söndag 21 januari 2024

Börs- och portföljsammanfattning för 2023 och mina förväntningar av 2024

Sammanfattning av börsen och portföljen under 2023 samt förväntningar på det kommande året och börsen 2024
Börsåret 2023 har inte varit nyhetsfattigt. Vi har bland annat kunnat läsa om bankkriser i USA, en inflation som legat på väldigt höga nivåer men vänt nedåt under årets gång, räntehöjningar, den svaga svenska kronan, krig och andra geopolitiska osäkerheter. 

De stora indexen världen över har trots allt generellt legat på plus under större delen av året. Så även svenska OMXSPI, med ett undantag under en kort period under hösten då utvecklingen låg strax under nollan.

Som vanligt har vissa av de beslut jag fattat under det gångna året visat sig vara bra och andra dåliga. När man spekulerar i framtiden får man ibland rätt och ibland fel, ingen kan någonsin påstå sig veta med 100% säkerhet hur framtiden ska utvecklas.

Jag har också beräknat det kommande årets förväntade utdelningar där osäkerheten inför dessa är ganska stor. Det här inlägget innehåller en liten sammanfattning av hur jag upplevt börsåret 2023, portföljens utveckling samt lite spekulationer och förväntningar om hur 2024 kan tänkas utvecklas.

Så här gick börsen och portföljen under 2023

OMXSPI-index utveckling under året 2023

Det breda svenska börsindexet OMXSPI inledde 2023 med ganska kraftiga uppgångar. Detta efter att 2022 haft en relativt dålig utveckling, men som under hösten inledde en återhämtning. Den initiala uppgången i början av 2023 kom emellertid av sig och den svenska börsen sjönk sakta men säkert tillbaks under större delen av året. Först i slutet av oktober kom ett positivare sentiment tillbaks och satte rejäl fart på börsutvecklingen där index steg med cirka 20% under årets avslutande månader och OMXSPI stängde strax under denna procent för helåret.

Min egna portfölj gick sämre än index - För stor fastighetsexponering i portföljen

Under hösten 2022 hade jag köpt på mig en hel del bygg- och fastighetsaktier. Jag trodde redan då att sektorn eventuellt var på väg att bottna och tillgångarna var relativt "billiga". Jag var nog långt ifrån den enda som tänkte i dessa banor då sektorn under hösten 2022 och inledningsvis under 2023 återhämtade sig rejält. Vissa av innehaven i min portfölj steg med nästan 100%, väldigt bra affärer med andra ord om........

Där och då borde jag givetvis sålt innehaven, men det är lätt när man så här i efterhand kan titta i backspegeln och reflektera. För halvvägs in i januari vände sentimentet för bygg- och fastighetssektorn igen. Efter uppgångarna i mina innehav inom sektorn hade de nu fått ganska stor vikt av den totala portföljen, för stor!

Aktiepriserna inom sektorn föll i många fall i en ganska rask takt och under en lång tid. De första halvåret under 2023 var det inte roligt att äga bygg- och fastighetsaktier. Jag tänkte dock länge att jag trots allt hade kommit in på bra prisnivåer under nedgångarna hösten 2022 och behöll således innehaven. Detta var ett misstag då flera bolag inom sektorn såg sina värderingar sjunka ännu lägre än de varit under hösten 2022. Alldeles för sent tog jag beslutet av sälja av och minska i vissa innehav inom sektorn för att åter få en bättre balans i portföljen. Detta misstag påverkade min portföljs utveckling jämfört med index under hela året där jag hamnat cirka 10% efter index utveckling.

Ett annat innehav som inte presterat speciellt bra under året är Cloetta. Aktien har inte haft någon bra utveckling och det har skrivits en del under året om att deras nya fabriksetablering kan komma att bli något försenad och innebära fördyrningar.

Min portfölj avslutade året med en uppgång på cirka 8% medan OMXSPI steg bortåt 19%.

Portföljen hade också vissa ljuspunkter

Även om nu portföljen präglats av en tyngd utveckling på grund av bygg- och fastighetssektorn fanns det vissa innehav som presterade över förväntan och klart starkare än index.

Norion Bank (tidigare Collector bank) var ett innehav jag plockade upp under året och visade i slutet av december en uppgång på över 40% sedan mitt inköp. Andra innehav som gick bra var bland annat Bufab, Lundbergs och även flera industrisektorsbolag. Jag lyckades även göra en del bra kortsiktigare affärer i Embracer-aktien.

Jag missade den amerikanska tech-rushen

I början av 2023 handlades flera stora tech-jättar till ganska låga priser relativt till hur de tidigare värderats. Jag var dock för feg för att plocka in dem i portföljen. AI-hetsen drev ganska snabbt upp tech-bolagen till tidigare nivåer igen. Jag som tyckt att värderingar snarare kommit ned på rimliga nivåer igen från att tidigare varit väldigt högt värderade och den dyra dollarn spelade också in i mitt beslut. Jag trodde en kronförstärkning låg runt hörnet, men kronan fortsatte försvagas under flera månader. Först under hösten såg kronan en viss vändande trend och stärktes mot flera valutor, så helt fel ute var jag kanske inte ändå.

Förväntningar och spekulationer för 2024

Inledningen av 2023 präglades av en syn att räntorna skulle fortsätta stiga för att mildra inflationen, det är inte samma förutsättningar såhär i inledningen av 2024. De flesta anser nog snarare att vi under året kommer se räntesänkningar. FED har bland annat gått ut med att de ser upp till tre räntesänkningar under 2024.

Om jag ska spekulera lite om hur 2024 kan tänkas utvecklas så tror jag, inte helt olikt 2024, att våren kan inledas lite svagt och osäkert. Det återstår en del frågetecken i hur ekonomin runt om i världen ser ut och när tillväxten eventuellt kan tänkas tillta eller om det blir en långtgående recession. Även inflationsutvecklingen lär spela en betydande roll under 2024 precis som den gjort under 2023.

Det råder flera krig runt om i världen och det finns givetvis risker att de intensifieras och drar in nya nationer i bråk och stridigheter, något jag inte hoppas men inte kan uteslutas.

En annan sak som kan och brukar ge en volatil börs är presidentvalet i USA som sker nu under 2024. Osäkerheten i vem som kan tänkas vinna brukar ge en del svallvågor på börsen, även om när valet väl är genomfört brukar lugna ned sig igen. Marknaden tycker inte om osäkerhet.

Förväntade utdelningar för 2024

Förväntade utdelningar under 2024

Utdelningsmässigt ser det av allt att döma ut som att 2024 blir ett betydligt svagare år än 2023. Detta beror till viss del på att SBB innehavet har sålts. SBB gav både höga utdelningar samt stora ränteutbetalningar från aktieutlåningsprogrammet den tid jag ägde innehavet under 2023. Vissa bolag har dessutom redan under 2023 aviserat om inställda utdelningar för 2024, exempelvis Intrum. Så sent som i veckan gav Peab också besked om en kraftig utdelningssänkning i kombination med en vinstvarning. Marknaden svarade med att handla ned aktien cirka 13%. Detta har jag beaktat när jag beräknat de förväntade utdelningarna för min portfölj under 2024.

Jag förväntar mig också vissa räntesänkningar under året, med detta i åtanke ser det ut som att utdelningarna totalt för 2024 kommer landa runt 46.000 kronor. Det råder trots allt stor osäkerhet och jag ser viss risk att även andra innehav kan komma att sänka eller slopa sina utdelningar i år på grund av rådande osäkerheter och potentiellt lägre intäkter.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg