fredag 10 februari 2023

Veckorapport för vecka 6 - Neobo börsnoteras - 10/2 - 2023

Sedan förra veckans rapport har marknaden surnat till igen. Glädjeskuttet efter amerikanskacentralbankens räntebesked följdes upp av den amerikanska jobbrapporten. Den visade på en fortsatt stark arbetsmarknad. Man kan ju då undra varför en stark jobbmarknad och låg arbetslöshet är negativt. 


Innehåller annonslänkar till Nordnet och Avanza*

Anledningen till att marknaden ser detta som negativt beror på att en stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet försvårar att få bukt på inflationen. Inflationen som i sin tur bekämpas med högre räntor. 

Marknaden ser därför detta som en risk att räntorna höjs mer och/eller kommer ligga på högre nivåer en längre tid. Arbetsmarknadsrapporten är en indikator som amerikanska centralbanken tittar på och tar i beaktning i sina räntebeskedsbeslut, dock inte den enda. Även i Sverige höjdes räntan med 0,5% igår och riksbankschefen var hökaktig. Räntebanan höjdes något och han flaggade för fler räntehöjningar. Han nämnde även restriktiva åtgärder för att stärka svenska kronan genom att sälja statsobligationer. Detta innebär att penningmängden minskar och således stärker värdet på kronan. Den svaga kronan har även den spelat en bidragande roll till inflationen i Sverige.

Rapportperioden fortgår och för portföljens del har jag följande att rapportera:

Svenska Handelsbanken A: Föreslår en ordinarie utdelning på 5,5 kronor och en extra utdelning på 2,5 kronor per aktie. En höjning på den ordinarie utdelningen med 10%.

Bufab AB: Föreslår en utdelning på 4,75 kronor per aktie. En höjning med drygt 26%.

Troax Group AB: Föreslår en utdelning på 0,32 euro per aktie, en höjning med drygt 6,5%.


Idag har fastighetsbolaget Neobo som legat vilande i portföljen noterats på First North. Aktien handlas i skrivande stund runt 18 kronor per aktie. Aktien är en avknoppning från SBB som ägare av SBB fick utdelat. Fastighetsbeståndet består till största del av bostadsfastigheter men har även några samhällsfastigheter. Baserat på 145 miljoner aktier ger detta ett blygsamt börsvärde på ca 2,6 miljarder. Substansvärdet på fastigheterna är beräknade till 15 miljarder och belåningen bör ligga strax under 50%. Detta ger en ganska rejäl rabatt. Marknaden för fastigheter är dock iskall i dagsläget. Nybyggnationer kommer förmodligen avstanna nästan helt under året på grund av ränteläge och osäkerhet. Med ett minskat utbud av nybyggnationer och en efterfråga som som består eller kanske rent av ökar kan det finnas risk att "bostadsbubblan" kommer bli än värre om några år. Huruvida det är ett bra läge att köpa aktier i fastighetsbranschen nu får var och en avgöra. Marknaden värderar den lågt men det betyder inte att den kan komma att värderas ännu lägre framöver. På lite sikt borde det finnas en del uppsida om man är tålmodig. Framtiden får helt enkelt visa vägen. Neobo planerar också att ha utdelning vilket gör att den passar in i min portföljstrategi. Fastighetsbranschen har dock fått lite för tung vikt i portföljen i och med denna notering, samt att fastighetsaktierna jag köpte in i höstas har gått upp en hel del. Fastighetsbranschen är dessutom för tillfället extremt volatil med tvära kast och det påverkar min portfölj oproportionerligt mycket. Jag får se hur jag löser detta framgent, kanske behöver jag lätta lite på något av innehaven när jag anser att det är ett bra läge att göra så.


Du kan hitta mer information om bolaget samt köpa/sälja aktien hos Nordnet: https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16177611-neobo-fastigheter eller Avanza: https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/117108/neobo-fastigheter.


*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg