fredag 11 augusti 2023

Kinas handelsstatistik skuggar den förhoppningsfulla ekonomiska återhämtningen - Veckorapport v.32

Kinas handelsstatistik skuggar den förhoppningsfulla ekonomiska återhämtningen

Omvärlden har spänt sin blick mot kina i hopp om en positiv ekonomisk återhämtning. Kinas handelsstatistik kastar dock en bekymmersam skugga över horisonten. Den förhoppningsfulla bilden av en pågående ekonomisk återhämtning dämpas nu av den senaste handelsstatistiken från Kina. 

I veckorapporten för vecka 32 tittar jag på de senaste siffrorna från Kina och deras potentiella påverkan på den globala ekonomin där Tyskland kan komma att drabbas hårt. Konjunkturinstitutet har också lämnat sin konjunkturrapport för Sverige och vi har fått den amerikanska inflationsstatistiken för juli.

föregående veckorapport skrev jag bland annat om USA's sänkta kreditbetyg, vad det innebär och hur det kan komma att påverka börsen.

Kinas handelsstatistik oroar ekonomer


Börsutveckling och veckan som gått

Börsveckan inleddes i en negativ ton för svenska börsen. Halvvägs in i veckan vände börsen dock riktning. Men idag, fredag, har pessimismen åter tagit greppet och index tycks vara på väg att stänga på ungefär samma nivåer som veckan inleddes. I grafen nedan syns OMXSPI's utveckling jämfört med OMXS30 i lila färg för veckan som gått (15 minuters upplösning).

OMXSPI börsutveckling vecka 32

Kinas handelsstatistik

Den kinesiska handelsstatistiken som presenterades tidigt i tisdags var svagare än förväntat och nu oroas ekonomer över återhämtningen. Med de tuffa restriktionerna och nedstängningarna Kina haft i spåren av Covid var en nedgång förväntad men det fanns hopp om viss återhämtning efter att dessa lättats. Så verkar inte blivit fallet ännu, exporten föll med -14,5% mot förväntade -12,5%, jämfört med förra året. Importen föll -12,5%, här låg förväntningarna på en nedgång med -5%. Vissa ekonomer tror att fallet i export kommer fortsätta och bottnar först mot slutet av året.

Tyskland drabbas hårt av svag handel med Kina - Reuters

ECB är på defensiven igen, denna gång handlar det inte om Grekland, Italien eller Spanien utan Tyskland skriver Reuters. Kombinationen av den svaga handeln med Kina, ett fall i Tysklands tillverknings- och byggsektorer och vissa frågor kring affärsmodellen som byggde på billigt bränsle från Ryssland skapar oro menar Reuters. Tysklands problem tynger tillväxten i eurozonen som helhet och även här finns det risk att hamna i recession.

Kanske blir räntepausen verklighet snart, ordet som för första gången på länge nämndes under det senaste ECB mötet. Jag skrev om detta i veckorapporten för vecka 30. Det kan till och med bli så att räntesänkningarna kan komma tidigare än många förväntar sig.

Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur - Konjunkturinstitutet

I onsdags skrev Konjunkturinstitutet , KI, att konjunkturbilden från juni står sig i allt väsentligt och den svenska ekonomin går i år in i en lågkonjunktur som består nästa år. BNP förväntas minska med 0,9% i år och öka med 1,2% 2024.

I prognosen KI lämnade i juni spåddes det att BNP skulle minska 0,4% i år och öka med 1,4% nästa år. KI menar att inflationen och räntehöjningarna har slagit hårt mot räntekänsliga hushåll och bostadsbyggandet som minskar snabbt.

KI menar också att lågkonjunkturen ännu inte slagit igenom på arbetsmarknaden men spår att arbetslösheten kommer öka framöver från 7,7% till 8,4% nästa år. Om så blir fallet återstår att se. Så länge arbetslösheten och varslen förblir låga kommer de flesta hushåll klara både inflationen och räntehöjningarna, om än det blir tuffare ekonomiskt än tidigare.

Sveriges konjunkturrapport juli

Juli inflationsstatistik - USA

Inflationstakten i USA uppgick till 3,2% i juli. Detta var något lägre än förväntade 3,3%. Även kärninflationen (prisökningen i årstakt rensat för livsmedels- och energipriser) sjönk till 4,7% från 4,8% i juni. 4,7% kärninflation var också vad analytiker hade räknat med i snitt. Statistiken gav börsen ett lyft under torsdagen.

Portföljuppdatering

Inga köp eller försäljningar har gjorts under veckan som gått.


Handla aktier med gratis courtage och låga fondavgifter hos Levler

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg