måndag 1 maj 2023

Börspsykologi - Börsen beter sig inte alltid rationellt

Börsen beter sig inte alltid rationellt och en anledning till detta kan vara börspsykologi som spelar in
Börsen är ofta inte så enkel att det räcker med en väl genomförd analys för att ens investeringar ska gå som man tänkt sig. Börsen beter sig inte alltid rationellt och en anledning till detta kan vara börspsykologi.

Det finns många faktorer som spelar in och påverkar investerare och därmed aktiemarknaden. Den psykologiska aspekten är en av dessa. 

De flesta av oss har säkert någon gång tagit ett dumt eller felaktigt beslut på grund av börsens psykologiska aspekter. Idag skriver jag lite om detta djupa ämne, hur det påverkar våra aktieval och investeringsbeslut. 


Innehåller annonslänkar till Bookbeat, Bokus och Akademibokhandeln

Börspsykologi - börsen kan vara irationell


Vad är Börspsykologi

Börspsykologi är studiet av människors beteende och dess effekt på aktiemarknaden. Det är en fascinerande och viktig aspekt av investeringar eftersom det påverkar marknadens rörelser och kan påverka hur framgångsrik du som investerare är.

Börspsykologi handlar om hur människor reagerar på marknadens rörelser och hur det påverkar deras beslutsfattande. Detta kan handla om allt från att köpa och sälja aktier till att bestämma sig för vilka företag man ska investera i. Det är viktigt att förstå att marknaden inte alltid rör sig på ett rationellt sätt och en anledning till detta kan vara att det är människors känslor som styr dess rörelser.

Vanliga känslor som påverkar oss

En av de vanligaste känslorna som påverkar börsen är rädsla. När marknaden börjar sjunka kan många investerare bli rädda för att förlora pengar och börja sälja sina aktier. Detta kan orsaka en dominoeffekt där fler investerare börjar sälja, vilket i sin tur kan leda till en större marknadsnedgång. Fenomenet beskrivs ibland också som "flockbeteende". Överdriven optimism kan på samma sätt påverka marknaden. Om investerare tror att en viss sektor eller ett visst företag kommer att växa kraftigt i framtiden, kan de börja köpa aktier och driva upp priset. Ofta drivs den senare delen av uppgångsfasen av FOMO (fear of missing out), alltså rädslan för att missa en uppgång. Detta kan leda till en övervärdering av företaget och en eventuell nedgång när marknaden återgår till sitt normala tillstånd. 

Förtroende spelar en betydande roll på börsen

En annan viktig faktor i börspsykologi är förtroende. När investerare har förtroende för marknaden och dess framtida potential, kan de vara mer benägna att investera i aktier. Men ett bristande förtroende för marknaden kan istället leda till en stor utförsäljning, även om det individuella bolagets fundamentala analys är positiv.

Nyheter och händelser kan skapa oro

Börsen kan också påverkas av nyheter och händelser runt om i världen. Ett negativt nyhetsflöde, som en ekonomisk nedgång eller ett geopolitiskt hot, kan skapa oro bland investerare och leda till en marknadsnedgång. Positiva nyheter likt en förbättring av ekonomin eller en företagsfusion kan å andra sidan leda till ett ökat förtroende och en marknadsuppgång.

den känslomässiga cykeln på börsen, börspsykologi

Att förhålla sig till börspsykologi är svårt

Att navigera börspsykologin på aktiemarknaden kan vara en utmaning. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om riskhantering i volatila marknadsförhållanden. Där hittar du en del konkreta förslag som även i viss mån kan hjälpa dig hantera börspsykologi: Riskhantering i en instabil ekonomi eller volatil aktiemarknad

En ökning eller minskning i en akties pris är inte alltid ett resultat av börspsykologi. Det kan också ha sin grund i grundläggande faktorer och vara en rationell reaktion. Strategin att köpa vid nedgångar kan vara effektiv, men det är viktigt att bedöma orsakerna till nedgången och dess omfattning. Det kan vara svårt att skilja mellan vad som orsakas av psykologi och vad som är fundamentalt. 

Som investerare är det viktigt att vara medveten om börspsykologin och dess påverkan på aktiemarknaden, även om det inte alltid är en rationell påverkan. Försök att inte låta känslor styra dina investeringsbeslut alltför mycket. Genom att ta hänsyn till både fundamentala faktorer och psykologiska faktorer kan du som investerare hantera risker bättre och skapa en mer balanserad portfölj.

Böcker på ämnet

Är du intresserad av ämnet börspsykologi och vill lära dig mer rekommenderar jag Christofer Anderssons bok, Börspsykologi - så blir du en bättre investerare. Den finns att lyssna på hos Bookbeat som ljudbok https://www.bookbeat.se/bok/borspsykologi-662832

Föredrar du vanligt bokformat så kan boken bland annat köpas hos Bokus och Akademibokhandeln. Christofer har även skrivit uppföljaren mer börspsykologi och mentala modeller.

https://www.akademibokhandeln.se/sok?sokfraga=Cristofer%20Andersson


https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cristofer%20Andersson


Under fliken finansbildning hittar du fler informativa inlägg om diverse börsrelaterade termer och begrepp som kan vara bra att känna till för dig som investerare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg