utveckling jämfört med OMXS30 i lila färg.

OMXSPI utveckling vecka 31

USA får sänkt kreditbetyg

I onsdags sänkte kredivärderingsinstitutet Fitch USA's kreditbetyg till AA+ med stabila utsikter från att tidigare haft betyget AAA. Fitch flaggade redan i maj för att en sänkning av USA's kreditbetyg var möjligt. Institutet pekar bland annat på en försämring av de offentliga finanserna, en växande offentlig skuldbörda samt att förhandlingar om skuldtaket bara lösts i uppgörelser i sista minuten.

Kreditsänkningen i sig är inte speciellt märkvärdig och ratingen är fortsatt hög. Sänkningen var förmodligen också ganska väntad, många menar att den borde skett för länge sedan. Beskedet tyngde ändå marknaderna i onsdags.

Kreditbetyg Moody, S&P och Fitch

Potentiella risker när ett land får sänkt kreditbetyg

Högre räntor - När ett lands kreditbetyg sänks måste det betala högre räntor för att låna pengar. Detta beror på att investerare kräver en högre avkastning på sina investeringar när de anser att det är en större risk att investera i ett land med ett lägre kreditbetyg, detta kan leda till en svagare ekonomi.

Svagare ekonomi - Högre räntor kan leda till en svagare ekonomi eftersom företag och hushåll har mindre pengar att spendera. Detta beror på att de måste betala mer för sina lån, vilket lämnar mindre pengar över till andra utgifter, detta kan leda till försämrad tillväxt.

Försämrad tillväxt - En svagare ekonomi kan leda till en försämrad tillväxt eftersom företag är mindre benägna att investera och anställa när de inte tror att ekonomin kommer att växa. Detta kan leda till högre arbetslöshet och/eller lägre löner.

Ökad volatilitet på finansmarknaderna - En sänkning av kreditbetyg kan också leda till ökad volatilitet på finansmarknaderna eftersom investerare blir mer osäkra på framtiden. Detta kan leda till stora rörelser i aktiekurser och valutor, vilket kan göra det svårare för företag och hushåll att planera för framtiden. Riskhantering i en instabil ekonomi eller volatil aktiemarknad - Lär dig riskminimera.

Notera att det är omöjligt att säga med säkerhet vilka konsekvenser som inträffar när ett land får sitt kreditbetyg sänkt. Konsekvenserna kommer att bero på en mängd olika faktorer, inklusive den ekonomiska utvecklingen i världen, den politiska utvecklingen och den globala riskaptiten.

ADP-statistik och amerikanska jobbrapporten

ADP-statistiken från USA visade i onsdags på en ökning av antal sysselsatta i den privata sektorn med 324.000 jämfört med förväntade 189.000 personer. Statistiken visade också att löneökningstakten för juli låg på 6,2%, en nedgång med 0,2% jämfört med juni månad.

För en knapp timme sedan kom den officiella jobbrapporten som visade att sysselsättningen utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 187.000 i juli, analytiker hade räknat med 200.000. Arbetslösheten i USA uppgick till 3,5% jämfört med 3,6% föregående månad.

Portföljuppdatering

Inga köp eller försäljningar har gjorts under veckan som gått.


Gratis courtage och låga fondavgifter hos Levler

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg