söndag 24 september 2023

Riksbanken höjde styrräntan igen, nu 4% – Hur hög ska räntan bli?

styrräntan höjdes ännu en gång och ligger nu på 4%, när tar höjningarna slut och kanske rent av sänks istället?

Riksbanken höjde i veckan styrräntan till 4%, räntenivåer vi inte sett sedan finanskrisen. Detta är en stor ökning på mycket kort tid, i början av 2022 låg styrräntan på 0%. 

Man undrar så klart hur hög räntan kommer att bli och när vi nått räntetoppen.

Räntehöjningen är ett försök att dämpa inflationen, som legat på rekordhöga nivåer i Sverige. Inflationen mäts som den genomsnittliga prisökningen på varor och tjänster under en viss period.

I detta inlägg tittar jag lite närmre på och diskuterar styrräntan, inflationen, räntebanan och prognosen för bolåneräntorna.

Innehåller annonslänkar till Lendella

Höjd styrränta ännu en gång - När når vi räntetoppen?

Styrräntan höjdes återigen i veckan vilket var ett väntat besked från Riksbanken. Men hur ser det ut framöver, kommer den fortsättas höjas och gör Riksbanken rätt i att fortsätta höja räntorna för att få bukt på inflationen?

Effekter av räntehöjningen

Räntehöjningen kommer att ha en rad effekter på svensk ekonomi. Räntorna på lån och krediter kommer att öka vilket gör det dyrare att låna pengar. Eftersom en större andel av svenska hushålls ekonomi nu går till att betala räntor leder det till minskad konsumtion och företag kommer inte att kunna investera i samma omfattning. Detta leder med stor sannolikhet till en svagare ekonomisk tillväxt och en dämpad inflation.

Ja, Riksbanken gör oss helt enkelt fattigare, det är vad räntehöjningarna går ut på. Vi får mindre pengar över till konsumtion och investeringar när räntorna är höga. De menar att inflationen utan åtgärder på styrräntan skulle få ännu mer förödande effekter på vår privatekonomi.

svenska styrräntans utveckling

Är det hög efterfrågan som drivit inflationen?

Genom att höja styrräntan vill Riksbanken sänka efterfrågan på varor och tjänster, men är det efterfrågan hos konsumenter som drivit upp inflationen eller är det snarare utbudet som minskat? 

De långa och strikta nedstängningarna i Kina efter Covid-pandemin samt Rysslands invasion av Ukraina med efterföljande sanktioner och världshandelsproblem, kan mycket väl vara rimliga orsaker till inflationen.

Huruvida det är ett utbuds- eller efterfrågeproblem, kanske en kombination av de båda, som lett till inflationen spelar inte så stor roll. Riksbanken har i uppgift att hålla inflationen runt 2% och verktyget de har att tillgå är styrräntan. Riksbanken gör helt enkelt bara sitt jobb, frågan är kanske om de borde agerat annorlunda tidigare och inte legat på noll och minusränta så långe som man valde att göra. Det är såklart alltid enkelt att titta i backspegeln.

Sveriges inflationstakt förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Svag krona

Den svaga svenska kronan kan också vara en bidragande orsak till inflationen. Utländska varor och tjänster har blivit dyrare för oss svenskar då kronkursen har försvagats kraftigt mot många utländska valutor. En högre styrränta bidrar vanligtvis till en starkare valuta, men när de flesta centralbanker världen över höjer sina styrräntor neutraliseras den effekten till viss del, om inte Sverige höjer styrräntan betydligt mer än andra länder.

Riksbanken uppgav också i veckan att man kommer sälja utländsk valuta i syfte att valutasäkra. Med andra ord vill man minska eventuella valutaförluster som skulle uppstå om kronkursen stärks framöver. Detta besked stärkte kronkursen något då det indikerar att Riksbanken är beredda att satsa pengar på att kronan ökar i värde framöver och att den i dagsläget är undervärderad.

Kronkursen påverkas negativt av den instabila bostadsmarknaden i Sverige

Enligt vissa är en bidragande anledning till att den svenska kronan tappat så mycket i värde på senare tid det instabila läget på vår bostadsmarknad. Svenska privatpersoner har generellt sett höga bolån och även flera fastighetsproblem har börjat få problem. Höga räntor och en tuff obligationsmarknad har gjort att flera fastighetsbolag börjat få problem med kapital. Utländska investerare oroar sig alltså över den svenska bostadsmarknaden vars problem eventuellt också skulle kunna spilla över till banksektorn. Denna risk kan påverka utländska investeringar i Sverige och därmed blir efterfrågan på svensk valuta lägre.

Läget i fastighetsmarknaden och hos bolånekunder blir självklart inte bättre av att styrräntan höjs, tvärt om. Situationen blir ännu oroligare och kan således till viss del motverka eventuella positiva effekter på den svenska kronan genom räntehöjningar.

Effekterna av räntehöjningar är eftersläpande

Inflationen är på väg nedåt och frågan är om inte Riksbanken borde vara väldigt försiktiga nu. Ju längre tid som går desto fler gamla bolån med låga räntor löper ut och behöver omförhandlas till betydligt högre räntor än de tidigare haft. För att hitta lån med lägst räntor kan man använda sig av en jämförelsetjänst för lån likt Lendella

Lendella erbjuder en kostnadsfri låneansökan för lån upp till 600 000 kr via upp till 40 olika långivare och banker. Ansökningarna görs på enbart en kreditupplysning och tjänsten presenteras i samarbete med Sambla. 

https://lendella.se

jämför räntor på lån

Detta innebär att räntehöjningarna får effekt på hushållen över tid. risken är att om räntorna fortsätter höjas kan det potentiellt komma att göra mer skada än nytta framöver. Det är knappast värt en aningen snabbare nedgångstakt i inflationen om konsekvensen är att vi får en eventuell finanskris istället.

Blir det fler räntehöjningar nu

Det är såklart ingen som kan svara med säkerhet på det i dagsläget. Personligen ser jag en liten risk för att vi får ytterligare en 0,25% höjning vid nästa Riksbanksmöte, vilket sker den 22:e november. Mycket talar dock för att vi kan ha nått räntetoppen redan nu.

Räntebanan nedan indikerar att det kan bli ytterligare en höjning för att sedan behållas på nivåer strax över 4% en tid innan de eventuellt sänks. Det är bara en prognos och personligen blir jag inte förvånad om räntan kommer att behöva sänkas tidigare än vad som antyds i diagrammet. Man ska ha i åtanke att riksbankens prognoser inte varit allt för tillförlitliga historiskt.

Prognos över den svenska räntebanan

Sammanfattningsvis

Riksbankens räntehöjning är en del av dess penningpolitik för att hålla inflationen under kontroll och upprätthålla prisstabilitet i Sverige. Men den har också konsekvenser för din personliga ekonomi eftersom den påverkar dina lån, bolån, sparande och investeringar. Räntehöjningarna har hittills inte haft någon större effekt på den svaga kronkursen vilket kan bero på att effekten neutraliseras då de flesta centralbanker höjer räntan samtidigt. Kanske får vi till och med en viss negativ effekt på kronkursen vid räntehöjningar på grund av det oroliga läget i den svenska fastighetssektorn. Räntetoppen borde vara nära nu, kanske är vi redan där. Vi kan bara spekulera om framtiden.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg