tisdag 5 september 2023

Kurskollaps i biotech-bolaget Synact Pharmas aktie - Högriskinvesteringar i en bransch där få bolag når hela vägen

Kurskollapsen i biotech-bolaget Synact Pharma
Biotech-bolag är ökända för att vara högriskinvesteringar. Något Synact Pharmas investerare fick uppleva igår då kursen kollapsade efter redovisat studieresultat.

Synact Pharma top line-data från den 12 veckor långa kliniska studien EXPAND fas 2b med patienter med svår aktiv nydiagnostiserad reumatoid artrit. Studien uppnådde inte sitt primära effektmått med en statistiskt högre andel avseende en 20 % förbättring, enligt American College of Rheumatologys måttskala (ACR20,) jämfört med placebo efter 12 veckor.

De få biotech-bolag som lyckas ta sin produkt till marknad eller blir uppköpta ger oftast bra avkastning till sina investerare. Men dessvärre är det ganska få som lyckas gå hela vägen.

Biotech-bolag är en högriskinvestering där få av bolagen går hela vägen

Biotech-branschen är ofta brutal. I de senare studiefaserna är det en ganska vanlig företeelse att allt tolkas svart eller vitt, det vill säga antingen funkar läkemedlet tillräckligt bra eller gör det inte. För svenska biotech bolag har det blivit flertalet floppar de senaste åren.

Det tar många år, hundratals miljoner eller flera miljarder att utveckla nya läkemedel. Alla dessa studiefaser och säkerhetstester finansieras ofta genom nyemissioner. Endast ett fåtal av biotech-bolagen lyckas gå hela vägen med sina läkemedel, de flesta blir det ingenting av. Detta medför den väldigt höga risken att investera i branschen.

Jag ska dock betona att de få som faktiskt lyckas gå hela vägen, eller blir uppköpta av ett större läkemedelsbolag längs vägen kan ge en väldigt bra avkastning på investeringen.

Synact Pharma

SynAct Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedel för att behandla inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi som bygger på att aktivera melanokortinsystemet, ett system i kroppen som kan hjälpa till att lösa inflammation utan att hämma immunsystemet. SynAct Pharmas främsta läkemedelskandidat är Resomelagon (AP1189).

Resomelagon (AP1189) uppfyllde inte det primära effektmåttet

Synact Pharmas Resomelagon (AP1189) fas 2b uppfyllde inte det primära effektmåttet den 4 september 2023

Aktiekursen svarade med en total kollaps

Med cirka 1500 ägare hos Nordnet och cirka 14000 hos Avanza rasade Synact Pharma aktien med nästan 90% under gårdagen. Synact Pharmas börsvärde låg inför måndagen på nästan 4 miljarder, men efter gårdagens slut uppgick till blott en halv miljard. Det är tragiskt för alla som varit investerade i bolaget såklart, men det är inte helt ovanligt att sådant här inträffar i Biotech-bolag. Jag har själv ägt biotech-bolag tidigare, men med åren har jag insett att dessa "investeringar" mer kan liknas vid gambling. Oddsen är dessutom ofta dåliga.

kurskollaps i Synact Pharmas aktie, backade nästan 90% på en dag

Det fanns kanske vissa varningstecken för studien och läkemedlet Resomelagon (AP1189)

Mina biotech-kunskaper och förståelse för Synact Pharmas studier är begränsade. Men om jag förstår det rätt så fanns det varningstecken redan efter fas 2a studien. Det fanns de som påpekade potentiella brister redan då, men investerare i bolaget tycks ha ignorerat detta och hyllade istället studieresultatet den 30 november 2021. Vad jag förstår så var det just den avsaknade statistika signifikansen som då visades som också var problemet i fas 2b studien. Synact Pharma menade då att att skillnaden mellan den aktiva gruppen och de som fick placebo troligen berodde på högre ursprunglig CDAI och inflammation i gruppen som behandlades. Detta var en randomiserad studie och borde kanske tagits med större oro då det skulle kunna bero på andra orsaker?

Synact Pharmas Resomelagon (AP1189) fas 2a når primär endpoint 30 november 2021

Friskt vågat hälften vunnet?

DNB (Den Norske Bank) köprekade aktien så sent som den 30:e augusti och satte en riktkurs på 170 kr. Det verkar inte som att deras analys gick i uppfyllelse och jag tycker man ska ta de flesta köp- och säljrekar samt riktkurser med en ganska stor nypa salt.

Den Norske Bank sätter köprek på Synact Pharma med riktkurs 170 kronor

Synact Pharmas framtid

Jag är inte tillräckligt insatt i bolaget för kunna dra några slutsatser om bolagets framtid efter gårdagens studiebesked, jag äger heller inga aktier i bolaget eller något annat biotech-bolag. Men det ser ut som den ekonomiska situationen är ansträngd. Kvartalsrapporten för det andra kvartalet visar ett nettoresultat på -43,5 miljoner, kassaflöde -34,7 miljoner och en kassa på endast 44,4 miljoner. Jag vet dock inte om det finns någon pågående nyemission eller andra pengar undanstoppade.

Kontentan

Biotech-branschen är extremt svår att förutspå och innebär en väldigt hög risk om man väljer att investera i denna typ av bolag. Ingenting jag rekommenderar eller förespråkar. 

Investerare kan ha svårt att ta till sig kritiska åsikter om bolag de äger aktier i. Detta beror på att investerare ofta är partiska och vill tro att de har gjort rätt val. Därför är det viktigt att lyssna på personer som har en annan åsikt, även om det kan vara svårt att acceptera kritiken. Genom att analysera de kritiska rösternas åsikter kan investerare få en mer nyanserad bild av bolaget och fatta mer välgrundade beslut.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg