torsdag 8 juni 2023

Aktiespararna direktavkastning - Därför har fonden presterat relativt svagt i år och potentiella strategiförändringar

Därför har Aktiespararna Direktavkastning presterat relativt dåligt i år
Jag har tidigare skrivit om fonden Aktiespararna Direktavkastning och jag äger själv fonden med andelsklass B, den som ger utdelning i kontanter. Högutdelande aktiefond - Aktiespararna Direktavkastning A och B.

När jag senast tittade till fonden hade innehaven nyligen justerats och omviktats efter fondens kriterier. I dagens inlägg följer jag upp hur innehavens viktning och kursutvecklingen förändrats. Vikterna förändras i takt med att de olika aktiekurserna för innehaven går upp eller ned. 

Jag har också tagit reda på hur Cicero, som driver fonden Aktiespararna Direktavkastning, ser på innehav där det sker stora förändringar och om det finns möjligheter för fonden att byta ut innehav under årets gång. Jag syftar då på placeringar likt SBB där det varit rejält stormigt på sistone. Utdelningarna har gått från att delas ut månadsvis till att "delas ut någon gång innan nästa årsstämma". Osäkerheten kring SBB är stor, utdelningen känns trots allt oviss, finns bolaget ens kvar i sin nuvarande form länge till? Om utdelningen på något sätt skulle ställas in, innebär det då att SBB-innehavet i fonden byts ut direkt?

Aktiespararna direktavkastning


Tufft första halvår för fonden

Trots att börsen gått starkt i år finns det flera branscher och bolag som har haft det tufft. Fonden Aktiespararna Direktavkastning har tyvärr några surdegar bland sina innehav som gått riktigt dåligt sedan omviktningen i mars. Så här ser viktningen för innehaven ut per den 6:e juni 2023.

aktiespararna direktavkastning nuvarande viktning av innehav

Innehavet i SBB är ett av sänkena

SBB har gått ned med cirka 65% sedan den plockades in och är den största enskilda anledningen till fondens svaga kursutveckling. Men det är inte det enda innehavet som gått dåligt, byggbolagen JM och Skanska har också haft det tufft. Även Intrum och bankaktierna har presterat dåligt sedan fondens omviktning och har bidragit till den negativa utvecklingen för fonden i år.

Fonden har backat med drygt 1,5% i år. Samtidigt har Stockholms storbolagsindex (OMS30 inklusive utdelningar) ökat med nästan 15% under samma period. Jämförelsen är inte helt rättvis men visar tydligt att fonden presterat svagt hitintills i år.

aktiespararna direktavkastning kursutveckling

Jag har frågat vad som händer med SBB innehavet efter all turbulens

Jag har frågat Cicero om deras syn på innehavet i SBB efter turbulensen, samt om det finns möjlighet för fonden att byta ut innehav vid andra tillfällen än omviktningen i mars.

Cicero säger att de har inlett ett arbete för att försöka undvika att i framtiden få med bolag som delar ut mer än de har råd med: "Vi inlett ett arbete kring att förändra fondens investeringsstrategi för att i framtiden undvika bolag som delar ut mer än de har råd med. Då fonden är en indexfond är det dessvärre inte bara att agera på eget bevåg. Vi har lovat spararna att hålla oss till indexreglerna, alltså att investera i de bolag som annonserar de högsta utdelningarna. Tyvärr innebar det att SBB kom med i år. Däremot går det att förändra indexreglerna i samarbete med indexleverantören (SIX) och ett intensivt arbete pågår hos oss för att hitta en lämplig heltäckande förändring."

Cicero påpekar också att det inte är lätt att hitta ett mått som är enkelt att förklara och som exkluderar bolag som egentligen inte har råd med sin utdelning: "Just nu jobbar vi med backtestesting där vi tittar på olika faktorer som exempelvis EPS andel av vinst samt skuldsättning. Men vi kommer även att titta på andra alternativ. Däremot vill vi ju inte bli av med bolag som exempelvis gör en stor extrautdelning. Banker har ju av naturen alltid ett litet eget kapital på balansräkningen vilket innebär problem med exkluderingar i den sektorn från tid till annan historiskt. Stefan Perssons H&M delar ut mer än vinsten nästan varje år och skulle ofta exkluderas. Möjligen får man applicera olika metodik i olika sektorer. Som du märker finns det många saker att ta hänsyn till men vi kommer vända alla stenar och ifrågasätta alla vinklar av dagens strategi inklusive ökad diversifiering och testa andra typer av viktning än dagens likaviktning."

Fondens strategi har fungerat bra historiskt

Man ska dock komma ihåg att fonden har fungerat bra historiskt. Om strategin appliceras innan fondstarten har den fungerat väl de senaste 15 åren tills i april 2023. Cicero menar att man inte vill göra för stora förändringar om man inte kan visa att förändringarna skulle ha fungerat minst lika bra som fonden ur ett historiskt avkastningsperspektiv.

Som det ser ut idag kommer alltså SBB att fortsatt finnas kvar i fonden fram tills nästa omviktning i mars 2024. Det återstår att se hur Ciceros arbete med strategi, kriterier och indexregler kan komma att påverka detta i framöver. Eventuella förändringar kan med tiden bidra till att undvika liknande placeringar för fonden.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg