tisdag 4 april 2023

Troax Group AB - Ett bolag med säkerhetstänk

Analys och historik av Troax

Idag skriver och analyserar jag ett annat företag som jag har en liten position av i portföljen - Troax. 

Troax är ett svenskt företag som specialiserat sig på att erbjuda högkvalitativa säkerhetslösningar för industrier och lager. De tillverkar och säljer produkter som stängsel, nät, grindar och andra säkerhetsprodukter för att skydda människor och egendom från farliga situationer på arbetsplatsen. 

I inlägget berättar jag mer om bolaget och aktiens historiska utveckling samt ger min analys på framtiden.


Innehåller annonslänkar till Nordnet och Avanza

Troax Group AB - Därför äger jag aktier i bolaget


Varför Troax

Varför har jag då Troax i portföljen och varför bara en liten position? För det första, företaget har haft en stadig tillväxt under de senaste åren. Deras produktportfölj är efterfrågad på marknaden och de har en stark närvaro internationellt. Dessutom har de visat sig vara innovativa och har investerat i forskning och utveckling för att fortsätta förbättra sina produkter och möta kundernas behov. Har du jobbat på en industri är chansen ganska hög att du stött på Troax säkerhetslösningar runt maskiner och robotar. Min position är fortfarande liten på grund av att jag hoppas kunna köpa aktien till ett lägre pris än idag, allt annat lika. Jag tycker aktien är något dyr i dagens klimat med de osäkerheter som finns men det behöver inte betyda att aktien kommer bli billigare än vad den är.

Troax historiska omsättning och vinst

Tillväxtbolag

Troax hamnar under samma kategori som bland annat NCAB och Bufab i portföljen. Jag har tidigare skrivit lite kort om båda dessa bolag. Det vill säga bolag som jag tror har goda tillväxtmöjligheter, ger utdelning, men där priset på aktien är ganska dyrt. I dagsläget har Troax en direktavkastning på cirka 1,6%. Av dessa anledningar gör jag små ökningar i bolagen vid tillfällen när börsen går generellt svagt. 

Vill du lära dig mer om utdelningar och vad direktavkastning innebär har jag tidigare skrivit ett inlägg på ämnet: Lär dig mer om utdelningsaktier och vad direktavkastning innebär - Investeringsstrategi del 3.

Troax fundamentalt

Framtid med fler maskiner och robotar

Jag tror inte att robotar och maskiner är något vi kommer att se mindre av i framtiden. Dessa behöver ofta skydd för att undvika att personer fastnar eller kläms i maskinerna och det är detta Troax bland annat erbjuder produkter för. Jag tror inte heller att säkerhetsprioritering för personal på bland annat industriarbetsplatser kommer att minska framöver. I Sverige är säkerhet redan en hög prioritering, men det finns gott om andra länder där säkerheten är betydligt sämre i dagsläget.

Potentiella risker

Det finns naturligtvis risker att tänka på om man överväger en investering i Troax. En av de främsta riskerna är att marknaden för säkerhetsprodukter är ganska konkurrensutsatt. Det finns andra företag som också erbjuder liknande produkter och tjänster, vilket kan göra det svårt för Troax att stå ut på marknaden.


En annan risk att tänka på är att företaget är beroende av att deras kunder fortsätter att ha behov av säkerhetslösningar. Om efterfrågan minskar på grund av en ekonomisk nedgång eller andra faktorer, kan det påverka Troax försäljning negativt.

Troax historiska aktieutveckling

Sammanfattningsvis 

Det finns som vanligt många risker att tänka på. Men enligt mig kan ett företag som Troax,  med en stark produktportfölj och en stadig tillväxttakt, förhoppningsvis fortsätta växa. Jag tror företaget kommer att fortsätta att vara en viktig aktör på marknaden för säkerhetslösningar och att de har god potential att generera avkastning på lång sikt. Men som med alla investeringar är det viktigt att göra sin egen analys och bedöma risker och potential. Du kan läsa mitt inlägg om hur man kan göra en fundamental analys och vad nyckeltalen betyder här: Ta välgrundade investeringsbeslut - Lär dig göra fundamental aktieanalys. All data och diagram i inlägget har jag hämtat från Börsdata.


Vill du läsa mer om Troax, eller handla aktien kan du göra det hos Avanza och Nordnet:

https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16384010-troax-group

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/551073/troax-group

Använd Avanza eller Nordnets investeringsplattform

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg