fredag 28 juli 2023

Sveriges BNP minskar, nya räntehöjningar och jag säljer åter igen Embracer - Veckorapport v.30

veckorapport för vecka 30, Sveriges BNP minskar, nya räntehöjningar och jag säljer åter igen Embracer
I veckorapporten tar jag en titt på den senaste BNP-utvecklingen i Sverige. En preliminär rapport från Statistiska centralbyrån visar en nedgång på 1,4% för juni jämfört med föregående månad, samt en nedgång på 1,5% för det andra kvartalet jämfört med det första. Jag förklarar vad BNP är och hur man tolkar dessa siffror, diskuterar ekonomins utmaningar och betydelsen av BNP som en viktig indikator på nationens ekonomiska hälsa. 

I omvärlden har både FED och ECB beslutat att höja styrräntorna igen. Även hur detta kan komma att påverka nästkommande svenska räntebesked skriver jag om i dagens inlägg.

Rapporterna har fortsatt trilla in under veckan, om än något lugnare än föregående vecka där jag bland annat skrev om Azelios konkurs och Viaplays volatila kursutveckling. 

För portföljens del har veckan varit lugnt, endast Össur har rapporterat och en försäljning skett - Embracer

Sveriges BNP minskar


Börsutveckling och veckan som gått

Veckan som gått stänger av allt att döma på en positiv not även om denna fredagen är något negativ för tillfället. I grafen nedan är OMXSPI's utveckling jämfört med OMXS30 i lila färg.

Sveriges BNP sjunker

Idag lämnade Statistiska centralbyrån sin preliminära sammanställning av BNP-indikatorn. Detta är alltså inte den officiella statistiken utan bara en indikator som ger en tidig bild av läget.

BNP-indikatorn pekar på en nedgång av BNP på 1,4% för juni jämfört med föregående månad och en nedgång för det andra kvartalet på 1,5% jämfört med första kvartalet. Men vad är egentligen BNP och hur ska man tolka siffrorna?

Vad är BNP och hur tolkas siffrorna

BNP står för Bruttonationalprodukt och är ett ekonomiskt mått som används för att mäta den totala ekonomiska produktionen i ett land under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Det representerar värdet av alla varor och tjänster som produceras inom landets gränser, oavsett om de ägs av inhemska eller utländska företag.

BNP är en viktig indikator på en nations ekonomiska hälsa och dess produktionsförmåga. Det används ofta för att jämföra ekonomisk aktivitet mellan olika länder och för att analysera ekonomiska trender över tid. En högre BNP indikerar i allmänhet en starkare ekonomi, medan en lägre BNP kan tyda på ekonomiska utmaningar eller en nedgång i produktionen.

FED och ECB höjde styrräntorna åter igen

Under veckan meddelade både FED och ECB att de höjer sina styrräntor med ytterligare 0,25 procentenheter. För Sveriges del förväntas troligtvis även svenska centralbanken fatta liknande beslut vid sitt nästa möte. Som ett mindre land anpassar sig Sverige ofta efter omvärlden, vilket gör det sannolikt att den svenska styrräntan också höjs med 0,25% i september.

Det var intressant att notera att ECB kommenterade möjligheten till en eventuell paus i räntehöjningarna för första gången på länge i samband med deras räntebesked. Börserna reagerade något positivt på nyheten om räntehöjningen, förmodligen på grund av bland annat uttalandena om en eventuell framtida paus i räntehöjningarna.

Vi kan vänta oss ytterligare vägledning från framtida inflationsstatistik och ekonomiska data för att bättre förstå riktningen på de kommande räntehöjningarna. Detta kommer att vara värdefullt för investerare och marknadens aktörer när de tar sina beslut.

Q2-Rapporter

Ortopedi och protesbolaget Össur rapporterade bland annat en 11% organisk tillväxt under andra kvartalet och höjde sin guidning för helåret till en organisk tillväxt på 7-8% från föregående 4-8%. Rapporten i sin helhet tycker jag ser stabil ut.

Portföljuppdatering - Embracer ut, blankare i Heimstaden

Heimstaden har gått svagt länge och i veckan kunde man läsa i Dagens industri att internationella blankare tagit sikte på bolaget. Mitt innehav är förhållandevis litet och jag gör inga förändringar baserat på tidningens artikel. Vill du lära dig mer om blankning har jag skrivit ett inlägg om det som du kan läsa här: Vem lånar ut aktier till blankare och varför - Aktielån och blankning.

I veckorapporten för vecka 27 skrev jag bland annat om att jag tagit en kontrollpost i Embracer då den rasade efter nyheten om nyemission. Tyvärr blev det aldrig mer än just en kontrollpost. I veckan har jag sålt innehavet igen då aktien gått upp cirka 25% sedan mitt inköp.  Detta var bara tänkt som en kortsiktig spekulationspost om än jag hade hoppats på att succesivt bygga upp en något större position på lägre kurser. Mina kortsiktiga affärer i Embracer har varit lyckade. Efter aktiekursens återhämtning är jag åter igen allt för osäker på framtida kursutveckling för att vilja vara positionerad. Kanske dyker nya köptillfällen upp igen framöver.

Embracer och övriga aktier på Nasdaq Stockholm handlar du courtagefritt hos Levler.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg