söndag 29 januari 2023

Lär dig mer om utdelningsaktier och vad direktavkastning innebär - Investeringsstrategi del 3

Lär dig mer om utdelningsaktier och vad saker som direktavkastning innebär, x-dag med mera

I den tredje delen av min investeringsstrategi förklarar jag vad utdelningsaktier är. Även dessa ingår i min betadel av portföljen. Jag går igenom vad direktavkastning innebär och vad x-dag betyder. 

När har man egentligen rätt till utdelning och inte? Det kan vara svårt att hålla reda på alla finansiella begrepp och termer.

Vad är utdelningsaktier och innebörden av direktavkastning?


Vidareutveckling av investeringsstrategin del 1 och 2

I del 1 och del 2 av min investeringsstrategi tog jag upp grunden i den så kallade betadelen av min portfölj. Jag förklarade hur man kan diversifiera bort individuell bolagsrisk i del 1 och hur man kan styra sin marknadsrisk genom att allokera en större eller mindre del av sitt kapital i aktieportföljen i del 2. Resten av kapitalet kan man ha på ett vanligt sparkonto som betalar ränta och är i princip riskfritt så länge kontot har insättningsgaranti av staten. Andra alternativ kan vara reala tillgångar, råvaror och obligationer om man föredrar det, risken är dock högre. Det handlar om personliga preferenser, risk och balansering. För hög risk kan bli kostsamt, men en viss risk krävs för att kunna få en potentiellt högre avkastning.

Konjunkturer och börscykler

Personligen hanterar jag marknadsrisken genom att följa konjunkturen och börscykler, i den mån det går. Jag sålde till exempel av ganska mycket i aktieportföljen under 2021 efter enligt mig helt oproportionerliga uppgångar. Jag låg endast viktad mot marknaden med cirka 40-50% av kapitalet vid slutet av 2021. Det är sällan jag har en mindre del av kapitalet än så viktat mot aktiemarknaden. Efter nedgångarna under 2022 valde jag att börja vikta upp aktieportföljen igen och ligger i dagsläget på cirka 75%. Jag håller alltid minst 10% utanför aktiemarknaden eftersom man aldrig vet om man plötsligt skulle behöva pengar till något akut. Det vill säga aktieportföljens vikt överstiger aldrig 90% av totalt kapital. Detta innebär att jag har möjlighet att öka ytterligare, men för tillfället avvaktar jag. Jag vill gärna se tecken på i vilken riktning ekonomin och börsen är på väg. Om börsen sjunker ytterligare under våren är planen att öka i bolag som enligt mig har blivit billigare utan att den fundamentala intjäningsförmågan för bolaget förändrats nämnvärt. Om börsen och ekonomi istället tenderar att utvecklas positivt fortsätter jag helt enkelt bara mitt månadsvisa sparande och återinvesterar utdelningar i vått och torrt.

Utdelningsaktier

En utdelningsaktie är helt enkelt en aktie som delar ut en del av sin årsvinst eller kapital till sina aktieägare. Det är ju detta man är ute efter som aktieägare, att få vara med och dela på eventuell vinst bolaget gör. Alla bolag delar inte ut och det kan finnas lite olika anledningar till varför. Ofta beror det på att bolaget fortfarande befinner sig i en expansionsfas och anser således att bästa avkastningen för aktieägarna är att investera vinsterna i fortsatt expansion av bolaget eller betala av skulder. Det är av samma anledning som bolag sällan eller aldrig delar ut 100% av sina vinster. En viss del behåller bolaget istället för att kunna investera i nya projekt, betala skulder, eller kanske för att bygga soliditet till att kunna hantera sämre perioder. Det finns också bolag som inte gör någon vinst i dagsläget och därför inte kan dela ut något till sina aktieägare.

Även bland utdelningsaktierna gäller det att diversifiera för att slippa allt för stora bolags- och branschrisker. I portföljen har jag redan en fond som ger utdelning, Aktiespararna direktavkastning B, samt två ETF’er, XACT Norden högutdelande och XACT Sverige (UCITS ETF). Jag har skrivit individuella inlägg om dessa fonder som du kan läsa genom att klicka på respektive länk. De ger en bra riskspridning i sig och man slipper tänka så mycket själv på viktning och hur mycket bolagen delar ut, det gör fondförvaltaren åt dig, men givetvis mot en viss förvaltningsavgift. Jag är ute efter ett jämnt flöde av utdelningar och plockar därför in individuella utdelningsaktier i portföljen. Oftast väljer jag aktier som har hög direktavkastning, utdelningsfrekvens och utdelningshistorik, priset jag får betala är lite högre risk. Exempelvis Tele2 AB (över 7% årlig utdelning på dagens kurs. Kommande års utdelning vet man först efter att utdelningsförslaget klubbats igenom på en bolagsstämma. Historik garanterar således inte framtida utdelningar.

Direktavkastning

Procenten jag nämner är alltså den så kallade direktavkastningen aktien ger. Direktavkastning får du fram genom att dividera utdelningen aktien totalt ger över året med vad aktiekursen i kronor för tillfället står i.

Utdelningar

Utdelningarna kan ske vid ett eller flera tillfällen under året. Det vanligaste för bolag på svenska börsen är att hela utdelningen delas ut vid ett tillfälle under året, eller ibland uppdelad på två tillfällen. Det finns även vissa som delar ut kvartalsvis och endast två bolag som jag känner till där utdelningen sker månadsvis. På amerikanska börsen är det betydligt vanligare att bolag delar ut kvartals eller månadsvis. Det finns vissa fördelar med att sprida utdelningen över flera tillfällen, dels ger det ett jämnare kassaflöde för aktieägare som vill ha regelbunden inkomst och en ränta på ränta effekt om man återinvesterar utdelningen månadsvis istället för att få allt på en gång vid ett tillfälle.

Jag har i detta inlägg bara nämnt några av de utdelningsaktier jag har i portföljen. Det finns en mängd aktier som ger utdelning och vilka du väljer är helt upp till dig. Givetvis ska man inte heller stirra sig blind enbart på direktavkastning då även potentiell kursutveckling är en viktig del av en aktieportfölj.

X-dag - när har jag rätt till utdelning

När det gäller utdelningsaktier stöter man på benämningen X-dag, det är innan denna dag man behöver ha ägt aktien för att ha rätt till utdelning. På X-dagen handlas aktien utan rätt till utdelning. Utdelningen hamnar sedan på ditt konto några dagar efter x-dag. För utländska aktier brukar det ta lite längre tid innan du ser utdelningen på kontot.

Med detta tredje inlägg om min betadel av portföljen tror jag mig ha sammanfattat strategin och riskhanteringen av den. Näst på tur kommer jag gå igenom hur jag tänker angående alfadelen av portföljen. Den del där jag tar lite högre risk.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg