måndag 26 juni 2023

Investor AB - Ett långsiktigt och aktivt investeringsbolag med starka innehav och utdelningar

Investmentbolaget Investor är en bra bas för de flesta portföljtyper

I dagens inlägg tittar jag lite närmare på Investor AB, ett av de ledande företagen på svenska börsen. Dess betydelse i den globala investeringsvärlden, historia, innehav, utdelningshistorik och andra intressanta aspekter som kan vara värdefulla för investerare att känna till om bolaget. 

Personligen tycker jag Investor är ett bolag som passar i de flesta typer av aktieportföljer och investeringsstrategier. Den historiska avkastningen för investerare har var väldigt hög. 

Läs inlägget för att lära dig mer om detta stora svenska investmentbolag.


Innehåller annonslänkar till Levler

Starka innehav och hög historisk totalavkastning


Historia

Investor AB är en av Nordens äldsta och mest etablerade investeringsbolag och har en historia som sträcker sig över mer än 100 år. Bolaget grundades 1916 av familjen Wallenberg i Sverige och har sedan dess spelat en viktig roll i att bygga upp och utveckla företag över olika branscher och geografiska områden.

Affärsmodellen

Investor AB:s strategi är att vara en aktiv och långsiktig ägare i företag. Istället för att snabbt köpa och sälja aktier, strävar Investor AB efter att skapa värde genom att investera i företag på lång sikt och aktivt delta i deras utveckling. Detta gör dem till en pålitlig partner och investerare för företag i olika skeden av sin tillväxt.

Investors affärsmodell


Investors andel av noterade innehav

Noterade innehav


Investor AB:s portfölj består av ett brett spektrum av företag inom olika branscher och geografiska områden. De är aktivt involverade i företag som är verksamma inom sektorer som industri, hälsovård, teknologi, finans och mer. Bland deras välkända innehav finns företag som ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson och SEB, för att nämna några.

Onoterade innehav

Förutom sina noterade innehav har Investor AB också ett antal onoterade innehav som de äger genom sin division Patricia Industries. Dessa innehav är främst verksamma inom hälsovård, teknologi och industri.

Mölnlycke: Ett globalt ledande företag inom medicinska lösningar för sårbehandling, kirurgi och infektionsprevention. Mölnlycke har en stark marknadsposition och ett brett produktutbud som bidrar till bättre patientresultat och lägre vårdkostnader.

Permobil: Ett globalt ledande företag inom avancerade rehabiliteringsprodukter, främst eldrivna rullstolar. Permobil har en stark innovationskultur och ett fokus på att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt rörlighet.

Piab: Ett globalt ledande företag inom vakuumteknik för industriella automationstillämpningar. Piab erbjuder smarta och energieffektiva lösningar för att hantera och flytta material i olika processer.

Advanced Instruments: Ett globalt ledande företag inom specialiserade instrument för klinisk och analytisk laboratoriediagnostik. Advanced Instruments erbjuder unika lösningar för att mäta osmolalitet, fryspunkt och andra parametrar som är viktiga för patientvård och kvalitetskontroll.

innehav av patricia industries
Sarnova: Ett ledande företag inom akutvård och specialiserad vård i USA. Sarnova distribuerar medicinska produkter och utrustning till sjukhus, ambulanser, akutmottagningar och andra vårdgivare.

Dessa är bara några exempel på de onoterade innehaven som Investor AB har. Företagen har en stark marknadsposition, ett högt kundvärde och en god tillväxtmöjlighet. Investor AB stödjer företagen genom att bidra med kapital, kompetens och nätverk för att främja deras utveckling.

Investor AB har också investeringar i EQT, ett globalt ledande alternativt investeringsföretag med fokus på hållbara investeringar i högkvalitativa bolag. EQT har en stark historik av att skapa värde genom att accelerera tillväxt och driva transformation i sina portföljbolag.

investors affärsområdenInvestors utdelningshistorik

Utdelningar


För investerare som är intresserade av att få utdelningar är Investor AB också en attraktiv aktör. Bolaget har en lång historia av att ge utdelningar till sina aktieägare och har en politik som innebär att de strävar efter att dela ut minst 50 procent av nettovinsten varje år. Stadigt stigande utdelningar är också något bolaget prioriterar. Direktavkastningen är i dagsläget relativt låg, endast 2,1%. Men man ska också beakta kursutvecklingen som varit betydligt bättre än index de senaste åren.

Investors aktieutveckling

Stark finansiell ställning och långsiktig strategi

Utöver sina innehav och utdelningar har Investor AB också en stark finansiell ställning och en stabil långsiktig strategi. Detta är viktigt för investerare att notera eftersom det ger en grund för förtroende och stabilitet när man överväger att investera i företaget.

Min inställning till InvestorInvestors förvaltningskostnad 2022Personligen tycker jag att Investor är en bra grund att ha i de flesta portföljer och passar många investerare. Jag äger den själv då jag får en bred exponering med bra diversifiering. Investor handlas oftast till substansrabatt, det vill säga värdet på deras innehav överstiger börsvärdet för Investor. Många av Investors bolag är noterade på börsen men du får du även exponering mot deras onoterade innehav, där mycket av tillväxtpotentialen finns, genom att äga aktien. Förvaltningskostnaden för att äga Investor är dessutom låg, ofta lägre än en indexfond. För 2022 låg förvaltningskostnaden på 0,09%.

Arbitrage


Investor har både noterade A- och B-aktier. Ibland uppstår viss prisskillnad på de båda aktieslagen. Det finns då möjlighet att göra arbitragevinst genom att sälja den dyrare aktien och köpa den billigare. Den enda skillnaden på A- och B-aktier är rösträtten. Rimligtvis köper man den som kostar minst. Du kan läsa mer om de olika aktieslagen här: De olika aktieslagen - A-, B-, C-, D- och preferensaktier.

Som med alla investeringar är det viktigt att noggrant undersöka och analysera Investor AB och deras innehav innan man tar beslut om att investera. Förståelse av företagets historik, strategi och finansiella ställning är viktigt för att fatta välgrundade beslut, Ta välgrundade investeringsbeslut - Lär dig göra fundamental aktieanalys. Dessutom är det alltid klokt att överväga sin egen investeringsstrategi, risktolerans och målsättningar innan man investerar i ett specifikt företag. Det enda vi känner till är historiken, hur framtiden för bolaget blir kan vi bara spekulera i.

Handla aktier på Nasdaq Stockholm med gratis courtage

Investor handlas courtagefritt hos Levler fram tills den 31 mars 2025, liksom alla andra aktier på Nasdaq Stockholm (undantaget First North). Det kostar inget att öppna ett konto hos Levler.

Har du inte testat Levlers plattform ännu? Öppna ett konto på plattformen och se vad du tycker om den. Jag har skrivit ett inlägg om investeringsplattformen du kan läsa här: Gratis courtage - Levler sätter press på övriga aktie- och fondplattformar med courtagefri aktiehandel

Öpnna ett konto hos Levler här gratis och enkelt med Bank-ID https://levler.se/app/auth/signin

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg