söndag 16 juli 2023

Hur 5G, AI, ML och digitalisering förvandlar telekombranschen 2023 - Från snabbare surf till smarta nätverk

Hur 5G, AI, ML och digitalisering förvandlar telekombranschen 2023

Telekombranschen är en av de mest dynamiska och innovativa branscherna i världen. Den påverkas ständigt av nya teknologier, kundbeteenden och marknadsförutsättningar. I det här inlägget tittar jag på några av de viktigaste trenderna som förmodligen kommer att forma telekombranschen under 2023 och framåt, nämligen 5G, AI, ML och digitalisering. 

Dessa trender skapar både utmaningar och möjligheter för telekomföretagen som måste anpassa sig till nya marknadsförhållanden och kundbehov.

Digitaliseringen och dess påverkan på telekombolagen


5G – mer än bara snabbare surf

5G är den femte generationens mobilnätverk som utlovar betydligt högre hastigheter, lägre fördröjning och större kapacitet än dagens 4G-nätverk. Men 5G är mer än bara snabbare surf, det är en nyckelteknologi som möjliggör en rad nya användningsområden och affärsmöjligheter inom telekombranschen och andra sektorer.

Till exempel kan 5G stödja uppkopplade enheter inom Internet of Things (IoT), som smarta hem, smarta städer, smarta fabriker och smarta fordon. 5G kan också möjliggöra nya former av underhållning, såsom virtual reality (VR), augmented reality (AR) och cloud gaming. Dessutom kan 5G bidra till att förbättra samhällsservice, såsom hälso- och sjukvård, utbildning och säkerhet.

För att kunna leverera 5G-tjänster krävs dock stora investeringar i infrastruktur, såsom basstationer, antenner, fiberkablar och datacenter. Det krävs också nya affärsmodeller och samarbeten mellan olika aktörer i telekombranschen och andra branscher. Därför är det viktigt att telekombolagen har en tydlig strategi för hur de ska positionera sig på 5G-marknaden och skapa värde för sina kunder.

AI och ML – smartare nätverk och tjänster

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är två relaterade teknologier som använder algoritmer för att analysera data och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. AI och ML har stor potential att förbättra telekombranschens effektivitet, kvalitet och innovation.

Till exempel kan AI och ML användas för att automatisera nätverksdrift, underhåll och optimering, vilket kan minska kostnader, öka tillförlitligheten och anpassa sig till förändrade trafikmönster. AI och ML kan också användas för att förbättra kundservice, såsom chatbots, röstassistenter och personliga rekommendationer, vilket kan öka kundnöjdheten, lojaliteten och intäkterna. Dessutom kan AI och ML användas för att skapa nya tjänster, såsom prediktiv analys, proaktiv support och anpassad marknadsföring, vilket kan skapa konkurrensfördelar och differentiering.

För att kunna utnyttja AI och ML krävs dock stora mängder data, vilket ställer höga krav på datainsamling, lagring, bearbetning och säkerhet. Det krävs också kompetenta medarbetare som kan utveckla, implementera och övervaka AI- och ML-lösningar. Därför är det viktigt att telekomföretagen har en tydlig vision för hur de ska använda AI och ML i sina verksamheter och tjänster.

Digitalisering – nya kundbehov och affärsmöjligheter

Digitalisering är en övergripande trend som innebär att allt fler processer, produkter och tjänster blir digitala, vilket påverkar både telekombranschen och dess kunder. Digitalisering skapar nya kundbehov och affärsmöjligheter, men också nya utmaningar och konkurrenter.

Till exempel har pandemin accelererat digitaliseringen av arbetslivet, vilket har ökat efterfrågan på mobila och flexibla lösningar, såsom mobila växlar, video-tjänster och molntjänster. Detta har gynnat telekomföretagen som kan erbjuda dessa lösningar, men också skapat nya konkurrenter från andra branscher, såsom IT-företag, plattformsföretag och nischade aktörer.

Digitaliseringen har också förändrat konsumenternas beteenden och förväntningar, vilket har ökat kraven på smidiga och personliga digitala kundupplevelser. Detta har utmanat telekomföretagen som traditionellt har haft fysiska kontaktpunkter med sina kunder, såsom butiker eller supportagenter. Därför har många telekomföretag satsat på att digitalisera sina affärsmodeller och erbjuda zero-touch-nätverk, vilket innebär att kunderna kan hantera sina tjänster helt digitalt och självständigt.

hur kommer teknologin att se ut om 40 år?

Sammanfattning

Telekombranschen är i ständig förändring och utveckling, det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och innovationerna. I det här inlägget har jag tittat på några av de viktigaste trenderna som med stor sannolikhet kommer att forma telekombranschen under 2023 och framåt, nämligen 5G, AI och ML och digitalisering. Dessa trender skapar både utmaningar och möjligheter för telekomföretagen som måste anpassa sig till nya marknadsförhållanden och kundbehov. För att lyckas i denna dynamiska bransch krävs det att telekomföretagen har en tydlig strategi, en stark innovationskraft och ett högt kundfokus.

I Sverige ägs tele- och fibernätverken till stor del av Telia och Tele2 som är listade på stockholmsbörsen. Även Telenor driver ett eget mobilnät i Sverige och är listade på den norska börsen. Det finns också mindre aktörer som framför allt äger och driver telenät på lokal nivå. Sedan har vi en stor mängd nischade telekombolag som säljer teletjänster. Jag tror att ny teknik som AI, 5G, ML kommer att driva på den tekniska utvecklingen ännu snabbare framöver. Vi kan nog idag knappt föreställa oss vilken teknik som finns tillgänglig 40 år framåt i tiden. Blickar vi tillbaks 40 år så fanns varken mobiltelefoner eller internet tillgängligt för allmänheten. Vilka som blir vinnare och förlorare får framtiden utvisa. I min portfölj har jag i alla fall positionerat mig mot telekomsektorn genom mina aktieinnehav i Tele2 och Ericsson. Ericsson som utvecklar utrustningen till infrastrukturen och tele2 som säljer telekomtjänsterna över sitt nät. Jag har också viss exponering mot telekombolaget Tre genom mitt innehav i Investor. Investor har en ägarandel på 40% i Tre. Jag hoppas såklart att dessa bolag kommer kunna dra nytta av trenderna och framtida marknadsförhållanden. Ett annat sätt att exponera sig mot trenderna jag nämnt är såklart de amerikanska "tech-jättarna" men i dagens inlägg har jag fokuserat på svenska marknadens telekombolag.

Vill du läsa mer om de svenska telekomjättarna Telia, Tele2 och deras utmaningar samt dåliga börsutveckling kan du göra det här: Varför går Telia och Tele2 aktier så dåligt på börsen? - Utmaningar och problemen

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg