onsdag 5 juli 2023

Vem har lägst fondavgifter 2023 - Investeringsplattformar

Vem tar lägst fondavgifter, Savr? Fondo? Levler? Avanza? Nordnet? läs min undersökning

Idag finns det en bred variation av investeringsplattformar som erbjuder fondhandel - Men vilken plattform har lägst avgift? Det är långt ifrån den tiden då det i princip enbart var de traditionella bankerna som tillhandahöll denna tjänst till sina kunder. Vissa plattformar hävdar att de har de lägsta fondavgifterna, men detta beror till stor del på vilka typer av fonder man jämför och hur man tolkar avgifterna.

I detta inlägg granskar jag kunderna hos Nordnet och deras fondhandel under juni månad 2023. Jag jämför avgifterna för fonderna de handlat på några olika investeringsplattformar som är populära. Syftet är att identifiera de investeringsplattformar som erbjuder de mest fördelaktiga fondavgifterna för dig som investerare.

Innehåller annonslänkar till Levler, Nordnet och Avanza

Vilken fonplattform har lägst avgifter 2023?


Jag jämförde Nordnets kunders fondhandel för juni 2023

Nedan finner vi de fonder som Nordnets kunder har nettoköpt och sålt under juni månad. Med netto avses antal individer och inte kapital.

Nordnet kunders mest köpta och sålda fonder i juni

Jämförelse av fondavgifter

Nordnets egna fonder kan man mig veterligen inte köpa på andra fondplattformar, jag har därför exkluderat dessa fonder i jämförelsen. Övriga fonder i listan som är baserad på Nordnets kunders fondhandel i juni 2023 har jag jämfört avgifterna på hos några populära investeringsplattformar. Plattformarna jag har jämfört fondavgifterna på är Nordnet, Avanza, Levler, Fondo, SAVR och Nordea.

stor skillnad på fondavgifter beroende på var du äger fonderna

Totalavgiften för fonderna

Jag har gjort mitt bästa för att leta upp totalavgifterna för fonderna på de olika plattformarna. Detta innebär att transaktionskostnader och eventuella plattformsavgifter ska vara inräknade. Jag reserverar mig dock för eventuella misstag eller felaktigheter, jag är trots allt mänsklig. Hittar ni några felaktigheter eller dolda kostnader jag missat får ni gärna höra av er. Kanske känner ni till någon annan plattform med låga fondavgifter som kan utmana de plattformar jag nämnt? 

Det är viktigt att själv jämföra fondavgifter på olika plattformar innan man väljer att investera. Avgifterna redovisas ofta på olika sätt och det blir lätt krångligt att veta vad som är vad. Totalavgiften är viktig och framgår inte alltid så tydligt.

De fonder som har ett frågetecken som avgift beror på att jag inte vet vilken av valutafonderna det handlar om eftersom det inte specificeras.

Resultatet av fondavgiftsjämförelsen

Vilka slutsatser ni vill dra av detta är upp till er själva. Själv konstaterar jag att i Nordeas utbud var ingen av fonderna valbara. Jag antar att det ser ungefär likadant ut hos de flesta traditionella bankerna. Skillnaderna i fondavgifter är också ganska stora mellan de olika plattformarna för vissa fonder.

Avanza och Nordnet har i princip exakt samma avgifter på sina fonder, skillnaderna i tabellen handlar nog främst om hur man valt att avrunda. Jag konstaterar också att SAVRLevler och Fondo har billigare avgifter än både Avanza och Nordnet över hela brädet om än utbudet kan vara något mindre på dessa plattformar. Fondo och SAVR har lägre avgifter än Levler men erbjuder å andra sidan ingen aktiehandel vilket Levler för tillfället gör courtagefritt. Det kan finnas många anledningar till varför inte alla använder de billigaste alternativen. En anledning skulle kunna vara att man vill ha hela sitt sparande samlat på en och samma plattform eller om man specifikt vill handla Avanzas eller Nordnets fonder som endast finns på deras plattformar. Båda erbjuder indexfonder till 0% avgift åt sina kunder. Det kan också handla om personliga preferenser, utbud eller vilken teknisk funktionalitet och prestanda plattformarna har. Nordnet och Avanza lämpar sig bättre för aktiehandel än fondhandel enligt mig.

Skillnaderna i avgift kan verka relativt små, men om du investerar större belopp och/eller över en lång tidsperiod blir skillnaderna i kronor sett rätt stora.

Lär dig mer om de olika investeringsplattformarna

Jag har i tidigare inlägg skrivit om NordnetAvanza, SAVR och Levler. Vilka fördelar de har, vilken handel som jag tycker lämpar sig bäst på plattformarna och vilka erbjudanden som finns. Du hittar dessa inlägg nedan bland de relaterade artiklarna.

gratis courtage hos Levler tills 31 mars 2025

Betala inte onödigt höga fondavgifter!

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg