fredag 21 juli 2023

Azelio i konkurs och volatila Viaplay, rapportkommentarer på portföljinnehaven - Veckorapport v.29

Veckorapport vecka 29, Azelio i konkurs och volatila Viaplay

Veckan som gått har präglats av kvartalsrapporter. Marknadens övergripande respons har varit försiktig till flertalet av de större bolagens resultat och i många fall har reaktionerna varit rejält volatila likt föregående vecka, framför allt på nedsidan.

En av veckans anmärkningsvärda händelserna var Azelios konkurs, ett bolag som varit populärt bland småsparare och vissa finansprofiler. Konkursen berör cirka 35 000 aktieägare enbart hos Avanza. Det är tråkigt att se bolag gå i konkurs och detta understryker vikten av att förstå riskerna när man investerar och att ha en väldiversifierad portfölj

I veckorapporten tittar jag även lite på Viaplay vars aktiekurs haft en extremt volatil tillvaro, marknadens förväntningar på andra halvan av året och ger några korta rapportkommentarer på bolagen som finns i min portfölj: Softronic, Investor, Tele2, Atlas Copco, Sandvik, SKF, SHB, Intrum och NCAB.

Azelio i konkurs och volatila Viaplay


Veckan som gått

Veckan har präglats av kvartalsrapporter och marknaden har överlag inte varit speciellt positiv till flertalet av de större bolagens rapporter. Det speglas ganska tydligt i grafen när vi jämför OMXSPI index med OMXS30. OMXSPI ligger i princip på samma nivå som i slutet av förra veckan medans OMXS30 (lila linjen i grafen) har backat en dryg procent. Börsen är öppen några timmar till och det kan fortfarande ske förändringar såklart.

OMXSPI utveckling vecka 29

Azelio som sysslat med utveckling av termisk energilagring för solceller försattes i veckan i konkurs. Bolaget har varit populärt bland många småsparare och vissa finansprofiler. Azelio hade enbart hos Avanza 35.000 aktieägare vid konkursen. Mycket tråkigt för alla som ägde aktier där såklart. Jag hoppas de som var investerade i bolaget förstod risken de tog när de investerade och har en väldiversifierad portfölj. Risken att ett bolag går i konkurs efter flera år av förluster får ändå anses som ett ganska troligt scenario. Speciellt i klimatet vi har idag där lån blivit dyra och investerare är betydligt mer selektiva med i vilka bolag de investerar pengar i. Det finns flera andra bolag som befinner sig i en liknande situation som Azelio och jag tror vi får se fler konkurser under årets gång. Jag har skrivit lite kort om risken med att investera i bolag som inte tjänar pengar i inlägget om nyemissioner som finns att läsa här: Nyemission – Ordet många fruktar. Man kan bespara sig själv många bekymmer genom att undvika att investera i mindre bolag som gör stora förluster år efter år. Många av dessa bolag lyckas aldrig komma på fötter.

Viaplay rapporterade igår och visade ett negativt rörelseresultat på 6,5 miljarder kronor. Aktien gjorde åter igen en djupdykning och föll med nästan 50%. Viaplay har haft en extremt volatil period den senaste tiden. Under post Corona rallyt när aktien stod som högst kostade den nästan 500 kronor. Under torsdagen var den nere på cirka 35 kronor. Senare på torsdagskvällen rapporterades det att franska Canal+ köpt 12% av bolagets aktier. Detta skickade idag åter igen upp aktien med 35-40% i skrivande stund. Jag är inte speciellt insatt i bolaget och äger inga aktier men det är uppenbart för de flesta att något drastiskt behöver göras. Viaplay flaggade i och med rapporten att allt från nyemission till försäljning av bolaget låg på bordet. Viaplay har satsat och köpt flera stora och dyra sporträttigheter. Kanske lite för mycket eller för dyrt. Vad Canal+ har för planer med sin ägarandel i bolaget återstår att se. Aktien kommer troligtvis att förbli ganska volatil framöver med tvära kast beroende på vilka nyheter som släpps.

Förväntningar på andra halvan av året

Marknadens reaktioner på rapporterna pekar på fortsatt oro för resten av året. Även när bolag rapporterat i linje med förväntningarna eller överträffat dem har aktiemarknaden ofta reagerat med att handla ned aktierna. Detta beror troligen på marknadens framåtblickande natur och dess tendens att söka efter potentiella orosmoln. Inte ens Investor gick upp dagen de rapporterade trots att rapporten i mina ögon var väldigt stark, bra tillväxt och resultat samt hög substanspremie. Aktien återhämtade sig trots allt något dagarna efter. Med största sannolikhet handlar det just om oron för framtiden och ett tuffare ekonomiskt klimat.

Bolagsrapporter

It- och managementbolaget Softronic som levererar konsulttjänster lämnade rapport i måndags. Rapporten var svagare än förväntat men reaktionerna blev bara måttliga. Flertalet konsultbolagsaktier har gått svagt på sistone. Softronics aktie har de senaste 3 månaderna backat nästan 25% och mycket av det som visades i rapporten var i mitt tycke redan inprisat i aktiekursen. Vad påverkar en akties kurs? En djupdykning i inprisade nyheter och faktorer

Investor som jag nämnt ovan lämnade i mitt tycke en bra rapport där det onoterade Patricia Industries fortsatt växer och levererar bra tillväxt. Jag tycker Investor är en bra grund som passar i de flesta portföljer. Lär dig mer om diversifiering, bolagsrisk och vad en ETF är - Investeringsstrategi del 1

Tele2-aktien rasade efter sin rapport med över 10%. Rapporten i sig kom till stor del in över förväntningarna men det fanns också en del negativa aspekter, exempelvis tillväxt och ökade kostnader framgent. Samtidigt menar bolaget att andra halvan av året resultatmässigt kommer bli bättre än första halvan. Aktien har gått ned kraftigt på senare tid och den ytterligare nedgången på rapporten tycker jag var något överdriven. Tele2 har varit en stabil utdelningsaktie historiskt och jag tror den fortsatt kommer kunna leverera bra utdelningar och förhoppningsvis också tillväxt. Hur 5G, AI, ML och digitalisering förvandlar telekombranschen 2023 - Från snabbare surf till smarta nätverk

Atlas Copco levererade en ganska stabil rapport. Aktien handlades ned något och även här handlar det nog till största del om framtida förväntningar på ett mer ansträngt makroekonomiskt klimat den närmsta tiden.

Sandviks rapport kom in över förväntningarna och jag gillade rapporten. Marknaden var mer tveksam och aktien har backat något efter rapporten.

Verkstadsbolaget SKF har rapporterat även dem. Rapporten var över förväntningarna och i mitt tycke en stark rapport. Efter en initial nedgång har aktien gått upp något i kölvattnet av rapporten.

Svenska Handelsbanken var sist ut av storbankerna att rapportera. Generellt sätt var rapporten ganska bra tycker jag och över analytikernas förväntan, dock inte lika stark som några av de andra storbankernas rapporter. Aktien har handlats ned något efter rapporten. Det är till stor del räntenettot som drivit upp bankernas vinster. Bankernas räntenetto är skillnaden mellan den ränta som banken får in på sina utlåningar, exempelvis genom att låna ut pengar till kunder i form av lån och krediter, och den ränta som banken betalar på sina inlåningar, som exempelvis sparande från kunder. Om den ränta som banken tar in är högre än den ränta som betalas ut, genererar banken ett positivt räntenetto.

Intrum lämnade rapport igår och det blev en volatil historia. Initialt handlades aktien ned 16% men återhämtade sig redan efter en timme till +-0%. Intrum har haft ett tungt år och summerar en nedgång på över 60% det senaste året. Nettoresultatet kom in långt under förväntan och bolaget beslutade redan nu att slopa utdelningen för 2024. Det är förmodligen ett klokt beslut. Personligen har jag inget större innehav men har handlat på mig en del under året just för utdelningarna men även då jag på sikt ser potential att bolaget återhämtar sig. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra med innehavet, jag tror trots allt att bolaget kommer klara sig igenom det tuffa ekonomiska klimatet vi har. Jag får ta och fundera lite innan jag tar något beslut om att eventuellt sälja innehavet.

NCAB handlades även den ned på sin rapport. Som mest var den ned cirka 20% men har återhämtat sig något hittills under dagen. Ganska extremt nedställ på rapporten tycker jag. Rapporten var något under en del analytikers förväntan och man flaggar som de flesta andra bolag för att andra halvan av året kan bli lite tuffare. Jag ser ingen anledning till någon större oro då jag har längre tidsperspektiv på de flesta av mina innehav än ett kvartal eller ett år.

Portföljuppdatering

Endast ett litet köp har gjorts i veckan. Jag köpte några fler aktier i Troax för utdelningar som trillat in på depån. Jag avvaktar och smälter rapporterna i lugn och ro innan jag bestämmer mig för att eventuellt göra några större portföljförändringar.*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg