tisdag 7 februari 2023

Lär dig mer om blankning, bear- och bullcertifikat, hävstångs- och urholkningseffekt - Investeringsstrategi del 5

Lär dig mer om blankning, hur bear- och bullcertifikat fungerar, hävstångs- och urholkningseffekter

I den femte delen av min investeringsstrategi förklarar jag vad blankning innebär. Vem är det egentligen som blankar aktier? Kan vem som helst vara en blankare? Vad är syftet med blankning? Ja det finns många frågor i den komplexa djungeln av blankning och finansiella instrument. 

Jag ska försöka reda ut några av dessa frågetecken. Jag förklarar även vad bear- och bullcertifikat är för något och hur de fungerar. Denna typ av finansiella instrument har ofta en hävstångseffekt och drabbas av urholkning. Även dessa begrepp får du lära dig mer om i denna femte del av min investeringsstrategi.

blankning, bear- och bullcertifikat, hävstångs- och urholkningseffekt


Vidareutveckling av portföljens alfadel

I den fjärde delen av investeringsstrategin förklarade jag bland annat vad en stop-loss är och hur sådana kan användas. I del 1 -3 av investeringsstrategin går jag igenom grunderna för min portfölj. Där kan du bland annat läsa mer om diversifiering, bolagsrisk, ETF'er, marknadsrisk, obligationer och utdelningsaktier.

Vad innebär blankning och vem kan blanka aktier

Att blanka aktier, innebär i praktiken att du tar ett aktielån, detta kan man göra även som privatperson genom att ringa till sin aktiemäklare och be om detta om din mäklare/bank nu erbjuder möjligheten. Att låna aktier innebär precis som när du tar ett vanligt kontant lån att du kommer behöva betala ränta på lånet, ingen lånar ut aktier gratis. Man lånar alltså aktier som man sedan säljer på marknaden och får då pengar. Detta gör man om man tror att en akties pris kommer att gå ned. Motsatsen till att köpa aktier då man tror att aktievärdet kommer att öka. Potentiell vinst får du genom att vid ett senare tillfälle köpa tillbaks de aktier du sålde billigare, för att sedan lämna tillbaka ditt aktielån till mäklaren/banken. Din vinst blir mellanskillnaden på priset du sålde och köpte tillbaka aktierna för, minus räntan du fått betala under löptiden. Ett enkelt exempel, jag lånar aktier i bolag X som jag säljer på marknaden till priset 100 kronor styck. Några månader senare har priset på aktien gått ned till 90 kronor, jag köper då tillbaks alla de aktier jag tidigare sålde. Jag har alltså tjänat 10 kronor per aktie när jag lämnar tillbaka aktierna till utlånaren, minus räntan som kan variera beroende på bolag, efterfråga och utbud. Skulle aktiepriset istället gå upp så gör jag en förlust. Att blanka aktier är givetvis fullt av risker och som sagt kostnader i form av räntor på lånet som ska betalas. Det krävs också garantier på att du har möjlighet att betala tillbaks aktierna för att få ta ett aktielån, precis som det ofta krävs när du tar ett vanligt kontant lån. Vill du läsa mer om vem som blankar och vem som lånar ut aktier för blankning har jag skrivit ett utförligare inlägg som finns att läsa här: Vem lånar ut aktier till blankare och varför - Aktielån och blankning

Bear- och bullcertifikat:

Ett alternativ till att blanka är att istället handla med certifikat. Bear och bull certifikat är värdepapper som handlas med hävstång mot någon underliggande tillgång, det kan till exempel vara en aktie, ett index eller en viss råvara. Bull betyder att man spekulerar i en uppgång och bear innebär att man spekulerar i en nedgång av den underliggande tillgången. Jag är personligen inte förtjust i bear och bull certifikat då dessa över tid har en urholkningseffekt. De är därför inte speciellt lämpliga att äga över en längre period utan endast intradagshandel. 

Urholkningseffekten:

Jag tar ett enkelt exempel för att förklara urholkningseffekten. Jag köper exempelvis ett bull certifikat som heter bull X10 ABB. Det betyder att vi spekulerar i en uppgång av ABB aktien och har 10 gånger hävstång på aktiepriset. ABB aktien går upp 1% dag 1, mitt bull certifikat går således upp 10%. Om jag köpte certifikatet för 100 kronor är det nu istället värt 110 kronor. Dag 2 går ABB aktien ned 1% och mitt certifikat med 10%, det är nu värt 99 kronor. Låt säga att det fortsätter så här upp och ned flera dagar, mitt certifikat kommer minska ganska mycket i värde trots att priset på den underliggande tillgången, ABB aktien, bara minskat nämnvärt. Denna urholkning samt kostnader och räntor som är inbakade i certifikatets utveckling innebär att det finns en viss dragningskraft nedåt i dess utveckling på lång sikt. Detta är urholkningseffekten och ju större hävstång och ju volatilare den underliggande tillgången är desto större blir urholkningseffekten på certifikatet. 

Hävstångseffekten:

När man handlar med hävstångsprodukter likt bear och bull certifikat betalar man även vissa räntor och kostnader som är inbakade i certifikatets utveckling. Detta eftersom en hävstångsprodukt består av en belånad del. Mitt exempel med bull X10 ABB innebär att min investering är belånad till 90%. Exempelvis, av min investering på tio tusen kronor utgör min insats tusen kronor och resterande nio tusen kronor är lån. Det är just detta som ger den så kallade hävstångseffekten. Man ska vara väl medveten att om man handlar med stor hävstång tar man väldigt hög risk och värdet kommer öka eller minska väldigt snabbt. För att förstå hävstångseffekten kan man tänka på sitt huslån. Jag tar ett exempel, jag vill köpa ett hus för en miljon kronor. Jag har endast hundratusen kronor i eget kapital och behöver därför låna resterande nio hundratusen av banken. Om värdet på huset efter en tid ökar med 10% är det värt en miljon ett hundratusen. Skulle jag sälja huset och betala tillbaks lånat på nio hundratusen har jag två hundratusen kvar (innan skatter och andra kostnader). Detta innebär att jag har ökat mitt egna kapital med 100% trots att husets värde endast ökade med 10%. Går husets värde istället ned med 10% till nio hundratusen och jag måste av någon anledning sälja, betalar tillbaks lånet på nio hundratusen och har då noll kronor kvar. Min insats har minskat med 100%, jag har ingenting kvar. Går värdet ned ännu mer och du måste sälja, ja då hamnar du i skuld hos banken eftersom du inte får tillräckligt mycket för ditt hus vid försäljning att kunna betala tillbaka hela lånet. Ett vanligt huslån har alltså en hävstångseffekt och ju större del av din insats som är belånad, desto större blir din hävstång. Fördelen med just dessa bear och bull certifikat som kan handlas till exempel på Nordnet och Avanza är att du aldrig hamnar i en position där du blir skuldsatt, du kan som mest förlora hela din egen insats. Det finns vissa certifikat och handelsplattformar där du även kan bli skuldsatt om din investering går åt fel håll, precis som i exemplet med ett huslån. Detta är ingenting jag själv har sysslat med, eller ens tänkt tanken att använda, alltså ingenting som jag skulle rekommendera någon eller skriva om i annat syfte än att belysa de extrema riskerna kopplade till dessa sorters investeringar.

Det finns fler sorters certifikat och instrument man kan använda sig av i sin aktiva alfadel. I del 6, den sista delen av min investeringsstrategi förklarar jag vad minifutures, turbowarranter och optioner är och hur de fungerar.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg