Investeringsstrategi

Under 2022 har jag skiftat fokus till en mer passivt förvaltad portfölj och utgår med en bred bas som innehåller billiga index-fonder och ETF'er. Dessa kompletteras ytterligare med utdelningsaktier då mitt mål är att någon gång i framtiden kunna uppnå ekonomisk frihet genom kassaflöde från utdelningar. Min definition av ekonomisk frihet handlar inte om att kunna köpa lyxiga prylar eller resa var jag vill när jag vill utan det faktum att jag kan äga min egen tid. Har jag en passiv inkomst som jag kan överleva på innebär det att jag kan nyttja min tid till diverse projekt jag tycker är roliga även om de inte ger mig någon hög inkomst. 

Utöver denna bas av fonder och utdelningsaktier letar jag även efter bolag som jag anser vara undervärderade i hopp om att ge mig en liten edge mot marknaden. Denna del är dock liten sett till portföljen i sin helhet och egentligen onödig, men eftersom jag tycker det är roligt att analysera bolag och titta på börsen och marknader generellt så ingår detta i strategin. Portföljen ska vara relativt "stress-fri" och balanserad med många bolag i olika branscher.

Min strategi kan liknas vid "alfa-beta-separation", där beta (β) är den breda basen och alfa (α) står för den specialiserade delen.

I modern portföljteori är alfa ett riskjusterat mått på den så kallade aktiva avkastningen på en investering. Det är ett vanligt mätetal för uppskattning av en aktiv förvaltares förmåga att överträffa sitt jämförelseindex och beta-koefficienten beskriver hur den förväntade avkastningen för en aktie eller portfölj är beroende av avkastningen hos den finansiella marknaden som helhet.

I en väldiversifierad portfölj eliminerar man alltså till stor del den individuella bolagsrisken och kvar har man endast betarisken (marknadsrisken) vilket kan härledas till den klassiska "capital asset pricing model, CAPM".

Jag går igenom mina tankar och förklarar investeringsstrategin samt lite grundläggande om börsen och alla dess finansiella termer och instrument i länkarna nedan:

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg