fredag 18 augusti 2023

Nedgångar för New Wave, Nibe, Storskogen och Hexatronic efter kvartalsrapporter - Veckorapport v.33

Veckorapport för vecka 33. Flera populära bolag har lämnat rapport och reaktionerna har varit kraftiga. Där ibland Nibe, New Wave, Hexatronic och Storskogen.

I veckan har flera populära och omskriva bolag lämnat kvartalsrapporter, New Wave, Nibe, Storskogen och Troax för att nämna några. Även Hexatronic, som kritiserades och blankades av Viceroy i maj, har lämnat rapport. Gemensamt för bolagen är att samtliga fått se måttliga till stora nedställ på börsen efter sina rapporter. Viceroy har varit aktiva med sina blankningsrapporter för svenska bolag under året. Kanske är de mest kända i Sverige för att ha blankat SBB. Senast i raden av bolag som Viceroy kritiserat är Hexagon.

På makrofronten har det varit relativt lugnt men vi har fått svenska inflationssiffror för juli. Mer om detta, den svenska kronan som fortsatt försvagas och kvartalsrapporterna för ovan nämnda bolag finns att läsa om i dagens inlägg.

Utmanande tid för flera rapporterande bolag, New Wave, Nibe, Storskogen, Troax och Hexatronic


Veckan som gått

Den senaste veckan har börsen genomgått en utmanande utveckling. De flesta marknader har utvecklats negativt och vi ser ut att gå mot en riktigt svag börsvecka. Det är uppenbart att osäkerheten på marknaden är hög och bidrar till den svaga utvecklingen och nedställen för rapporterande bolag. Det återstår att se hur marknaden utvecklas framöver och vilka faktorer som kommer att påverka dess riktning. OMXS30 har i skrivande stund backat cirka 3% under veckan medans det bredare indexet OMXSPI nästan noterar 4% nedgång. I grafen nedan syns OMXSPI's utveckling jämfört med OMXS30 i lila färg för veckan som gått (15 minuters upplösning).

Veckograf OMXSPI vecka 33

Q2-rapporter - New Wave, Nibe och Hexatronic

Flera populära bolag rapporterade under veckan, bland annat New Wave, Nibe och Hexatronic som samtliga genom åren haft en otrolig börsutveckling och slagit index rejält. Men likt börsen överlag har aktierna presterat svagare på senare tid och bolagen har fått se sina värderingar sjunka en hel del. Deras Q2-rapporter bjöd även dessa på ordentliga nedställ.

Kursutveckling för Nibe, New Wave och Hexatronic

New Wave: Bolagets rapport straffades hårt i onsdags och backade med nästan 15%. Rapporten visade en lägre rörelse och bruttomarginal samtidigt som bolagets vinst per aktie var lägre än förväntat. VD Torsten Jansson flaggade för en utmanande marknad framöver men menar också att sämre tider skapar stora möjligheter bolaget som har både kapital, organisation och en stark balansräkning för förvärv. Nettoomsättningen ökade med cirka 14% för det andra kvartalet.

Nibe: I torsdags var det dags för Nibe att lämna rapport. Rörelseresultat, rörelsemarginal samt omsättning var alla lägre än analytikernas förväntningar. Nibes omsättningstillväxt för första halvåret uppgick till 27,6% varav 22,1% var organisk. VD:n  menar att den goda tillväxten till trots präglats av underleverantörers oförmåga att leverera önskade kvantiteter samtidigt som deras priser höjdes frekvent och mycket. Aktien sjönk med nästan 6%.

Hexatronic total blankning vecka 33 2023

Hexatronic: Rapporterade i onsdags och fick se sin aktie falla med drygt 10% på rapportdagen. Enligt Finansinspektionen uppgår blankningspositioner över 0,2% till totalt 10,78%. Viceroy gick i maj ut med att de hade släppt en blankningsrapport på Hexatronic. Viceroy som bland annat låg bakom en omtalad blankningsposition i SBB och nu senast i raden kritiserat och blankat Hexagon. Hur som helst, Hexatronics ebita-resultat var 405 miljoner kronor jämfört med konsensus från Pinpoint Estimates där förväntningarna låg på 362 miljoner kronor. Omsättningen var dock något lägre än förväntningarna för snittet av plattformens 194 bidragsgivares. Försäljningstillväxten låg på 35% varvid den organiska tillväxten stod för 7%. Likt många andra bolag flaggade VD:n för en negativ organisk tillväxt i orderboken med 29% jämfört med det andra kvartalet 2022. Han hänvisade det framförallt till ett normaliserat kundbeteende. Hexatronic är långt ifrån ensamma om att se en minskning i orderböckerna. Många av de rapporterande bolagen under Q2 har pekat på orderboksminskningar och det går förmodligen att härleda till bland annat det osäkra makroekonomiska läget och de höjda räntorna som bidrar till minskade investeringar. Minskade investeringar kan på sikt påverka tillväxten.

Handla aktier med gratis courtage och låga fondavgifter hos Levler

Q2-rapport Storskogen

Storskogen, som det skrivits ganska flitigt om, har också lämnat rapport. Storskogens kursutveckling har till skillnad från ovan nämnda bolag inte haft en lika trevlig börsresa sedan noteringen:

Storskogen kursutveckling

Storskogen: På rapportdagen den 16/8 rasade bolaget hela 27%. Rörelseresultatet kom in under förväntningarna. Cirka 20% lägre än analytikernas förväntningar. Även nettoomsättningen och det justerade ebita-resultatet var något lägre än förväntningarna. VD:n nämnde i sina kommentarer att han inte tror osäkerheten över makroekonomin kommer att förbättras på kort sikt. Han sa också att inom affärsområdet handel syns det rådande svaga konsumentförtroendet tydligast. Den negativa organiska tillväxten kan till stor del härledas till vertikalen "hus och hem".

Svenska inflationssiffror - juli

Statistiska centralbyråns siffror visade att inflationstakten enligt KPI måttet låg på 9,3% vilket är oförändrat jämfört med juni månad. Livsmedelspriserna fortsätter att stiga med 1,4% enligt statistiken. Livsmedelspriserna brukar stiga i juli månad med cirka 1% så ökningen är något större än vanligt.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk med 0,2% jämfört med månaden innan. 

Källa: SCB

Inflationsstatistik för juli 2023

Svenska kronan fortsätter försvagas

Den svenska kronan har efter en viss återhämtning återigen hamnat i en fallande trend där värdet fortsätter att sjunka. Dollarn närmar sig 11 kronor och Euron 12 kronor.

Svenska kronkursen försvagas

Portföljuppdatering - Troax Q2-rapport

Troax rapporterade i veckan, likt så många andra bolag var det framför allt minskade orderböcker och ett osäkert andra halvår som stod i fokus. Ebita-resultatet sjönk något medans ebita-marginalen ökade marginellt. Omsättningen minskade med 12%, justerat för valuta och förvärv var nedgången 11%. VD:n lyfte fram förbättringen i bruttomarginalen som steg till 38,1% i det andra kvartalet jämfört med 33,5% under samma period föregående år. Aktien straffades och backade nästan 10%.

Inga köp eller försäljningar har gjorts i portföljen under veckan som gått.

Förra veckan

föregående veckorapport för vecka 32 skrev jag bland annat om Kinas svaga handelsstatistik. Hur den kan påverka omvärlden och oroar ekonomer över den förhoppningsfulla ekonomiska återhämtningen. I veckan har oron handlat om en eventuell kommande deflation för Kina.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg