tisdag 31 januari 2023

Januari portföljsammanfattning


Första månaden på året är avklarad. Portföljens utdelningar och utveckling har sammanfattats.

Totala utdelningar för januari: 7464 kr (förväntat 5980)
Portföljutveckling januari:  8,86% (OMXSGI 7,9%) 
Portföljutveckling i år: 8,86% (OMXSGI 7,9%) 

Aktuella innehav i portföljen kan du se på portföljsidan.

Vi har under månaden sett en positiv utveckling på börsen som avtagit något den senare häften. Börsen står inför ett vägskäl för tillfället. De ekonomiska rapporterna ser inte allt för ljusa ut men det går trots allt att hitta lite hopp om att domedagsprofeterna inte får rätt. Fokus framöver kommer ligga på centralbankerna, då framför allt FED och ECB. Hur mycket mer vågar man höja räntorna? Inflationssiffror kommer även dessa stå i fokus. 

För svensk del fick vi januaris preliminära BNP-siffror som pekar mot en minskning med 0,3% jämfört med föregående månad. Detta gav upphov till viss oro för risk att vi hamnar i stagflation. Det vill säga inflation, försvagad tillväxt och arbetslöshet på samma gång.

Den svenska kronan är fortsatt svag vilket inte hjälper inflationen.

Den nye riksbankschefen har minst sagt många aspekter att ta i beaktning när han nästa vecka ger räntebesked.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg