onsdag 20 september 2023

Intrum AB - bra eller dålig investering i dagsläget? - Utmaningar, möjligheter och det senaste från kapitalmarknadsdagen

Intrums aktie har haft en svag utveckling en längre tid, kan företaget vända trenden?
Intrum AB:s aktieutveckling har varit brutalt dålig de senaste åren, vid en snabb anblick kan dagens aktiekurs se lockande ut för en investerare. Men trots den låga aktiekursen kan det vara en potentiell värdefälla.

Är det bra eller dåligt att investera i aktien i rådande marknadsläge?

Bara för att aktien nu kostar mindre behöver det inte betyda att den är billig i dagsläget, kanske bör man rent av sälja den?

I det här inlägget tittar jag på Intrums historia, verksamhet samt utmaningar och möjligheter som företaget har haft och står inför. Jag tittar också på de senaste nyheterna från bolagets kapitalmarknadsdag och diskuterar om aktien är köpvärd eller inte. 

Innehåller annonslänkar till Levler

Bra eller dåligt att köpa Intrum aktier i dagsläget?

Intrums historia och verksamhet

Intrum Justitia är ett gammalt bolag som grundades redan 1923. Genom en sammanslagning av de två konkurrenterna Intrum Justitia och Lindorff 2017 bildades Intrum AB. 

Intrum AB är Europas största företag inom kredithantering och inkasso, med verksamhet i 20 länder, cirka 10000 anställda och ytterligare samarbete med agentföretag i en mängd andra länder. Företaget erbjuder tjänster som fakturering, påminnelser, inkasso, kreditupplysning, kreditbevakning och portföljinvesteringar.

Intrums aktieutveckling

Intrum AB handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap och kan således handlas courtagefrittLevlers investeringsplattform tills den 31 mars 2025. https://levler.se

gratis aktiehandel hos Levler tills den 31 mars 2025

Intrums aktie har haft en rent av usel kursutveckling på börsen under de senaste åren. Sedan toppnoteringen 2017, det år då bolaget genomförde fusionen, har aktien fallit med cirka 80%. Från cirka 360 kronor till dagens kurs runt 70 kronor per aktie. Diversifiering är A och O när det gäller aktieinvesteringar.

Den gula kurvan i grafen beaktar återinvesterade utdelningar, men inte heller detta är något att jubla över, framförallt inte de senaste två åren. Detta beror såklart på flera faktorer och behöver inte innebära att aktien är billig trots den brutala nedgången.

Intrums historiska aktiekursutveckling jämfört med återinvesterade utdelningar och OMXSGI

Vad beror Intrums dåliga utveckling på

Höga skulder: Intrum har en hög skuldsättning där skuldsättningsgraden ligger på cirka 4,5 gånger det justerade rörelseresultatet (EBITDA). Skuldsättningsgraden är ett mått för hur stor del av företaget som finansieras av skuld jämfört med den andel som finansieras genom eget kapital. Detta är högre än företagets finansiella mål. Enligt bolagets senaste kvartalsrapport beror detta på betydande investeringar under kvartalet, utdelning och negativa valutaeffekter.

Den 13:e september på kapitalmarknadsdagen aviserade Intrum sina nya finansiella mål på medellång sikt. Bolagets mål är bland annat att vid slutet av 2025 få ner skuldsättningsgraden till 3,5x.

Intrums nya finansiella mål satta på kapitalmarknadsdagen 2023

Givetvis påverkas ett högt skuldsatt bolag av de högre och stigande räntorna vi sett under det senaste dryga året. Lånade pengar har blivit betydligt dyrare vilket såklart ökar utgifterna i form av ränteutbetalningar.

Låg lönsamhet: Intrums rörelsemarginal har sjunkit de senaste åren. Förutom de högre räntorna kan detta också delvis bero på ökade kostnader för förvärvade bolag samt på lägre intäkter från portföljinvesteringarna på grund av bland annat covid-19-pandemin. 

Intrum verkar också  haft svårt att uppnå vissa synergieffekter som utlovades vid fusionen med Lindorff.

Intrum rörelsemarginal och nyckeltal 2023
Data hämtad från Börsdata

Svag tillväxt: Intrums omsättning har ökat samtliga år sedan fusionen 2017, men detta beror främst på förvärv. Den organiska tillväxten har varit låg eller negativ i en del marknader och segment. Det återstår att se om Intrum kan öka sina marknadsandelar framöver.

Hur kan Intrum vända trenden - Möjligheter för Intrum

Under Intrums kapitalmarknadsdag presenterades en rad ambitiösa finansiella mål och strategier för att förbättra bolagets ställning samt öka investerares förtroende för bolaget. Kan Intrums nya mål och strategier hjälpa företaget att återhämta sig från den senaste tidens motgångar?

Kostnadsbesparingar: Detta kan uppnås genom att effektivisera processer, digitalisera tjänster, optimera organisationen och rationalisera verksamheten i vissa marknader. 

Intrum har sedan tidigare meddelat att man bland annat slopar utdelningen för 2024. Under kapitalmarknadsdagen tillkännagavs att det inte heller kommer bli någon utdelning för 2025.

Den 3:e juli meddelade Intrum att man avslutar sin verksamhet i Baltikum och Rumänien i ett steg att fokusera sin geografiska närvaro. Även verksamheten i Brasilien har tidigare avvecklats av samma anledning.

Teknologisk transformation: Intrums satsning på att bli en teknikdriven verksamhet genom förvärv av tech-baserade plattformar och teknologibolag kan öka effektiviteten och konkurrenskraften.

Ökad tillväxt och lönsamhet: Under sin kapitalmarknadsdag satte Intrum ambitiösa tillväxtmål, med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på cirka 10% för externa serviceintäkter. De vill också uppnå en total justerad servicemarginal på över 25% vilket visar att företaget strävar efter att förbättra sin lönsamhet.

Balansräkning och skuldsättning: Intrum har tydliga mål för sin balansräkning och skuldsättningsgrad. Målet att ha en investeringsportfölj på 30 miljarder kronor och att minska skuldsättningsgraden kan minska riskerna och göra företaget mer stabilt och attraktivt för investerare.

Uppdragsgivarfokus och kundretention: Fokuset på att öka affärerna med befintliga uppdragsgivare och samtidigt attrahera nya kan öka intäkterna och lönsamheten på lång sikt.

Asset Management-verksamhet: Intrums plan att bygga upp en asset management-verksamhet med kapital från tredje part kan öka företagets tillgångar under förvaltning (AUM) och diversifiera sina intäktskällor.

Starkt kassaflöde: Förmågan att generera starka kassaflöden kan ge Intrum handlingsutrymme för att sänka skuldsättningen och genomföra sina operativa prioriteringar.

Vad säger analytikerna om Intrum

Jag har hittat 3 analyshus som har någorlunda uppdaterade analyser, riktkurser och rekommendationer för Intrum. 

SEB:s är den senaste, de valde att dagen efter kapitalmarknadsdagen (14:e september) köpstämpla Intrum-aktien med en riktkurs på 84 kronor. 

Carnegie och Arctic kom med uppdaterade riktkurser för Intrum i juli, 92 och 78 kronor respektive.

Hur går mina tankar

Jag äger själv aktier i Intrum som jag köpt under årets gång. Det är ingen stor post och till en början såg jag huvudsakligen en attraktiv utdelning, även om jag var väl medveten om de risker som fanns att utdelningen skulle kunna slopas givet de finansiella utmaningarna. 

Jag tror att Intrum kommer få det fortsatt tufft så länge räntorna ligger på högre nivåer. Samtidigt tycker jag att på lång sikt är dagens värdering lockande. Aktiekursen ligger idag på ungefär samma nivåer som under finanskrisen 2009. 

Jag kommer till slutsatsen att behålla de aktier jag har, men jag har inte tillräcklig tilltro att öka mitt innehav som det ser ut nu.

Aktieutdelning kommer förmodligen inte att ske de närmsta åren men kan återkomma när bolaget har nått sitt mål om en skuldsättningsgrad på 3,5x. För utdelningsintresserade kommer det alltså inte att vara någon intressant aktie den närmsta tiden.

Sammanfattningsvis

Intrum AB ett företag med både utmaningar och möjligheter i den europeiska kreditmarknaden. Intrums aktieutveckling på börsen har varit negativ under de senaste åren, på grund av höga skulder, låg lönsamhet och svag tillväxt. 

Intrum har dock potential att vända trenden och förbättra sin aktieutveckling. Genom att genomföra kostnadsbesparingar, minska skuldsättningen och utnyttja den teknologiska transformationen. 

I inlägget har jag presenterat både utmaningar och möjligheter för Intrum AB. Som för alla aktieinvesteringar gäller det att väga riskerna mot möjligheterna och dra sina slutsatser om framtiden. Det är således upp till dig att avgöra om det är bra eller dåligt att i dagsläget investera i Intrum. Inlägget ska inte ses som finansiell rådgivning utan speglar endast mina egna tankar kring bolaget och hur jag agerar med mitt aktieinnehav.

Kommentera gärna nedan hur du har valt att agera, har du köpt eller sålt aktier? Kanske ingetdera om Intrum inte är ett bolag som passar in i din portföljstrategi?

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg