söndag 17 september 2023

Investeringar på utländska marknader för diversifiering av portföljen - Risker och avgifter du bör ha koll på

Genom att investera i aktier på utländska marknader kan du uppnå bra diversifiering men det finns vissa risker och saker att tänka på
Att investera i aktier på utländska marknader kan vara ett bra sätt att diversifiera sin portfölj, öka exponering mot tillväxtmarknader och dra nytta av globala trender. 

Men det finns också vissa risker, utmaningar och avgifter relaterade till aktieinvesteringar på utländska börser som du bör vara medveten om innan du investerar.

I det här inlägget går jag igenom några av de viktiga faktorerna som du bör ha koll på när du investerar i aktier eller fonder på en börs utanför Sverige.

Vad du bör tänka på innan du investerar i aktier på utländska marknader

Det finns en del risker och saker man bör känna till innan man tar klivet och investerar i aktier på utländska börser. Nedan följer några av de mest betydande sakerna man bör känna till om investeringar på utländska marknader.

Valutarisk

En av de största riskerna med att investera i utländska marknader är valutarisk. Det innebär att växelkursförändringar mellan den svenska kronan och investeringsvalutan kan påverka din avkastning. Om den utländska valutan stärks mot den svenska kronan, så ökar värdet på din investering i kronor. Men om den utländska valutan försvagas, så minskar värdet på din investering i svenska kronor räknat.

Det finns olika sätt att hantera valutarisk, till exempel genom att använda sig av valutaterminer, valutaoptioner eller valutahedgefonder. Dessa är finansiella instrument som låter dig låsa in en viss växelkurs eller skydda dig mot negativa rörelser. Men de har också en kostnad och kan minska din potentiella avkastning.

Avgifter

Det tillkommer ofta en del extra avgifter när du handlar utländska aktier. Avgifterna kan variera beroende på vilken aktiemäklare du använder så det kan vara värt att jämföra olika mäklares avgifter innan du gör din investering. Några vanliga avgifter som kan uppstå vid handel med aktier på utländska marknader är:

 • Courtage: Den vanligaste avgiften vid handel med utländska aktier är courtage. Courtage är en avgift som aktiemäklaren tar ut för att utföra din order. Courtaget varierar mellan olika aktiemäklare och beror bland annat på aktiens värde och hur stor order du gör.
 • Valutaväxlingsavgift: Om du investerar i utländska aktier måste du växla dina svenska kronor till den valuta som aktien är noterad i. Aktiemäklaren tar vanligtvis ut en avgift för valutaväxlingen.
 • Källskatt: När du får utdelning från en utländsk aktie måste du betala källskatt till det land där aktien är noterad. Hur stor källskatten är varierar från land till land. Har du aktierna på ett ISK-konto måste du själv ansöka för att få tillbaks denna skatt, men om du har aktierna på en kapitalförsäkring står din bank som ägare av aktierna och banken kräver då oftast automatiskt tillbaks denna källskatt åt dig.
 • Övriga avgifter: I vissa fall kan det tillkomma ytterligare avgifter vid investeringar i utländska aktier. Exempelvis administrativa avgifter för innehav av utländska depåbevis eller utländsk depå.

Skatteregler

Olika länder har olika skatteregler för utländska investerare, till exempel när det gäller källskatt, kapitalvinstskatt och dubbelbeskattning

Källskatt är den skatt som dras av från dina utdelningar eller ränteintäkter innan de betalas ut till dig. 

Kapitalvinstskatt är den skatt som du betalar när du säljer dina investeringar med vinst. 

Dubbelbeskattning är när du betalar skatt både i det utländska landet och i hemlandet för samma inkomst. Dubbelbeskattning kan ske om du investerar i ett land som Sverige inte har skatteavtal med.

Du bör undersöka vad som gäller för det investeringskonto du använder dig av och det land som du vill investera i och hur det påverkar din totala skattebörda. Är du osäker på vad som gäller kan det vara en god idé att kolla med skatteverket eller din aktiemäklare.

Politisk och ekonomisk stabilitet

En annan faktor som du bör tänka på när du investerar i utländska marknader är politisk och ekonomisk stabilitet. Olika länder har olika grad av politisk och ekonomisk stabilitet, vilket kan påverka deras tillväxt, inflation, räntor, valutakurser och lagstiftning. Politisk och ekonomisk instabilitet kan leda till ökad volatilitet, osäkerhet och risk på marknaden.

Du bör därför göra en grundlig analys av det land som du vill investera i och följa med i nyhetsflödet om eventuella förändringar eller händelser som kan påverka marknadsläget. Du bör också sprida dina investeringar över flera länder och regioner för att minska din exponering mot ett enskilt land eller område.

Kulturella och juridiska skillnader

Till sist bör du också observera att utländska marknader kan ha kulturella och juridiska skillnader än vi har i Sverige. Olika länder har olika kulturer, normer, värderingar och beteenden som kan påverka hur bolag och konsumenter agerar och reagerar på marknaden. Olika länder har också olika juridiska system, regler, standarder och praxis som kan påverka hur bolag och investerare behandlas och skyddas på marknaden.

Det kan vara bra att försöka förstå den kulturella och juridiska kontexten i det land som du vill investera i och hur det skiljer sig från Sverige. Du bör också vara medveten om eventuella etiska eller moraliska frågor som kan uppstå när du investerar i ett visst land eller bolag.

Slutsats

Att investera i utländska marknader kan vara ett spännande och lönsamt sätt att bredda sin portfölj och ta del av globala möjligheter. Men det kräver också att du är väl förberedd och informerad om de risker och utmaningar som du kan stöta på. Genom att tänka på de faktorer jag nämnt i inlägget, kan du göra mer medvetna och smarta val när du investerar i aktier och fonder på utländska marknadsplatser.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

2 kommentarer:

 1. Men i dagsläget med den absurt låga kronkursen är det väl svårt att motivera investeringar utomlands?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Personligen är jag av åsikten att den svenska kronan är något undervärderad och jag tror den kan komma att återhämta sig något framöver. Men det skulle ju också kunna bli så att den fortsätter försvagas. Samtidigt bör man kanske inte helt utesluta utländska marknader på grund av den svaga kronkursen. Det finns ju andra faktorer som kan ha betydligt större påverkan på en investering än valutan.

   Radera

Populära inlägg