lördag 14 oktober 2023

Rustas börsnotering kryper allt närmare - Är det värt att investera i lågprisvaruhuset?

är Rusta värd en investering inför börsnoteringen eller ska man avvakta
Den 19:e oktober kommer bli Rustas första handelsdag på Nasdaq Stockholm. Många investerare står nu inför valet och kvalet huruvida Rusta är värd en investering inför börsdebuten.

Det har inte varit speciellt många börsnoteringar under det senaste året, klimatet för börsnoteringar har varit svalt. Kanske kan Rusta vända denna trend om deras börsnoteringen blir lyckad.

Prisintervallet för aktien förväntas hamna i intervallet 43-50 kronor per aktie. Är Rusta värd en investering? I dagens inlägg ska jag titta på några positiva och negativa aspekter ur investeringssynpunkt samt mina egna åsikter om lågprisvaruhuset Rusta och noteringsplanerna.

Innehåller annonslänkar till Levler

Inför Rustas börsdebut - Investera eller Avstå


Om Rusta

Rusta har en betydande närvaro på den nordiska lågprisdetaljhandelsmarknaden med över 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nyligen meddelade bolaget sina planer på att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. 

Bolaget erbjuder ett brett sortiment av produkter inom heminredning, trädgård, fritid, skönhet och hälsa. Rustas koncept grundas på okomplicerade inköpsprocesser som undviker onödiga fördyrande mellanhänder, ett omfattande urval av produkter, höga volymer och smidig logistik. 

Rusta planerar för expansion och har visat tillväxt

Rustas nettoomsättning har de senaste fyra åren visat på en ganska bra tillväxt. 2022 omsatte Rusta nästan 10 miljarder kronor. Även bolagets resultat har förbättrats de senaste åren, med undantag för pandemiåret 2020. Rusta har en ambitiös expansionsstrategi, både i Sverige och internationellt där man planerar att öppna fler varuhus både på befintliga och nya marknader.

Erbjudande inkluderar upp till 45,5 miljoner befintliga aktier och kommer att bestå av befintliga aktier som säljs av nuvarande ägare, vilket innebär att inga nya pengar tillförs bolaget. Dessutom finns en övertilldelningsoption som motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier. De tillgängliga aktierna säljs bland annat av ägarfamiljerna Forsgren och Forssell. 

vilka ägare säljer aktier i Rusta inför börsnoteringen

Rusta kommer att noteras på Nasdaq Stockholm där prisintervallet förväntas hamna i intervallet 43-50 kronor per aktie, vilket ger en värdering på bolaget om 6,5-7,5 miljarder kronor. Noteringen på Nasdaq Stockholm innebär att aktien kommer gå att handla utan courtage på Levlers investeringsplattform tills den 31 mars 2025. Du kan gratis öppna ett ISK-konto hos Levler med bank-id här: https://levler.se/app/auth/signin eller läsa mer om Levler i mitt tidigare blogginlägg.

handla aktier på Nasdaq Stockholm utan courtage med Levler tills den 31 mars 2025

Hela Rustas 198 sidor långa noteringsprospekt hittar du här: https://investors.rusta.com/sv/borsnotering-2023/

Men är det värt att investera i Rusta? 

Positiva aspekter:

  • Rusta har en tydlig affärsidé som bygger på att erbjuda ett brett sortiment till låga priser. Bolaget har en lojal kundbas som uppskattar det breda och attraktiva sortimentet.
  • De har en stabil och lönsam verksamhet som har visat sig ha en ganska god motståndskraft i sämre tider och har dessutom ökat sina marknadsandelar i de länder där de är verksamma.
  • Rusta har också en ambitiös expansionsplan som innebär att öppna flera nya butiker per år. Bolaget ser även potential att etablera sig på nya marknader i Europa.
  • Bolaget har en erfaren och engagerad ledning.

Negativa aspekter:

  • Rusta är verksamt på en konkurrensutsatt marknad där det finns många andra aktörer som erbjuder liknande produkter. Bolaget kan påverkas negativt av prispress och förändrade konsumentpreferenser.
  • De är beroende av sina leverantörer, främst i Asien, för att kunna erbjuda ett attraktivt sortiment. Bolaget kan drabbas av störningar i leveranskedjan, högre inköpskostnader eller kvalitetsproblem.
  • Det är svårt att hitta historisk finansiell information om Rusta trots att bolaget funnits i över 40 år.
  • Kursintervallet för noteringen är brett.
  • Storägare säljer aktier under ett avsvalnande ekonomiska klimat.

Rustas utdelningspolicy

Bolagets styrelse har antagit en utdelningspolicy enligt vilken Rusta strävar efter att dela ut 30-50 procent av periodens resultat för varje räkenskapsår, med hänsyn tagen till Rustas finansiella ställning.

Så här går mina tankar om Rusta och börsnoteringen

Personligen relaterar jag oftast Rusta till ett varuhus med mycket "krims krams", produkter vars kvalitet man ibland kan ifrågasätta. Samtidigt är det ett varuhus där man hittar det mesta, ett stort och varierande utbud. Jag handlar sällan själv på Rusta men uppenbarligen är det många andra som gör det. Det går ju trots allt ganska bra för bolaget. 

Jag tycker det är lite oroande att storägare väljer att sälja sina aktier nu efter att föregående år visat stor tillväxt och det idag rådande ekonomiska klimatet. Kursintervallet är väldigt brett, något som jag inte gillar. Jag är också oroad över den höga konkurrensen som råder på marknaden, inte minst från online-handel. Jag tycker Rusta ligger efter i online-satsningen, synligheten för online-försäljning är förmodligen ett område som skulle kunna förbättras.

Höga räntor som i sin tur kan leda till en längre lågkonjunktur talar inte heller för en investering i dagsläget enligt mig. Även om Rusta idag fungerar som ett prisvärt varuhus och kanske kan förvänta sig ökad efterfrågan när fler kunder som tidigare handlade på andra platser väljer lågprisvaruhuset Rusta, är det nödvändigt att reflektera över det nuvarande ekonomiska klimatets påverkan. Med hushållens ekonomiska situation i bakhuvudet, är det min åsikt att detaljhandeln som helhet kan uppleva betydande utmaningar. Vid en snabb överblick av Rustas balansräkning tycks de ha stora leasingskulder, detta är förmodligen hänförligt till att Rusta hyr samtliga varuhuslokaler från tredjepart.

Detta är några av anledningarna till att jag väljer att inte teckna aktier i Rustas börsnotering. Jag tror helt enkelt att man kommer att kunna köpa aktien till lägre pris framöver om man skulle vilja det, men jag kan givetvis ha fel. Rusta är inte heller en aktie som direkt passar in i min portfölj, jag kommer trots allt få ett visst indirekt ägande genom indexfonder.

För de som investerar i börsnoteringen och för börsnoteringsklimatet hoppas jag dock givetvis att noteringen blir en lycklig historia. Hur går dina tankar om Rusta? Kommentera gärna längst ner i inlägget huruvida du tecknar aktier eller ej samt varför.

Sammanfattning

Rusta är ett framgångsrikt bolag som har en stark position på den nordiska lågprisdetaljhandelsmarknaden. Bolaget har en tydlig affärsidé, en stabil och lönsam verksamhet, en ambitiös expansionsplan och en erfaren ledning. Samtidigt finns det också risker och utmaningar som kan påverka bolagets framtida utveckling. Som investerare bör man väga för- och nackdelarna noggrant innan man bestämmer sig för att delta i börsnoteringen.

I vanlig ordning ska detta inlägg inte tolkas som en rekommendation eller finansiell rådgivning utan speglar endast mina egna tankar och hur jag resonerar kring Rustas börsnotering. Gör alltid din egna analys eller konsultera en finansiell rådgivare innan du investerar på börsen.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är mellan 10 och 18 oktober 2023. För mer information om erbjudandet, se prospektet eller besök Rustas hemsida.

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg