tisdag 2 april 2024

Fortsatt stark börsutveckling i spåren av förväntade räntesänkningar - Mars portföljsammanfattning

Fortsatt stark börsutveckling under mars 2024
Världens index har fortsatt uppgången under mars månad. För indexet OMXSGI landade uppgången på cirka 5%. Svenska riksbanken annonserade att hålla styrräntan oförändrad på 4% men menar att det är möjligt att den snart kan komma att sänkas.

Förväntade räntesänkningar har med stor sannolikhet börjat prisas in i aktiemarknaden under månaden.

Min swingtradingposition i Embracer har gått bra och ligger i skrivande stund upp med nästan 40%, samtidigt duggar tentorna tätt för mina universitetskurser.

Fortsatt stark börsutveckling i spåren av förväntade räntesänkningar


Portföljen för mars i siffror

  • Totala utdelningar i mars: 4009 kr (förväntat 3432 kr)
  • Portföljutveckling mars: ca 5,8% (OMXSGI ca 5%)
  • Portföljutveckling i år: ca 6% (OMXSGI ca 7,9%)

Portföljens värdeutveckling

Portföljen gav under mars månad en uppgång på nästan 6% vilket var bättre än utvecklingen för OMXSGI som steg med cirka 5%.

Alla mina innehav finns på portföljsidan.

Portföljens utveckling för mars 2024

Riksbankens räntebesked

Riksbanken menar att inflationen är på väg att stabiliseras nära målet på 2 procent. Riksbankens åtgärder, inklusive räntehöjningar och minskade utbudsstörningar, har bidragit till att minska inflationstrycket. Inflationsförväntningarna är stabila och löneökningarna är måttliga. Trots att inflationen fortsätter att sjunka, är det fortfarande något förhöjt. Direktionen har därför beslutat att behålla styrräntan oförändrad på 4 procent. Dock indikeras en möjlig sänkning av räntan i framtiden om inflationsutsikterna förblir gynnsamma. Penningpolitiken bör anpassas med försiktighet med hänsyn till riskerna för att inflationstrycket kan öka igen, såsom geopolitisk oro, försvagad krona eller förändrat prissättningsbeteende hos företag. Ny information kommer att vara avgörande för framtida penningpolitik.

Utdelningar

Utdelningarna för månaden landade på strax över 4000 kronor. Jag har dock varit tvungen att göra några små justeringar i grafen då det visade sig att SCA's utdelning landade på kontot under mars samtidigt som SKF's utdelning inte kommer in på kontot förens i april. Med dessa justeringar så kom mars utdelningar in över förväntningarna. Utdelningsperioden närmar sig på allvar, april, maj och juni förväntas ge betydligt högre utdelningar.


Portföljfördelning

Inga förändringar har gjorts i portföljen. Positionen i Embracer ligger i skrivande upp med 40%, det är inte omöjligt att jag i närtid plockar hem denna vinst.

Mars portföljfördelning

Positionen i Embracer

Embracer har sedan mitt senaste intåg i aktien stigit med nästan 40%. Kort efter att jag tagit positionen florerade rykten om eventuella försäljningar spridas och aktien steg kraftigt men föll sedan tillbaks igen. Det visade sig dock att ryktena i viss mån stämde. Nyligen annonserade Embracer att de sålt vissa delar av både Saber och Gearbox. Detta har återigen fått aktien att stiga då bolaget nu kan minska sitt skuldberg och förbättra sitt fria kassaflöde. Jag har i skrivande stund kvar positionen men börjar närma mig kursmålet jag ursprungligen hade för aktien och en försäljning kan ligga runt hörnet. Positionen är endast en kortsiktig, något jag flera gånger tidigare tagit i aktien med god lycka.

Tentaperiod

Mitt studerande rullar på för fullt, för tillfället är jag mitt uppe i en tentaperiod. Förra veckan tentade jag marknadsföringskursen och snart väntar en tenta i statistik. Denna terminen läser jag kurser på 125% takt, så det är fullt upp i princip hela tiden.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg