söndag 9 juli 2023

Vem lånar ut aktier till blankare och varför - Aktielån och blankning

Blankning och aktielån, vem lånar ut sina aktier till blankare?
Blankning är en spekulationsmetod som går ut på att man säljer aktier som man inte äger, i förväntan om att de ska sjunka i pris. För att kunna göra det måste man först låna aktierna av någon som har dem. 

Men vem är det som lånar ut sina aktier till blankare och vad får de ut av det? Genom att förstå vilka som lånar ut aktier och varför kan vi få en bättre inblick i hur marknaden fungerar och vilka aktörer som är involverade i detta, vid vissa tillfällen, komplexa nätverk av aktielån och blankning.

Vem lånar ut aktier till blankare och varför?


Vad är blankning

Blankning är ofta ett hett diskuterat ämne på diverse forum. Blankning är en finansiell strategi där en investerare säljer tillgångar (oftast aktier) som de inte äger i förhoppning om att köpa tillbaka dem till ett lägre pris och tjäna mellanskillnaden. Det är riskfyllt eftersom priset på tillgången kan stiga obegränsat, vilket kan leda till förluster för blankaren. Vissa länder har regleringar för att begränsa denna praxis. 

I grund och botten tycker jag personligen att blankning är okej och bör finnas som alternativ på börsen. Sen kan jag som många andra ifrågasätta de metoder som ibland används och huruvida det alltid sker enligt de regler och lagar som gäller.

Vem blankar aktier

Ibland är blankningspositioner initierade av robotar/algoritmer som handlar efter diverse tekniska signaler eller tar breda sektor- och branschrelaterade positioner. Men inte alltid, det finns också blankare som gör grundliga fundamentala analyser av bolag där de kommer till slutsatsen att aktien är övervärderad och därmed blankar. För de aktier som blir extremt blankade finns det oftast anledningar. Man bör ta till sig och analysera kritiken blankarna uppger om man äger aktier i det blankade bolaget. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att blankarna har eller får rätt i sina analyser.

En aktieägare kan också blanka aktier i samma bolag som denne äger aktier, en så kallad hedge. Om investeraren exempelvis tror på en kortsiktig marknadsnedgång men inte är helt övertygad i sin teori för att vilja sälja sitt aktieinnehav utifall att aktien trots allt fortsätter utvecklas positivt.

På finansinspektionens hemsida hittar du blankningsregistret där du kan se alla inrapporterade blankningspositioner över 0,5% i svenska bolag.

blankningspositioner från finansinspektionen

Vem är det som lånar ut aktier till blankning

Investeringsfonder och pensionsfonder:

En av de vanligaste källorna för utlåning av aktier är investeringsfonder och pensionsfonder. Dessa fonder har ofta ett brett utbud av aktier i sin portfölj och kan dra nytta av att låna ut vissa aktier till blankare. Genom att låna ut aktier kan fonderna generera extra intäkter och förbättra avkastningen för sina investerare.

Privata investerare:

Privata investerare kan också vara aktiva aktielångivare. Det kan vara enskilda personer, hedgefonder eller andra finansiella institutioner. Dessa investerare ser ofta blankning som en möjlighet att dra nytta av nedgångar på aktiemarknaden och samtidigt tjäna en viss avkastning genom att låna ut sina aktier.

Mäklarfirmor och investeringsbanker:

Mäklarfirmor och investeringsbanker spelar också en viktig roll när det gäller att låna ut aktier för blankning. Dessa institutioner har ofta tillgång till stora mängder aktier från sina kunders depåer och kan erbjuda dem som lånebara till potentiella blankare. Genom att låna ut aktier kan mäklarfirmor och investeringsbanker tjäna på de avgifter som tas ut för lånade aktier.

Fördelar med att låna ut sina aktier till blankare

Det finns olika skäl till att någon kan vara intresserad av att låna ut sina aktier till blankare. Här är några av dem:

Extra inkomst. När man lånar ut sina aktier får man en ränta från blankaren som betalning för lånet. Räntan kan variera beroende på hur populära aktierna är bland blankarna, men den kan ibland vara ganska attraktiv. Om man har en långsiktig investeringshorisont och inte tänker sälja sina aktier inom en snar framtid, kan det vara ett sätt att öka sin avkastning.

Mindre risk. Genom att låna ut sina aktier till blankare kan man minska sin risk och sprida sina risker. Genom att skapa en negativ korrelation mellan sina egna aktier och de blankade aktierna, får man en ersättning i form av räntan från blankaren om marknaden går ner. Om marknaden går upp, påverkas man inte negativt eftersom man fortfarande äger sina egna aktier. Riskhantering i en instabil ekonomi eller volatil aktiemarknad - Lär dig riskminimera

Bidra till marknadseffektivitet:

Aktielån för blankning bidrar också till marknadseffektivitet genom att underlätta prissättning och likviditet. Genom att tillhandahålla lånade aktier möjliggör långivare för blankare att genomföra sina transaktioner och ökar därmed marknadens effektivitet och funktionalitet.

Optimera kapitalanvändning:

Genom att låna ut aktier för blankning kan investerare optimera sin kapitalanvändning. Istället för att hålla aktier som inte används aktivt i sin portfölj kan de tjäna på att låna ut dem till blankare och generera intäkter medan de fortfarande behåller äganderätten till aktierna.

Nackdelar med att låna ut sina aktier till blankare

Det finns emellertid också nackdelar med att låna ut sina aktier till blankare. Här är några:

Ingen rösträtt. En nackdel är att man ger upp sin rösträtt. Det kan innebära att man missar viktiga beslut på stämmor och liknande.

Motpartsrisk. En annan nackdel är att man utsätter sig för en motpartsrisk, det vill säga risken att blankaren inte kan lämna tillbaka aktierna i tid eller överhuvudtaget. Det kan hända om blankaren hamnar i ekonomiska problem eller om marknaden går emot honom och han får ett margin call.

Kursnedgång. Om aktien du lånar ut drabbas av hög blankning finns det så klart också en risk att värdet på aktien går ned. I alla fall i ett kortsiktigt perspektiv. Detta eftersom det tillfälligt skapas ett visst överutbud av aktier på säljsidan.

Hur lånar man ut sina aktier till blankare

Det finns flera sätt att låna ut sina aktier för blankning. Det enklaste sättet är att öppna ett kapitalförsäkrings konto hos Avanza eller Nordnet. Aktierna på dessa konton lånas ut automatiskt i deras aktieutlåningsprogram om det finns någon som vill låna aktierna. Om du inte vill att dina aktier ska vara tillgängliga för blankning i en kapitalförsäkring hos Avanza eller Nordnet måste du kryssa i detta i inställningarna för din kapitalförsäkring eller helt enkelt använda ett ISK-konto. Banken sköter själva utlåningen åt dig automatiskt men du behöver aldrig oroa dig för att du inte ska kunna sälja dina aktier när du vill. Aktierna finns hela tiden i din depå eftersom ovan nämnda mäklare alltid har en buffert av aktier som lånas ut. Jag tror att det är ungefär samma förfarande även hos andra traditionella banker men det är inget jag kan bekräfta. Skillnaden är att hos Avanza och Nordnet får du en del av räntan som blankarna betalar medan hos de traditionella bankerna behåller banken denna räntan för sig själva.

Sammanfattningsvis

Det finns många olika aktörer som lånar ut aktier för blankning. Investeringsfonder, pensionsfonder, privata investerare, mäklarfirmor och investeringsbanker är några av de vanligaste källorna för aktielån. Motiven bakom att låna ut aktier inkluderar att generera extra intäkter, diversifiera portföljen, optimera kapitalanvändning och bidra till marknadseffektivitet. 

Men det finns också nackdelar, såsom att förlora sin rösträtt samt motpartsrisken. Därför är det viktigt att man noga överväger för- och nackdelarna innan man väljer att låna ut sina aktier. Det är också bra att ha koll på vilka villkor som gäller för utlåningen och att bara använda en seriös och reglerad plattform.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg