söndag 20 augusti 2023

Använd aktieindex för att jämföra och optimera aktieportföljen - Betydelser och förklaringar: OMXSPI, S&P, NASDAQ...

aktieindex betydelser och hur du optimerar din aktieportfölj
Om du Investerar i aktier eller planerar att börja investera på börsen kan det vara bra att veta vad ett aktieindex är. 

I detta inlägg får du lära dig hur man kan använda ett aktieindex för att optimera sin aktieportfölj och vilka index som lämpar sig till att jämföra sin egen portföljs utveckling med. 

OMXS30, OMXSPI, OMXSGI, S&P500, MCSI, NASDAQ100, DAX30 är några vanliga aktieindex men listan kan göras väldigt lång. Jag går bland annat igenom vad ett aktieindex är, vad de olika indexen betyder, hur de kan användas och vilka olika typer av aktieindex det finns. Med hjälp av aktieindex kan du hitta nya investeringsmöjligheter, trender och jämföra din egen portföljutveckling med marknaden för att utvärdera hur bra din investeringsstrategi fungerar.

Aktieindex - Definition, typer och betydelse för investeringar

Innehåll:


Vad är ett aktieindex

Ett aktieindex är ett mått på prisutvecklingen för en grupp aktier från en eller flera börser. OMXS30 är Sverigesmest kända aktieindex och består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det ger en indikation på den svenska marknadens prestation och ekonomiska hälsa. OMXS30 är en viktig referenspunkt för investerare och analytiker som följer den svenska marknaden. Det finns flera olika typer av aktieindex.

Olika typer av aktieindex

Marknadsvärdesviktade index: Ett marknadsviktat index ger större vikt åt de aktier som har högre marknadsvärde (antal aktier multiplicerat med aktiekursen). Det innebär att de större företagen har större inverkan på indexets utveckling än de mindre företagen. Ett exempel på detta är danska OMXC25 indexet där läkemedelsbolaget Novo Nordisk utgör cirka 15%. Novo Nordisk lämnade den 8:e augusti positiva nyheter som fick aktien att rusa. Aktiens uppgång drog med sig hela OMXC25 som steg med över 7% på en dag om jag inte missminner mig.

Vi har en liknande situation i svenska OMXS30 där Atlas Copco A- och B-aktier båda är inkluderade och tillsammans utgör cirka 11-12% av indexet i dagsläget. När ett bolag har så stor del av ett index kan de i princip på egen hand diktera ett indexet. De flesta index är marknadsviktade, exempelvis OMXS30, S&P500 och MSCI World. Men de finns de som inte är marknadsviktade, istället är de jämviktade.

Jämviktade index: Dessa index ger lika stor vikt åt alla aktier i gruppen, oavsett deras marknadsvärde. Det innebär att de mindre företagen har lika stor inverkan på indexets utveckling som de större företagen. Denna typ av index kan ge en missvisande bild av marknaden då ett väldigt litet bolag påverkar indexet lika mycket som ett jättestort. Ett exempel på ett jämviktat index är S&P 500 Equal Weight Index. Det innehåller samma bolag som det amerikanska indexet S&P 500 fast alla bolag har en vikt på cirka 0,2% vardera.

Bransch- eller sektorviktade index: Följer prisutvecklingen för en grupp aktier som tillhör samma bransch eller sektor. Det ger dig en bild av hur en viss del av marknaden presterar, exempelvis finans, hälsovård, energi et cetera.

Strategiviktade index: Är en grupp aktier som väljs utifrån vissa strategiska kriterier, till exempel utdelning, tillväxt, värde eller momentum. På så vis kan man se hur olika investeringsstilar presterar.

Vilket index är lämpligt att jämföra portföljen med

För att jämföra din egen portföljutveckling med marknaden kan du använda ett eller flera aktieindex som passar din investeringsprofil. Till exempel, om du har en diversifierad portfölj med svenska och internationella aktier från olika branscher och sektorer, kan du använda Sverige30 (OMXS30) och Världen (MSCI World) som referenspunkter. Man bör alltså jämföra sin portföljs utveckling med ett index som innehåller en liknande uppsättning aktier för att avgöra om ens egna strategi presterar bättre eller sämre än ett jämförbart index. 

Vilket index du väljer att jämföra med handlar om hur väl du kommer att kunna utvärdera din strategi och vilka förväntningar du har på din avkastning.

Många investerare, erfarna som oerfarna, slår ofta inte sina jämförelseindex och hade fått bättre avkastning genom att investera i indexfonderETF:er eller investmentbolag. Indexfonder är något jag ofta rekommenderar att ha som bas i sin portfölj. Det är lätt att tro att man kan slå ett index genom att själv välja ut sina aktier, men så är sällan fallet.

Själv brukar jag jämföra min portfölj med OMXSPI eller OMXSGI då min portfölj är relativt väldiversifierad, innehåller nästan bara svenska bolag och har flera utdelningsaktier.

Varför ska man jämföra sin egna portfölj med index

Du kan se om du slår marknaden eller inte. Om din portfölj går bättre än marknaden, betyder det att du har gjort bra investeringsval och har en hög avkastning i förhållande till risken. Om din portfölj går sämre än marknaden, betyder det att du har gjort dåliga investeringsval och har en låg avkastning i förhållande till risken.

Du kan utvärdera din investeringsstrategi. Jämför du din portfölj med ett aktieindex som matchar din investeringsstrategi, kan du se om din strategi fungerar eller inte. Till exempel, om du följer en utdelningsstrategi, kan du jämföra din portfölj med ett utdelningsindex och se om du får en högre eller lägre avkastning än marknaden. Det är viktigt att ha en investeringsstrategi men det behöver inte vara något avancerat, du kan läsa mer om Investeringsstrategier i nybörjarguiden jag har skrivit.

Hitta nya investeringsmöjligheter. Du kan se om det finns några delar av marknaden som du har missat eller undervärderat. Om du exempelvis har en portfölj med storbolag från stabila branscher, kan du jämföra din portfölj med ett småbolagsindex eller ett tillväxtindex. Har dessa presterat bättre kan det vara värt att se om det finns några spännande bolag som du kan lägga till i din portfölj.

Svenska, nordiska, europeiska och amerikanska aktieindex - En översikt


Svenska aktieindex

OMXS30: Detta index följer de 30 största och mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. Exempel på bolag som ingår: Volvo, H&M, Ericsson och AstraZeneca.

OMXSPI: PI står för Price Index och indexet följer alla aktier som handlas på Stockholmsbörsen. Det är det bredaste indexet för den svenska marknaden och inkluderar både stora, medelstora och små företag från olika branscher och sektorer.

OMSGI: Indexet liknar OMXSPI men skillnaden är att istället för Price Index visar indexet Gross Index. Det betyder att både aktiekursutveckling och utdelningar är inkluderade vilket ger en rättvisare bild av totalavkastningen.

OMX Stockholm Benchmark GI: Indexet följer ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet fungerar som en indikator på den övergripande utvecklingen på NASDAQ OMX Stockholm och är avsett att vara ett kostnadseffektivt index som en investerare kan replikera fullständigt.

Svenska aktieindex

Nordiska aktieindex

Norge: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) Följer de 25 mest omsatta aktierna på Oslobörsen. Exempel på bolag som ingår: Equinor, Telenor och DNB.

Danmark: OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25) Representerar de 25 största och mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen. Exempel på bolag som ingår: Novo Nordisk, Vestas och Carlsberg.

Finland: OMX Helsinki 25 Index (OMXH25) Återspeglar de 25 största och mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen. Exempel på bolag som ingår: Nokia, Kone och Neste.

Europeiska aktieindex

Tyskland: DAX 30 Index (DAX) Följer de 30 största och mest omsatta aktierna på Frankfurtbörsen. Exempel på bolag som ingår: Siemens och Volkswagen.

England: FTSE 100 Index (FTSE) Representerar de 100 största och mest omsatta aktierna på Londonbörsen. Exempel på bolag som ingår: HSBC, BP och Unilever.

Amerikanska aktieindex

S&P 500: Är ett index som följer de 500 största företagen på den amerikanska marknaden. Det anses vara ett av de bästa måtten på den amerikanska ekonomin. Exempel på bolag som ingår: Apple, Microsoft, Amazon och Tesla.

NASDAQ 100: Representerar de 100 största icke-finansiella företagen som handlas på NASDAQ-börsen i USA. Indexet domineras av teknikföretag men innehåller också företag från andra sektorer som hälsovård, konsumtion och kommunikation. Exempel på bolag som ingår: Google, Facebook, Netflix och PayPal.

Dow Jones index är USA:s äldsta aktieindex som fortfarande publiceras. DJIA inkluderar 30 stora och inflytelserika företag från olika sektorer av den amerikanska ekonomin. Exempel på bolag som ingår: 3M, Disney, American Express, Visa och McDonalds.

Amerikanska aktieindex

Världsindex

MSCI World: Över 1500 företag från 23 utvecklade länder runt om i världen ingår i detta index. Indexet ger en bred exponering mot den globala aktiemarknaden. Några av de länder som ingår i indexet är USA, Japan, Storbritannien och Tyskland.

MSCI Emerging Markets: Indexet följer över 1500 företag från 27 tillväxtländer runt om i världen. Det är exponerat mot de snabbast växande ekonomierna i världen. Några av de länder som ingår i indexet är Kina, Indien och Brasilien.

Sammanfattningsvis 

Ett aktieindex ett viktigt verktyg för att mäta och jämföra prisutvecklingen för en grupp aktier från en börs. Det finns många olika typer av aktieindex som baseras på olika kriterier. Du kan använda ett index för att jämföra din egen portföljutveckling med marknaden. Genom att göra det kan du se om du slår marknaden eller inte, utvärdera din investeringsstrategi och hitta nya investeringsmöjligheter.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg