söndag 22 oktober 2023

Trenden hållbara investeringar (ESG) och problemen med "greenwashing"

Hållbara investeringar, ESG, och de problem som kan uppstå genom greenwashing

Hållbara investeringar har blivit en av de mest inflytelserika trenderna inom finansvärlden på senare år. Investeringar som tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och företagsstyrning (ESG) har blivit allt viktigare för investerare som vill påverka en positiv förändring och samtidigt maximera sina avkastningar. Det märks också tydligt att allt fler företag har börjat hållbarhetsredovisa för att nå detta kapitalinflöde.

Det riktas dock en hel del kritik mot de så kallade ESG-vänliga investeringarna. Många hävdar att en problematisk företeelse, känd som "greenwashing", förekommer och är ett försök att vilseleda för att få tillgång till kapital från ESG-investerare.

I det här inlägget tittar jag bland annat på investeringar inom ESG-trenden, problemen med "greenwashing" och lite allmänt om miljö, natur och nedskräpning.

Innehåller annonslänkar till CleanSea

Hållbara investeringar (ESG) och problemen med greenwashing

Innehåll:


Vad är ESG och varför är det viktigt?

ESG står för Environmental, Social, and Governance, det är ett ramverk som används för att bedöma företags prestanda när det gäller hållbarhet och samhällsansvar. ESG-kriterier kan omfatta allt från ett företags koldioxidutsläpp och vattenanvändning till dess arbetsvillkor och företagsstyrning. 

Investeringar baserade på ESG-kriterier har blivit alltmer populära eftersom investerare letar efter sätt att främja hållbarhet och ansvarsfullhet. Kapitalflödet in i ESG-fonder har växt sig allt större genom åren men den senaste tiden har inflödet minskat. Enligt diagrammet nedan har tillströmningen av kapital till amerikanska hållbara fonder fortsatt minskat under det andra kvartalet 2023. Även traditionella fonder har sett en minskning den senaste tiden, kanske inte så konstigt med tanke på den utmanande marknadssituationen som råder. ESG-investeringarna spås i många undersökningar att fortsatt öka kommande år.

kapitalflödet för amerikanska ESG-investeringar har stadigt växt under åren men har sett en nedgång den senaste tiden.


Trender inom ESG-investeringar

  • Tillväxt av ESG-fonder: ESG-fonder, som investerar i företag som uppfyller höga ESG-standarder, har visat en betydande tillväxt. Investerares intresse har ökat dramatiskt, och fler företag strävar efter att uppfylla ESG-kriterier för att attrahera investeringar.
  • Integration av ESG i företagsstrategi: Många företag har börjat integrera ESG-kriterier i sina affärsstrategier och rapporteringssystem. Detta är ett tecken på att företag tar hållbarhetsfrågor på allvar och strävar efter att förbättra sin prestation.
  • Rapportering och transparens: Investerares krav på ökad transparens har lett till ökad rapportering om ESG-frågor. Företag och investeringsfonder är nu mer benägna att offentliggöra sina ESG-resultat och prestationer.

Problemen med greenwashing

Tanken med ESG-vänliga investeringar är så klart i grunden bra men det har uppstått problem med så kallad greenwashing. Greenwashing är en term som används för att beskriva när ett företag eller organisation försöker ge sken av att de är mer miljövänliga eller hållbara än de egentligen är. Det innebär att företaget använder marknadsföring och kommunikation för att ge en positiv bild av sina miljöprestationer eller hållbarhetsinsatser, även om dessa påståenden är överdrivna, missvisande eller helt enkelt falska. Greenwashing syftar till att locka konsumenter och investerare som är intresserade av hållbarhet och miljöhänsyn.

Några exempel på fenomenet greenwashing inom företagsvärlden

Oljebolag och "clean" branding: Vissa oljebolag har försökt marknadsföra sig som miljövänliga genom att använda termer som "clean energy" eller "sustainable practices". Trots detta kan deras huvudsakliga verksamhet fortfarande vara baserad på fossila bränslen och ha stor påverkan på miljön.

Modeindustrin och "gröna" kollektioner: Modeföretag har ibland lanserat "gröna" kollektioner med påståendet att kläderna är tillverkade av återvunna material eller är miljövänliga. I vissa fall kan dessa påståenden vara överdrivna, och företaget kanske inte har vidtagit tillräckliga hållbarhetsåtgärder i hela sin produktionskedja.

Livsmedelsföretag och "naturliga" och "ekologiska" etiketter: Vissa livsmedelsföretag kan använda termen "naturliga" på sina förpackningar för att antyda att deras produkter är hälsosamma och miljövänliga. Men dessa produkter kan fortfarande innehålla onaturliga tillsatser eller kemikalier. Jag vill också minnas att i ett tidigt skede när "ekologiska" produkter började dyka på hyllorna upp fanns det få regler som styrde vad som fick kallas ekologiskt. Ett paket apelsinjuice kunde kallas "ekologisk" trots att det bara var en väldigt liten del av apelsinerna i juicen som faktiskt odlats ekologist, den större mängden av innehållet var "vanligt" odlade apelsiner. Regleringen har kanske blivit stramare sedan dess.

Påståenden om förpackningsmaterial och "biologiskt nedbrytbart": Företag inom förpackningsindustrin kan hävda att deras förpackningsmaterial är biologiskt nedbrytbart eller miljövänligt. I vissa fall kan dessa påståenden vara tvivelaktiga om förpackningen inte bryts ned som utlovat.

Greenwashing är problematiskt eftersom det kan vilseleda konsumenter och investerare som vill stödja hållbara och miljövänliga initiativ. Det kastar en viss skugga över hela konceptet med ESG-investeringar. För att undvika att falla offer för greenwashing är det viktigt att vara kritisk, göra noggranna undersökningar och titta efter oberoende certifieringar och verifierbara bevis på företagens hållbarhetsinsatser. Det finns också organisationer och granskande myndigheter som arbetar för att avslöja och bekämpa greenwashing. 

Ett välkänt exempel på greenwashing är Volkswagen

År 2015 avslöjades det att Volkswagen hade manipulerat sina fordonsutsläppstester för att få bättre resultat och därmed framstå som mer miljövänliga än de egentligen var. Detta skapade en stor skandal och påverkade företagets rykte allvarligt. Volkswagen hade marknadsfört sig som ett miljövänligt företag med betoning på deras "Clean Diesel"-teknologi, men i själva verket använde de manipulativa metoder för att förfalska sina utsläppsresultat.

Detta är ett känt exempel på greenwashing där ett företag försökte dra nytta av konsumenternas intresse för miljövänliga produkter och tjänster genom att ge en falsk bild av sitt eget engagemang för miljöhänsyn.

Kritiken mot ESG

Investerar du i fonder har du säkert märkt att allt fler fonder har anpassat sig efter ESG-kritierier. Vilka ESG kriterier en ESG-fond har varier men vanligen undviker en ESG-fond att investera i bolag som bland annat sysslar med fossila bränslen, vapen, gambling, alkohol och tobak för att nämna några.

Det finns branscher som, även om de anses vara ESG-vänliga (med fokus på miljö, socialt ansvar och god företagsstyrning), fortfarande kan ifrågasättas av investerare och observatörer på grund av olika faktorer.

  • Företag inom förnybar energi anses ofta vara ESG-vänliga. Men det finns fortfarande frågor om miljöpåverkan av produktionen av förnybar energi och användningen av sällsynta jordartsmetaller i vissa förnybara teknologier.
  • Många ESG-fonder inkluderar företag som arbetar med hållbara och ekologiska jordbruksmetoder. Men även inom denna sektor finns det oro för faktorer som djurvälfärd, överanvändning av kemikalier och långväga transporter av livsmedel.
  • Fastighetssektorn inkluderas ofta i ESG-investeringar med fokus på energieffektivitet och gröna byggnadsstandarder. Men utmaningar som fastighetsutveckling på känsliga områden och gentrifiering kan vara föremål för kritik.
  • Läkemedel- och hälsovårdsföretag inkluderas i vissa ESG-portföljer för att de främjar hälsa och medicinsk forskning. Samtidigt kan höga läkemedelspriser och bristande tillgång till medicin i vissa delar av världen vara källor till debatt.

Michael Burry, bland annat känd som the big short, uttryckte tidigare i år svidande kritik mot ESG-fondförvaltare och deras investeringar i Silicon Valley Bank (SVB). Han sa då att han hoppas människor kommer att undvika att använda "otåliga, lata genvägar" och istället vara mer försiktiga och grundliga i sina investeringsbeslut. Jag tycker han har en poäng i sitt resonemang.

Bakgrunden till kritiken är att ESG-fonder, som normalt fokuserar på miljö, socialt ansvar och god företagsstyrning, hade investerat i SVB på grund av dess engagemang i att låna ut pengar till företag inom förnybar energi. Emellertid verkar många av dessa fonder ha förbisett styrningsproblem inom SVB, vilket ledde till förluster när banken ställdes inför problem.

Burrys kritik syftar till att påpeka risken med att göra hastiga investeringsbeslut baserade på ESG-kriterier utan att noga utvärdera alla aspekter av ett företag eller en investering. Han uppmanar till en mer noggrann och långsiktig investeringsstrategi.

Michael Burrys kritik mot ESG-fonders investeringar i den nu kollapsade Silicon Valley Bank

Svårt att i många fall avgöra vad som är ESG och inte

För oss vanliga små investerare är det såklart svårt att i många fall avgöra vad som faktiskt är ESG och inte. Problematiken med greenwashing och det faktum att många företag överdriver sitt engagemang för miljö och hållbarhet gör inte det hela bättre. 

Personligen fokuserar jag inte så mycket på ESG-investeringar i min egen portfölj, det är som sagt väldigt svårt att avgöra vad som är ESG eller inte i mina ögon och ännu svårare att veta om det företaget säger faktiskt stämmer. Dock äger jag vissa indexfonder som är ESG-klassificerade. Hur ser det ut i era portföljer? Tittar ni lite extra på ett bolags miljöpåverkan innan ni investerar? Föredrar ni ESG-fonder över vanliga fonder? Lämna gärna era synpunkter om ESG, hållbarhet och greenwashing i kommentarsfältet längst ner i inlägget.

Alla vill väll ha ren luft och en natur utan skräp och avfall

Miljön är såklart ett viktigt ämne, oavsett om man tror att det är människans utsläpp och föroreningar som ligger till grund för klimat- och temperaturförändringar eller inte håller väl alla med om att renare luft och en natur fri från avfall är ganska trevligt.

Istället för att bara klaga på problemet att skräp slängs i naturen kan man antingen ta lite personligt ansvar och plocka upp skräpet eller stötta företag som jobbar för att skapa en renare natur. Ett bolag som aktivt jobbar med att skapa en renare och bättre miljö genom att plocka upp plast och annat avfall som hamnat i naturen och haven är CleanSea

CleanSea startades 2019, med målet att skapa ett rent hav och göra skillnad för havets djurliv. Detta görs genom att ta bort plast och annat skräp från havet, huvudsakligen längs Sveriges kust, men även internationellt på platser såsom Peru, Mexico och Colombia. De tar bort plast från havet genom kuststädning, samlar plast från ytan i populära hamnar och tar bort skräp från havsbotten genom dykning. Deras armband är återvunna av plasten som plockats upp och går att köpa, genom att köpa ett bidrar man till att ett kilo plast plockas upp. Plast som samlats in från naturen används även för att återvinna och skapa en rad olika produkter.

Läs mer om bolaget och vad de gör på deras hemsida:

https://www.cleanse.co

Cleansea plockar upp plast och skräp från kuster och i haven

Sammanfattning

Hållbara investeringar och ESG har blivit centrala trender inom finansvärlden. Investerare har fler möjligheter än någonsin att stödja företag som prioriterar hållbarhet. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om problemet med greenwashing och göra grundliga undersökningar innan du investerar.

Stöd företag och organisationer som aktivt engagerar sig i att plocka upp plast och annat avfall som hamnat i naturen, med målet att skapa en renare och mer hållbar framtid. Eller varför inte plocka lite skräp själv, ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

*Notera att allt som skrivs på denna sida är mina personliga åsikter och uppfattningar, jag ger aldrig köp- eller säljrekommendationer på individuella aktier. Alla som investerar i finansiella produkter bör göra sin egen analys. Finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde, historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Kort och gott, det är dina pengar och ditt ansvar att läsa på om riskerna när du investerar*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg